Procedura otwarcia rachunku

Przed założeniem rachunku rzeczywistego oraz rozpoczęciem obrotu należy dokładnie zapoznać się z niezbędnymi dokumentami Admiral Markets UK Ltd. Pozwalają one zapoznać się z naszą odpowiedzialnością prawną i ogólnymi praktykami biznesowymi.

'Ogólne Warunki Umowy' znajdziesz poniżej w sekcji Wymagane Dokumenty.

Możesz uzyskać kopie tych dokumentów dzwoniąc bezpośrednio do nas pod numer +48 22 860 60 26 (PL) lub +44 (0) 7726 4003 (ENG) lub wysyłając e-mail na adres pomoc@admiralmarkets.pl lub hello@admiralmarkets.co.uk

Dokumenty niezbędne dla Osoby Fizycznej:

 1. Umowa Klienta dla Osoby Fizycznej - generowana automatycznie z Gabinetu Inwestora po wypełnieniu aplikacji dla rachunku rzeczywistego.
 2. Dowód osobisty i potwierdzenie adresu. Nie są one wymagane dla Krajów Niskiego Ryzyka* - Austria, Dania, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo i terytoria zależne (Jersey, Guernsey, Isle of Man).
 3. Dla pozostałych krajów, Średniego i Wysokiego Ryzyka, dokumenty są wymagane, **:

Dokument tożsamości ze zdjęciem - paszport lub dowód osobisty;
Potwierdzenie miejsca zamieszkania - wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące

* Jeśli Admiral Markets UK Ltd nie będzie w stanie drogą elektroniczną sprawdzić i zidentyfikować danej osoby z kraju niskiego ryzyka, zastrzega sobie prawo do poproszenia o dowód tożsamości i/lub potwierdzenie miejsca zamieszkania.
** Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do wymagania potwierdzenia notarialnego lub certyfikatu dokumentów tożsamości i w niektórych przypadkach 2 potwierdzeń adresu.

Dokumenty niezbędne dla Osoby Prawnej:

 1. Dowód osobisty lub paszport dwóch osób upoważnionych do reprezentacji spółki
 2. Paszport lub dowód osobisty każdego wspólnika posiadającego co najmniej 25% udziałów (jeśli nie ma takiej osoby, wówczas paszport lub dowód osobisty każdego wspólnika posiadającego więcej niż 10% udziałów).
 3. Dokument potwierdzający adres każdego wspólnika/dyrektora, nie starszy niż 3 miesiące
 4. Wypełniona i podpisana Umowa Klienta dla Osoby Prawnej.
 5. Akt założycielski spółki
 6. Memorandum
 7. Dokumenty założycielskie spółki (statut, memorandum itp.) wraz ze wszelkimi zmianami, uzupełnieniami oraz potwierdzeniami powołania osoby/osób upoważnionych do reprezentacji spółki
 8. Dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską osoby prawnej, zawierające dane osobowe interesariuszy. Prosimy wziąć pod uwagę, iż finalnym interesariuszem może być wyłącznie osoba fizyczna
 9. Formularz aplikacyjny EMIR (wymieniony poniżej) o przedłożenie kodu LEI (Legal Entity Identifier). Należy pamiętać, że osoby prawne muszą w pierwszej kolejności uzyskać kod LEI.

Aby rozpocząć procedurę otwarcia rachunku, zarejestruj się w Gabinecie Inwestora.

Wymagane Dokumenty

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku

Dla Osoby Fizycznej:


Dla Osoby Prawnej:


Dokumenty przedstawiające warunki korzystania z usług Admiral Markets UK Ltd

Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się, zrozumieć i zaakceptować wszystkie wymagane dokumenty


Dokumenty dodatkowe