Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
 • Dźwignia do:
  1:30 dla klientów detalicznych,
  1:500 dla klientów profesjonalnych
 • Ochrona FSCS
 • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
 • Dźwignia do:
  1:30 dla klientów detalicznych,
  1:500 dla klientów profesjonalnych
 • Fundusz Gwarancyjny
 • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Prowizje

Admiral.Prime

Admiral.Markets

Admiral.Invest


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na waluty i metale szlachetne na rachunku Admiral.Prime

Stawki Prowizji

Waluta rachunku Stawka prowizji na 1.0 lot
Forex & Metale Spot
BGN 5.0
CHF 3.0
CZK 75.0
EUR 3.0
GBP 2.0
HRK 20.0
HUF 850.0
PLN 12.5
RON 12.5
USD 3.0

Formuła

Prowizja jest pobierana za 1.0 lot wartości transakcji na rachunku Admiral.Prime. Prowizja dotyczy pojedynczej transakcji. Całkowita kwota prowizji (otwarcie i zamknięcie zlecenia) stanowi dwukrotność tej wartości i jest pobierana przy otwarciu zlecenia. Poniższa formuła przedstawia sposób kalkulacji wartości prowizji:

Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2

Gdzie:

Wielkość kontraktu = Wolumen obrotu w lotach

Dla rynku Forex:

1 lot = 100.000 jednostek waluty bazowej. Waluta bazowa to waluta występująca w parze walutowej jako pierwsza (np. 1 lot pary EURUSD = 100.000 EUR)

Dla metali szlachetnych:

1 lot = 5000 troy oz. spot silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD).

Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku - prowizja określona przez Admiral Markets dla waluty depozytowej rachunku.

Poniższe przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób kalkulacji wartości prowizji.


Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Stawka prowizji dla EUR: 3.0
 • Instrument: USDCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w EUR) = 1 lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: CHF
 • Stawka prowizji dla CHF: 3.0
 • Instrument: EURCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w CHF) = 1 lot * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Przykład 3

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: GBP
 • Stawka prowizji dla GBP: 2.0
 • Instrument: XAUUSD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w GBP) = 1 lot * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na akcje US na rachunku Admiral.Markets

Formuła

Prowizja w kwocie 0.10 USD (lub ekwiwalent w innej walucie) jest pobierana za obrót 1 kontraktem CFD na akcje US na rachunku Admiral.Markets. Dla kontraktów CFD na akcje US 1 lot wynosi 100 kontraktów CFD. Prowizja dla 1 lota wynosić będzie 0.10 USD * 100 CFD = 10 USD. Poniższe przykłady pomogą lepiej zrozumieć sposób obliczania wielkości prowizji.

Istotne kwestie:

Kontakt różnicy kursowej (CFD) - instrument pochodny, pozwalający wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, jednocześnie nie będąc właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów.

Różnice w cenach otwarcia i zamknięcia pozycji na kontraktach CFD na akcje nie mają wpływu na wielkość pobranej prowizji.


Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #GOOG
 • Wielkość transakcji: 1 lot
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji: 573.15
 • Cena zamknięcia pozycji: 575.15

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej ) = Wielkość kontraktu (w CFD) * Prowizja za 1 CFD * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (1 lot * 100 CFD na akcje Google) * 0.10 USD * 1 = 10 USD

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: #GOOG
 • Wielkość transakcji: 10 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia pozycji: 573.15
 • Cena zamknięcia pozycji: 571.15
 • Kurs EURUSD: 1.33961

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej ) = Wielkość kontraktu (w CFD) * Prowizja za 1 CFD * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (EUR)
 • Prowizja (w USD) = (10 lotów * 100 CFD na akcje Google) * 0.10 USD * (1/1.33961) = 100 USD/ 1.33961 = 74.65 EUR


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na europejskie akcje na rachunku Admiral.Markets

Obliczenia

Prowizja pobierana za obrót kontraktami CFD na europejskie akcje wynosi 0.05% wartości nominalnej transakcji, przy czym minimalna prowizja wynosi 3 EUR na transakcję.

Całkowita kwota prowizji (otwarcie i zamknięcie zlecenia) stanowi dwukrotność tej wartości i jest pobierana przy otwarciu zlecenia.

W związku z tym, wartość prowizji dla kontraktów CFD na akcje UE jest obliczana jako Wartość Nominalna Transakcji * 0,05% * Kurs Wymiany * 2,


gdzie

 • Wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako Cena Otwarcia kontraktu CFD * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0,05% jest mnożnikiem do wyliczenia stawki prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to kurs służący do przeliczenia wartości prowizji ( podawanej w EUR) na walutę rachunku;
 • 2 to mnożnik stosowany z uwagi na to, że całkowita wartość prowizji - za otwarcie i zamknięcie zlecenia pobierana jest podczas otwarcia pozycji.

Jeśli wartość prowizji obliczona według powyższego wzoru jest mniejsza niż wartość minimalna prowizji dla pełnej transakcji (tj. 3 EUR * 2 = 6 EUR), pobierana jest wartość minimalna prowizji.

Poniższe przykłady pokazują, jak można obliczyć wartość prowizji dla danej pozycji na kontrakcie CFD na akcje #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) i #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Istotne kwestie:

Kontakt różnicy kursowej (CFD) - instrument pochodny, pozwalający wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, jednocześnie nie będąc właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów.Dowiedz się więcej na temat korzyści wynikających z handlu kontraktami CFD na akcje.


Przykład 1: otwarcie pozycji na #BMW oraz pobranie wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #BMW
 • Wielkość Lota: 1 kontrakt CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 100 lotów
 • Cena otwarcia #BMW: 84.090
 • Bieżący kurs EURUSD w MetaTrader 4: 1.08235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia CFD (w EUR) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w %) * Kurs wymiany (EUR) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2
 • Prowizja (w USD) = 84.090 EUR na CFD na akcję * 100 Lotów / 100 * 0,05 * 1.08235 * 2 = 9.10 USD

Ponieważ wartość prowizji jest wyższa niż minimalna wartość prowizji dla pełnej transakcji (w obie strony - czyli 3 EUR * 2 = 6 EUR), wartość prowizji wyniesie 9.10 USD i taka wartość zostanie pobrana.


Przykład 2: otwarcie pozycji na #DBK oraz pobranie minimalnej wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #DBK
 • Wielkość Lota: 1 kontrakt CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 5 lotów
 • Cena otwarcia #DBK: 18.820
 • Bieżący kurs EURUSD w MetaTrader 4: 1.08235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia CFD (w EUR) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * stawka prowizji (w %) * Kurs wymiany (EUR) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2
 • Prowizja (w USD) = 18.820 EUR na CFD * 5 Lotów / 100 * 0,05 * 1.08235 * 2 = 0.10 USD

Ponieważ wartość prowizji jest niższa niż minimalna wartość prowizji dla pełnej transakcji (w obie strony - czyli 3 EUR * 2 = 6 EUR), wartość prowizji wyniesie 6 EUR (6.49 USD w walucie rachunku) i taka wartość zostanie pobrana.Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.