Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator efsa fca

Prowizje

Admiral.Prime

Admiral.Markets

Admiral.Invest

Admiral.MT5


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na waluty i metale szlachetne na rachunku Admiral.Prime

Stawki Prowizji

Prowizja za 1.0 lota za stronę transakcji
Miesięczny wolumen USD
Waluta rachunku Do 10 000 000 10 000 000 - 50 000 000 Powyżej 50 000 000
USD 3.0 2.4 1.8
BGN 5.0 4.0 3.0
CHF 3.0 2.4 1.8
CZK 70.0 54.7 40.0
EUR 2.6 2.1 1.6
GBP 2.4 1.9 1.4
HRK 20.0 16.0 12.0
HUF 850.0 680.0 500.0
PLN 12.0 9.0 7.0
RON 12.0 10.0 7.5
AUD 4.0 3.4 2.5

Formuła

Prowizja jest pobierana za 1.0 lot wartości transakcji na rachunku Admiral.Prime. Prowizja dotyczy pojedynczej transakcji. Całkowita kwota prowizji (otwarcie i zamknięcie zlecenia) stanowi dwukrotność tej wartości i jest pobierana przy otwarciu zlecenia. Poniższa formuła przedstawia sposób kalkulacji wartości prowizji:

Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2

Gdzie:

Wielkość kontraktu = Wolumen obrotu w lotach

Dla rynku Forex:

1 lot = 100.000 jednostek waluty bazowej. Waluta bazowa to waluta występująca w parze walutowej jako pierwsza (np. 1 lot pary EURUSD = 100.000 EUR)

Dla metali szlachetnych:

1 lot = 5000 troy oz. spot silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD).

Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku - prowizja określona przez Admiral Markets dla waluty depozytowej rachunku.

Poniższe przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób kalkulacji wartości prowizji.


Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Stawka prowizji dla EUR: 3.0
 • Instrument: USDCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w EUR) = 1 lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: CHF
 • Stawka prowizji dla CHF: 3.0
 • Instrument: EURCAD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w CHF) = 1 lot * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Przykład 3

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: GBP
 • Stawka prowizji dla GBP: 2.0
 • Instrument: XAUUSD
 • Wielkość transakcji: 1 lot

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej) = Wielkość kontraktu * Stawka prowizji w walucie depozytowej rachunku * 2
 • Prowizja (w GBP) = 1 lot * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na akcje US na rachunku Admiral.Markets

Formuła

Prowizja w kwocie 0.10 USD (lub ekwiwalent w innej walucie) jest pobierana za obrót 1 kontraktem CFD na akcje US na rachunku Admiral.Markets. Dla kontraktów CFD na akcje US 1 lot wynosi 100 kontraktów CFD. Prowizja dla 1 lota wynosić będzie 0.10 USD * 100 CFD = 10 USD. Poniższe przykłady pomogą lepiej zrozumieć sposób obliczania wielkości prowizji.

Istotne kwestie:

Kontakt różnicy kursowej (CFD) - instrument pochodny, pozwalający wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, jednocześnie nie będąc właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów.

Różnice w cenach otwarcia i zamknięcia pozycji na kontraktach CFD na akcje nie mają wpływu na wielkość pobranej prowizji.


Przykład 1

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #GOOG
 • Wielkość transakcji: 1 lot
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji: 573.15
 • Cena zamknięcia pozycji: 575.15

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej ) = Wielkość kontraktu (w CFD) * Prowizja za 1 CFD * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (1 lot * 100 CFD na akcje Google) * 0.10 USD * 1 = 10 USD

Przykład 2

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: #GOOG
 • Wielkość transakcji: 10 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia pozycji: 573.15
 • Cena zamknięcia pozycji: 571.15
 • Kurs EURUSD: 1.33961

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej ) = Wielkość kontraktu (w CFD) * Prowizja za 1 CFD * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (EUR)
 • Prowizja (w USD) = (10 lotów * 100 CFD na akcje Google) * 0.10 USD * (1/1.33961) = 100 USD/ 1.33961 = 74.65 EUR


Prowizja od obrotu kontraktami CFD na europejskie akcje na rachunku Admiral.Markets

Obliczenia

Prowizja naliczana za obrót kontraktami CFD na akcje UE (denominowane w EUR) wynosi 0.1% wartości nominalnej transakcji, przy czym minimalna prowizja wynosi 4 EUR za transakcję.

Całkowita kwota prowizji (otwarcie i zamknięcie zlecenia) stanowi dwukrotność tej wartości i jest pobierana przy otwarciu zlecenia.

W związku z tym, wysokość prowizji dla kontraktów CFD na akcje UE jest obliczana jako wartość referencyjna transakcji * 0,1% * kurs wymiany * 2,


gdzie

 • Wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako Cena Otwarcia kontraktu CFD * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0.1% jest mnożnikiem do wyliczenia wysokości prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to kurs służący do przeliczenia wartości prowizji ( podawanej w EUR) na walutę rachunku;
 • 2 to mnożnik stosowany z uwagi na to, że całkowita wartość prowizji - za otwarcie i zamknięcie zlecenia pobierana jest podczas otwarcia pozycji.

Jeżeli wartość prowizji obliczona według powyższego wzoru jest niższa niż minimalna prowizja dla obu stron (tj. 4 EUR * 2 strony transakcji = 8 EUR), wówczas naliczana jest minimalna prowizja na transakcję.

Poniższe przykłady pokazują, jak można obliczyć wartość prowizji dla danej pozycji na kontrakcie CFD na akcje #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) i #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Istotne kwestie:

Kontakt różnicy kursowej (CFD) - instrument pochodny, pozwalający wykorzystać zmienność instrumentu bazowego, jednocześnie nie będąc właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów.Dowiedz się więcej na temat korzyści wynikających z handlu kontraktami CFD na akcje.


Przykład 1: otwarcie pozycji na #BMW oraz pobranie wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #BMW
 • Wielkość Lota: 1 kontrakt CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 100 lotów
 • Cena otwarcia #BMW: 84.090
 • Bieżący kurs EURUSD w MetaTrader 4: 1.08235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia CFD (w EUR) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w %) * Kurs wymiany (EUR) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2
 • Prowizja (w USD) = 84.090 EUR na CFD na akcję * 100 lotów / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 18.20 USD

W związku, iż stawka prowizji jest wyższa niż minimalna prowizja za dwie strony transakcji (tj. 4 EUR * 2 = 8 EUR) zostaje naliczana na tę transakcję prowizja w wysokości 18.20 USD.


Przykład 2: otwarcie pozycji na #DBK oraz pobranie minimalnej wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #DBK
 • Wielkość Lota: 1 kontrakt CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 5 lotów
 • Cena otwarcia #DBK: 18.820
 • Bieżący kurs EURUSD w MetaTrader 4: 1.08235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia CFD (w EUR) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * stawka prowizji (w %) * Kurs wymiany (EUR) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2
 • Prowizja (w USD) = 18.820 EUR na CFD na akcję * 5 lotów / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 0.20 USD

W związku iż stawka prowizji jest niższa niż minimalna prowizja za dwie strony transakcji (tj. 4 EUR * 2 = 8 EUR), zostanie naliczana na tę transakcję minimalna prowizja w wysokości 8 EUR (8,65 USD w walucie rachunku).Prowizja od obrotu Akcjami US na rachunku Admiral.Invest

Formuła

Prowizja w kwocie 0.01 USD (lub ekwiwalent w innej walucie) na akcję na stronę (tj. odrębnie dla otwarcia i zamknięcia pozycji) jest pobierana za obrót na rachunku Admiral.Invest. Dla Akcji US, 1 lot wynosi 1 akcję. Prowizja dla 100 lotów wynosi 0.01 USD * 100 akcji = 1 USD. Minimalna prowizja wynosi 1 USD. Poniższe przykłady pomogą lepiej zrozumieć sposób obliczania wielkości prowizji.


Przykład 1: Kupno Akcji US

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: AAPL
 • Waluta kwotowana instrumentu: USD
 • Wolumen transakcji: 150 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji na AAPL: 156.92

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Wolumen transakcji * Prowizja na 1 akcję * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (150 lotów * 1 Akcja Apple) * 0.01 USD * 1 = 1.50 USD

Przykład 2: Sprzedaż Akcji US

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: AAPL
 • Waluta kwotowana instrumentu: USD
 • Wolumen transakcji: 50 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia pozycji na AAPL: 165.45

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Wolumen transakcji * Prowizja na 1 akcję * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = (50 lotów * 1 Akcja Apple) * 0.01 USD * 1 = 0.50 USD

Ponieważ matematyczna wartość prowizji jest niższa niż minimalna wartość prowizji na stronę (tj. 1 USD), zostanie zastosowana do tej transakcji minimalna wielkość prowizji w kwocie 1 USD i taka wartość zostanie pobrana.


Przykład 3: Kupno Akcji US

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: GOOG
 • Waluta kwotowana instrumentu: USD
 • Wolumen transakcji: 500 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia pozycji na GOOG: 1003.60
 • Kurs EURUSD w MetaTrader 5: 1.08235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Wolumen transakcji * Prowizja na 1 akcję * Kurs USD do waluty depozytowej rachunku (EUR)
 • Prowizja (w EUR) = (500 lotów * 1 Akcja Google) * 0.01 USD * (1/1.08235) = 5 USD / 1.08235 = 4.62 EUR

Prowizja od obrotu Akcjami EU na rachunku Admiral.Invest


Wytyczne do obliczeń

Prowizja pobierana za akcję UE (z wyłączeniem Portugalii) wynosi 0.12% referencyjnej wartości transakcji na stronę (tj. Oddzielnie na kupno i sprzedaż). Minimalna prowizja od wartości denominowanej w EUR wynosi 5 EUR.

W związku z tym, iż stawka prowizji od akcji UE jest obliczana jako wartość referencyjna transakcji (ilość akcji * cena akcji) * 0.12% * kurs wymiany,


Gdzie:

 • Wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako Cena Otwarcia Zlecenia * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0.12% jest mnożnikiem do wyliczenia wysokości prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to kurs służący do przeliczenia wartości prowizji (podawanej w EUR) na walutę rachunku;

Jeżeli otrzymana w ten sposób wartość prowizji, która została obliczona według powyższego wzoru jest mniejsza niż wartość minimalna prowizji (tj. 5 EUR), wówczas pobierana jest wartość minimalna prowizji.


Przykład 1: Kupno Akcji EU

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: BNP
 • Waluta kwotowana instrumentu: EUR
 • Wolumen transakcji: 250 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia dla BNP: 66.300

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia (w EUR) * Wielkość Zlecenia (w Lotach) * Stawka Prowizji (w %)
 • Prowizja (w EUR) = 66.300 EUR * (250 Lotów * 1 Akcja BNP Paribas) * 0.12% = 19.89 EUR

Przykład 2: Sprzedaż Akcji EU

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: EUR
 • Instrument: BNP
 • Waluta kwotowana instrumentu: EUR
 • Wolumen transakcji: 50 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Sprzedaż
 • Cena otwarcia dla BNP: 69.230

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia (w EUR) * Wielkość Zlecenia (w Lotach) * Stawka Prowizji (w %)
 • Prowizja (w EUR) = 69.230 EUR * (100 Lotów * 1 Akcja BNP Paribas) * 0.12% = 8.31 EUR

Przykład 3: Kupno Akcji EU

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: BMW
 • Waluta kwotowana instrumentu: EUR
 • Wolumen transakcji: 1000 lotów
 • Rodzaj zlecenia: Kupno
 • Cena otwarcia dla BNP: 87.480
 • Kurs EURUSD w MetaTrader 5: 1.08235

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia (w EUR) * Wielkość Zlecenia (w Lotach) * Stawka Prowizji (w %) * Kurs wymiany (EUR) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD)
 • Prowizja (w USD) = 87.480 EUR * (1000 Lotów * 1 Akcja BMW) * 0.12% * 1.08235 = 113.63 USD


Wysokość prowizji od obrotu kontraktami CFD na akcje UK na rachunkach Admiral.MT5

Obliczenia

The commission charged for UK share CFDs is 0.1% of the transaction`s notional value, with the minimum commission being 400 pence sterling (GBX) – or 4.0 GBP – per transaction.

Prowizja naliczana jest oddzielnie za otwarcie i zamknięcie zlecenia. W związku z tym, wartość prowizji za zawarcie i zamknięcie transakcji jest obliczana jako Wartość Nominalna Transakcji * 0.1% * Kurs Wymiany * 2,

gdzie:


 • Wartość Nominalna Transakcji jest obliczana jako Cena Otwarcia kontraktu CFD * Wielkość Kontraktu (w Lotach);
 • 0.1% jest mnożnikiem do wyliczenia stawki prowizji;
 • Kurs Wymiany jest to kurs służący do przeliczenia wartości prowizji (podawanej w GBP) na walutę rachunku;
 • 2 to mnożnik stosowany z uwagi na to, że całkowita wartość prowizji - za otwarcie i zamknięcie zlecenia pobierana jest podczas otwarcia pozycji.Jeśli wartość prowizji obliczona według powyższego wzoru jest mniejsza niż wartość minimalna prowizji, pobierana jest wartość minimalna prowizji.

Poniższe przykłady pokazują, jak można obliczyć poziomy prowizji dla otwarcia długiej i krótkiej pozycji na #EZJ (easyJet PLC CFD) i #RR (Rolls-Royce Holding PLC CFD).

Ważna informacja:

CFD (kontrakty na różnicę kursową) są derywatami, które umożliwiają inwestorom wykorzystanie zmian cen instrumentu bazowego, bez objęcia prawa własności do tego instrumentu. Dowiedz się więcej o zaletach naszej oferty CFD na akcje.


Przykład 1: Otwarcie pozycji długiej na #EZJ oraz pobranie wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #EZJ
 • Waluta kwotowania instrumentu: GBX (Penny Sterling)
 • Wielkość Lota: 1 kontrakt CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 1000 lotów
 • Cena otwarcia #EZJ: 1678.49
 • Bieżący kurs GBXUSD w MetaTrader 5: 0.01415

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia CFD (w GBX) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w %) * Kurs wymiany (GBX) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2 (strony transakcji)
 • Prowizja (w USD) = 1678.49 GBX za CFD na akcję * 1000 Lotów * 0.1/100 * 0.01415 * 2 = 47.50 USD

Ponieważ obliczona wartość prowizji jest wyższa niż minimalna prowizja za dwie strony transakcji (tj. 400 pensów * 2 = 800 pensów lub 8.0 GBP) zostaje naliczana na tę transakcję prowizja w wysokości 47.50 USD.


Przykład 2: Otwarcie pozycji krótkiej na #RR oraz pobranie minimalnej wartości prowizji

Wartości początkowe


 • Waluta depozytowa rachunku: USD
 • Instrument: #RR
 • Waluta kwotowania instrumentu: GBX (Penny Sterling)
 • Wielkość Lota: 1 kontrakt CFD na 1 akcję
 • Wielkość Kontraktu: 50 lotów
 • Cena otwarcia #RR: 852.40
 • Bieżący kurs GBXUSD w MetaTrader 5: 0.01415

Obliczenia


 • Prowizja (w walucie depozytowej rachunku) = Cena Otwarcia CFD (w GBX) * Wielkość kontraktu (w Lotach) * Stawka prowizji (w %) * Kurs wymiany (GBX) w stosunku do waluty depozytowej rachunku (USD) * 2 (strony transakcji)
 • Prowizja (w USD) = 852.40 EUR za CFD na akcję * 50 Lotów * 0.1/100 * 0.01415 * 2 = 1.20 USD (0.87 GBP)

Ponieważ obliczona wartość prowizji jest niższa niż minimalna prowizja, na tę transakcję stosuje się minimalną prowizję w wysokości 800 pensów (GBX) lub 8 GBP - (lub 11.32 USD w walucie rachunku).Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.