W skład Admiral Markets wchodzą następujące firmy:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
 • Dźwignia do:
  1:30 dla klientów detalicznych,
  1:500 dla klientów profesjonalnych
 • Ochrona FSCS
 • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
 • Dźwignia do:
  1:30 dla klientów detalicznych,
  1:500 dla klientów profesjonalnych
 • Guarantee Fund
 • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets UK Ltd

Poniższe warunki (dalej „Warunki“) znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez klientów Admiral Markets UK Ltd (dalej „Admiral Markets“) w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (dalej “Płatność”) prowadzonego przez Admiral Markets.

Składając dyspozycję realizacji Płatności w Admiral Markets, klient potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował obowiązujące Warunki i specyficzne warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W odniesieniu do kwestii nieopisanych w poniższych Warunkach zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets UK Ltd.

Płatności

Admiral Markets zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonej przez klienta dyspozycji realizacji Płatności według własnego uznania w dowolnym momencie. Należy wziąć pod uwagę, iż Admiral Markets nie akceptuje i nie procesuje Płatności zrealizowanych na i/lub pochodzących z rachunków należących do osób innych (osoby trzecie) niż klient.

W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admiral Markets zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego lub innego systemu lub rozwiązania płatniczego (dalej “Dostawca Usługi Płatności”) i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została przez klienta Płatność, niezależnie od wybranej czy preferowanej przez klienta formy wypłaty.

Admiral Markets zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów, w celu sprawdzenia pochodzenia Płatności lub w przypadkach uznanych przez Admiral Markets za zasadne.

Dodatkowe szczegóły Płatności

Szczegółowe informacje dotyczące Płatności (np. limity Płatności, harmonogramy itp.) dostępne są w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, a klient ponosi pełną odpowiedzialność za zaznajomienie się z tymi szczegółami przed realizacją Płatności.

Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admiral Markets nie jest zobowiązana do odzyskania Płatności ze strony Dostawcy Usługi Płatności ani do zwrotu klientowi powstałych w skutek tego opłat, kosztów czy wydatków. Klient jest zobowiązany do rekompensaty Admiral Markets wszelkich kosztów lub szkód powstałych w skutek złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności.

Opłaty

Otwarcie rachunku rzeczywistego oraz rachunku demonstracyjnego jest bezpłatne.

Zasilenie rachunku rzeczywistego

Zasilenie rachunku rzeczywistego

Uwaga! Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje depozytów pochodzących od osób trzecich! Przelew wysłany z rachunku osoby trzeciej zostanie odesłany do nadawcy. W takim przypadku, wszystkie koszty transferu zwrotnego środków zostaną nałożone na nadawcę.

Wpłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 6 Czas przetwarzania
Przelew bankowy 1 Zależy od kraju zamieszkania, w tym
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK
Bezpłatnie brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych
Klarna 2 EUR / GBP Bezpłatnie 50 EUR / GBP 10 000 EUR / 5 000 GBP Natychmiastowo
Visa i MasterCard 3 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK / PLN / SGD Bezpłatnie 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN /
15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD
5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN /
1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK / 7 500 AUD / 8 000 SGD
Skrill 4 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 0.9%, minimum 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 50 EUR / GBP / USD / CHF / 200 PLN / 1 250 CZK / 15 000 HUF / 100 BGN / 240 RON / 370 HRK 5 000 EUR / GBP / USD / CHF / 20 000 PLN / 125 000 CZK /
1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 24 000 RON / 37 000 HRK
Neteller EUR / GBP 0,9%, minimum 1 EUR/ GBP 50 EUR/ GBP 5 000 EUR / GBP
Przelewy24 5 PLN Bezpłatnie 50 PLN 30000 PLN
iBank&BankLink 7 EUR / CZK Bezpłatnie 10 EUR / 400 CZK 5 000 EUR / 40 000 CZK

1 z wyłączeniem: depozytów w USD - 10 USD za każdy przelew

2 dostępne w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Slowacji, Republice Czeskiej, we Włoszech, na Węgrzech

3 Depozyty w PLN i HUF dostępne są tylko dla MasterCard

4 Z Trustly można skorzystać za pomocą Skrill

5 dostępne: Republika Czeska, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa

5 dostępne w Polsce

6 limit na 24 godziny na Klienta


Sposoby wypłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 2 Czas przetwarzania
Przelew bankowy 1 Zależy od kraju zamieszkania, w tym
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK
2 darmowe wypłaty co miesiąc brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych
Skrill EUR / GBP / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK 1%, minimum 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK brak minimum brak maksimum Natychmiastowo
Neteller EUR / GBP 1%, minimum 1 EUR / GBP brak minimum brak maksimum Natychmiastowo
Specjalne Warunki Przelewów Bankowych:
Wypłata w EUR w Unii Europejskiej EUR 1 EUR brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych
Wypłata w GBP w Wielkiej Brytanii GBP 1 GBP brak minimum brak maksimum
Wypłata w BGN w Bułgarii BGN 2 BGN brak minimum brak maksimum
Wypłata w CZK w Republice Czeskiej CZK 30 CZK brak minimum brak maksimum
Wypłata w HUF na Węgrzech HUF 300 HUF brak minimum brak maksimum
Wypłata w PLN w Polsce PLN 5 PLN brak minimum brak maksimum
Wypłata w RON w Rumunii RON 5 RON brak minimum brak maksimum

1 5 EUR / 7.5 AUD / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 50 NOK / 25 PLN / 25 RON / 350 RUB / 50 SEK

2 limit na 24 godziny na Klienta

Zasilenie wewnętrzne rachunku (przelew pomiędzy rachunkami Klienta) Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota
Rachunki prowadzone w tej samej walucie Bezpłatnie brak minimum brak maksimum
Rachunki prowadzone w różnej walucie 1% wartości transakcji brak minimum brak maksimum
Rachunki prowadzone w różnej walucie 1% wartości transakcji brak minimum brak maksimum

W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota przelewu zostanie wymieniona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, przy użyciu kursów wymiany kwotowanych przez bank, do którego zrealizowany został przelew. Może się to wiązać z wystąpieniem dodatkowych kosztów transakcyjnych dla klienta.

Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w przeciągu jednego dnia roboczego w godzinach 09:00-17:00 GMT, pod warunkiem, iż przelane środki znajdują się na rachunku bankowym Admiral Markets UK Ltd.

W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków, klient może otrzymać kwotę pomniejszoną o te opłaty. Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty i opłaty pobrane przez bank.

W przypadku wybrania opcji transferu, pociągającej za sobą opłatę transakcyjną (np. przelew środków w opcji kosztowej “Odbiorca (BEN)” i/lub “Zleceniodawca i odbiorca (SHA)”) obciążającą rachunek bankowy Admiral Markets UK Ltd, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte z kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

Admiral Markets UK Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku tego samego dnia roboczego, pod warunkiem, iż polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 17:00 GMT. Polecenia wypłaty złożone po godzinie 17:00 GMT, w weekend i/lub w święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny - tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP

Prowizja z tytułu realizacji zleceń
MetaTrader 4 - rachunek Admiral.Markets

Wszystkie instrumenty z wyłączeniem CFD na akcje
Kontrakty CFD na akcje

Brak
Brak
2.0 pips na akcje CFD dla akcji CFD z USA (sumaryczna prowizja dla otwarcia i zamknięcia pozycji, minimum 2.0 USD)
0.1% dla akcji CFD z EU (sumaryczna prowizja dla otwarcia i zamknięcia pozycji, minimum 6.0 EUR)
MetaTrader 4 – rachunek Admiral.Prime

Wszystkie instrumenty

3 USD za 1.0 lota na stronę 1
MetaTrader 5 – rachunek Admiral.MT5

Wszystkie instrumenty z wyłączeniem CFD na akcje
Kontrakty CFD na akcje

Brak
Brak
2.0 pips na akcje CFD dla akcji CFD z USA (sumaryczna prowizja dla otwarcia i zamknięcia pozycji, minimum 2.0 USD)
0.1% dla akcji CFD z EU (sumaryczna prowizja dla otwarcia i zamknięcia pozycji, minimum 6.0 EUR)

Admiral Markets (UK) Ltd. jest podmiotem uprawnionym i nadzorowanym przez Financial Conduct Authority. (FCA Register No. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. jest podmiotem zarejestrowanym w Anglii i Walii w rejestrze handlowym Companies House. Numer w rejestrze: 08171762. Siedziba firmy: 16 St. Clare Street, Londyn EC3N 1LQ, Wielka Brytania.

1Prowizja jest kalkulowana oddzielnie zarówno dla otwarcia jak i zamknięcia zlecenia (całkowita prowizja jest pobierana przy otwarciu zlecenia i stanowi dwukrotność prowizji z tabeli).


Usługi Dodatkowe Miesięczny Koszt
Opłata za brak aktywności (obowiązuje od 01.09.2017) 10 EUR
Aplikacja Admiral.Autochartist
Dla rachunków Admiral.Markets Brak

Opłata za brak aktywności - kwota pobierana od klientów, którzy nie dokonali żadnej transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy i mają dodatnie saldo na swoim rachunku inwestycyjnym.

Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami w formie swapów, które to są dodawane lub pobierane z rachunku klienta za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd.

Prawo lokalne

Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się pomiędzy różnymi regionami, klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi regulacjami, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

Wadliwe działanie systemów płatności

Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż systemy płatności elektronicznych ze względu na swą naturę narażone są na wystąpienie błędów, opóźnień i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, w szczególności może być to związane z Dostawcą Usługi Płatności. Zaleca się utrzymywać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz okresowe skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów.

W żadnym przypadku Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innego systemu technicznego należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.