Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator efsa fca

Detaliczne i Profesjonalne Warunki Handlu

Poznaj kluczowe korzyści oraz utracone możliwości w przypadku detalicznych oraz profesjonalnych warunków handlu.

Detaliczne Warunki Handlu

Korzyści

Pełna ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient detaliczny, otrzymujesz bezwarunkową rekompensatę wszelkich deficytów na rachunku wynikających z Twojego handlu.

Silniejsza ochrona regulacyjna

Jako klient detaliczny, możesz korzystać ze wszystkich środków ochrony prawnej przyznanych klientom detalicznym.

Wady

Zwiększone wymogi depozytów zabezpieczających (zmniejszona dźwignia finansowa)

Jako klient detaliczny, masz obowiązek regulacyjny, aby handlować z nawet 25-krotnie wyższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów profesjonalnych, z maksymalą dźwignią finansową 1:30 dla par walutowych i 1:20 dla indeksów CFD.

Brak dostępu do programów bonusowych

Jako klient detaliczny, masz ograniczenia prawne dotyczące otrzymywania jakichkolwiek premii transakcyjnych, takich jak cash-back, rabaty lub zniżki.

Profesjonalne Warunki Handlu

Korzyści

Zmniejszone wymogi depozytów zabezpieczających (zwiększona dźwignia finansowa)

Jako klient profesjonalny, możesz handlować nawet z 25-krotnie niższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów detalicznych, z maksymalną dźwignią finansową 1:500 dla par walutowych, indeksów CFD i towarów CFD.

Pełny dostęp do programów bonusowych

Jako klient profesjonalny, masz pełny dostęp do wszystkich istniejących i przyszłych programów bonusowych.

Wady

Ograniczona ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient profesjonalny, otrzymujesz rekompensatę deficytów na rachunku w maksymalnej wysokości 50 000 GBP, zgodnie z naszą Polityką.

Ograniczone możliwości rozstrzygania sporów za pośrednictwem organów regulacyjnych

Jako klient profesjonalny, możesz rozstrzygać spory za pośrednictwem organów regulacyjnych, jeżeli jesteś traderem indywidualnym (`Konsumentem`) i nie masz tego prawa, jeżeli prowadzisz działalność tradingową w imieniu osoby prawnej.

Informacja o ryzyku: Rynki Forex i CFD charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, a straty mogą przekroczyć wysokość depozytu początkowego. Admiral Markets rekomenduje zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z rynkiem Forex, CFD, depozytem zabezpieczającym i dźwignią finansową. Ponadto prosimy o zapoznanie się z naszymi Dokumentami zawierającymi Kluczowe Informacje w celu zrozumienia natury, ryzyk, kosztów, potencjalnych zysków i strat oferowanych przez nas produktów.

Wymogi Depozytu Zabezpieczającego dla Najpopularniejszych Instrumentów

Profesjonalne wymogi depozytu zabezpieczającego dla 1 lota (dźwignia finansowa do 1:500)
Detaliczne wymogi depozytu zabezpieczającego dla 1 lota (dźwignia finansowa do 1:30)
EURUSD
200€
3333,33€
ZŁOTO CFD
260$
6500$
Cena spot GOLD: 1300 USD
DAX30 CFD
23€
575€
Cena DAX30: 11500 EUR
WTI CFD
14$
700$
Cena futures WTI: 70 USD
Procedura
Detaliczne Warunki

Jeśli interesujesz się handlem na detalicznych warunkach, zarejestruj się w Gabinecie Inwestora i po prostu pomiń w formularzu otwarcia rachunku krok aplikowania o profesjonalne warunki.

Profesjonalne Warunki

Jeśli interesujesz się handlem na profesjonalnych warunkach, zarejestruj się w Gabinecie Inwestora i wypełnij formularz aplikacji o profesjonalne warunki przy otwieraniu rachunku.

Aktualizacja Warunków Handlu

Jeśli posiadasz już u nas rachunek i chcesz zmienić warunki na profesjonalne, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w Gabinecie Inwestora w zakładce "Profesjonalne Warunki".

Pytania i Odpowiedzi

 • Dlaczego istnieje limit dźwigni finansowej w odniesieniu do detalicznych warunków?

  Rachunki detaliczne mają ograniczoną dźwignię finansową ze względu na wnioski Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), zgodnie z którymi większość traderów jest zazwyczaj nierentowna, podczas gdy większa dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i ryzyko.

  Handel na rynkach finansowych jest złożoną dziedziną, która do osiągnięcia sukcesu wymaga rozległej wiedzy i poświęcenia. Nie ma łatwych pieniędzy, tak samo jak w innych dziedzinach.

  Ze względu na ograniczenia maksymalnej dźwigni finansowej, jako klient detaliczny potrzebujesz nawet 25-krotnie więcej środków na zabezpieczenie depozytu zabezpieczającego, dzięki czemu mniej prawdopodobne jest, że będziesz nadmiernie narażać swój rachunek lub korzystać ze strategii handlowych o wysokim stosunku ryzyka do zysków, takich jak skalpowanie lub handel pod publikacje danych.

 • Dlaczego istniej ograniczenie dla bonusów w detalicznych warunkach?

  Klienci detaliczni nie otrzymują żadnych rabatów, cash-back`ów i innych premii, ponieważ korzyści te zachęcają do handlu, podczas gdy ESMA zauważa, że handel na rynkach finansowych jest wysoce ryzykowną działalnością i może nie być odpowiedni dla wszystkich.

  Zgodnie z tym podejściem, tylko klienci profesjonalni są uprawnieni do programów bonusowych.

 • Dlaczego potrzebuję ochrony przed ujemnym saldem?

  W przypadku handlu opartego na depozycie zabezpieczającym, istnieje niezerowa możliwość osiągnięcia ujemnego salda, np. jeśli masz dużą pozycję z dużą dźwignią finansową, a rynek gwałtownie zmierza w odwrotnym kierunku.

  Detaliczne warunki zapewniają pełną ochronę przez ujemnymi saldami, a profesjonalne warunki mają limit 50 000 GBP na pokrycie ujemnych sald, zgodnie z naszą Polityką.

  Według statystyk Admiral Markets Group, średnia rekompensata ujemnych sald dokonana w 2017 wyniosła 78 GBP.

 • Dlaczego muszę mieć możliwość składania reklamacji do organów regulacyjnych?

  Być może zechcesz skierować spór do Rzecznika ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service, FOS), jeśli uznasz, że został on rozwiązany przez nas z jakimkolwiek naruszeniem.

  Klienci detaliczni kwalifikują się do złożenia skargi do Rzecznika ds. Usług Finansowych, podczas gdy klienci profesjonalni mogą używać tego prawa, jeżeli są zakwalifikowani jako `Konsumenci` (tj. traderzy indywidualni). Klienci profesjonalni handlujący w imieniu osób prawnych nie mają tego prawa.

  W każdym przypadku należy zrozumieć, że jesteśmy regulowaną firmą świadczącą usługi finansowe i zawsze staramy się rozstrzygać wszelkie spory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.