Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa
Informacja o ryzyku: Rynki Forex i CFD charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, a straty mogą przekroczyć wysokość depozytu początkowego. Admiral Markets rekomenduje zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z rynkiem Forex, CFD, depozytem zabezpieczającym i dźwignią finansową. Ponadto prosimy o zapoznanie się z naszymi Dokumentami zawierającymi Kluczowe Informacje w celu zrozumienia natury, ryzyk, kosztów, potencjalnych zysków i strat oferowanych przez nas produktów.

Przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego

Margin Calculation Examples Under Professional Trading Terms

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Admiral.Markets, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu będą kształtować się następująco dla głównych par walutowych:

Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia
Do 10 000 000 1: 100
10 000 000 — 12 000 000 1:50
12 000 000 — 13 500 000 1:25
Powyżej 13 500 000 1:10

Otwórzmy pozycję Kupna 10 lotów na parze EURUSD po cenie 1.04440.

Nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) to 10 lotów x 100 000 x 1.0444 = 1 044 400 USD, co jest wartością mieszczącą się w pierwszym przedziale (do 10 000 000 USD).

Z uwagi na to, zastosowana zostanie dźwignia 1:100, a depozyt zabezpieczający wyniesie 1 044 400 / 100 = 10 444 USD.

Przykład 2: Kupno CFD opartego na indeksie kasowym

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Admiral.Markets, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu będą kształtować się następująco dla CFD opartych na indeksach kasowych:

Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia
Do 5 000 000 1: 100
5 000 000 — 6 000 000 1:50
6 000 000 — 6 800 000 1:25
Powyżej 6,800,000 1:10

Otwórzmy pozycję Kupna 500 lotów na instrumencie [DAX30] po cenie 11467.80.

[DAX30] jest kwotowany w EUR, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 500 lotów x 11467.80 x 1.04440 = 5 988 485,16 USD.

Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (5 000 000 USD), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (6 000 000 USD).

Z uwagi na to, dźwignia 1:100 zostanie zastosowana dla pierwszych 5 000 000 USD wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości dźwignia wyniesie 1:50. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 5 000 000 / 100 + 988 485,16 / 50 = 69 769,70 USD.

Przykład 3: Sprzedaż CFD na metale na rynku spot i zwiększenie otwartej już pozycji na tym samym instrumencie

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Admiral.Markets, zaś walutą rachunku jest GBP. Wartości depozytu będą kształtować się następująco dla CFD na metale spot:

Wartość Nominalna Pozycji, GBP Dźwignia
Do 4 000 000 1: 100
4 000 000 — 5 000 000 1:50
5 000 000 — 5 700 000 1:25
Powyżej 5 700 000 1:10
Przykład 3.1

Otwórzmy pozycję Sprzedaży 25 lotów na instrumencie GOLD po cenie 1158.15, przy kursie MetaTrader GBPUSD 1.22462.

GOLD jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (GBP) wyniesie 50 lotów x 100 uncji x 1158.15 / 1.22462 = 4 728 609,69 GBP

Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (4,000,000 GBP), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (5 000 000 GBP).

Z uwagi na to, dźwignia 1:100 zostanie zastosowana dla pierwszych 4 000 000 GBP wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości dźwignia wyniesie 1:50. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 4 000 000 / 100 + 728 609,69 / 50 = 54 572,19 GBP.

Przykład 3.2

Otwórzmy dodatkową pozycję na tym samym instrumencie, na przykład: pozycja Sprzedaży 5 lotów GOLD po cenie 1158.15.

GOLD jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (GBP) wyniesie 5 lotów x 100 uncji x 1158.15 / 1.22462 = 472,860.97 GBP.

Łączna wartość nominalna obu pozycji w walucie rachunku (GBP) wynosi 4 728 609,69 + 472 860,97 = 5 201 470,66 GBP, która to wartość przekracza graniczną wartość z drugiego przedziału (5 000 000 GBP), ale jest mniejsza od granicznej wartości trzeciego przedziału (5 700 000 GBP).

Z uwagi na to, dźwignia 1:100 zostanie zastosowana dla pierwszych 4 000 000 GBP wartości pozycji, dźwignia 1:50 dla kolejnego 1 000 000 GBP wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości pozycji dźwignia wyniesie 1:25. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 4 000 000 / 100 + 1 000 000 / 50 + 201 470,66 / 25 = 68 058,83 GBP.

Przykład 4: Kupno waluty na rynku spot FX w ciągu ostatniej godziny przed piątkowym zamknięciem sesji

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Admiral.Markets, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu dla głównych par walutowych będą takie same jak pokazano w Przykładzie 1.

Dodatkowo wprowadzona zostaje nowa zasada dla wszystkich pozycji otwieranych na jakimkolwiek instrumencie w ciągu ostatniej godziny piątkowej sesji dla danego instrumentu. Dźwignia dla takich pozycji wynosić będzie 1:50, z wyjątkiem pozycji otwieranych już przy mniejszej dźwigni (na przykład 1:10).

Otwórzmy pozycję Kupna 110 lotów na parze USDJPY po cenie 117.311 w piątek o godzinie 23:35 (EET).

Zgodnie ze Specyfikacją Instrumentów, handel na parze USDJPY odbywa się od godziny 00:05 EET w poniedziałek do piątku do godziny 23:59 EET, w związku z czym nasza pozycja została otwarta w trakcie ostatniej godziny sesji i podlega nowym zasadom kalkulacji depozytu zabezpieczającego dla pozycji otwieranych w ciągu ostatniej godziny piątkowej sesji dla danego instrumentu.

USDJPY jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 110 lotów x 100 000 x 1 = 11 000 000 USD. Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (10 000 000 USD), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (12 000 000 USD), co oznacza że dźwignia 1:25 lub 1:10 nie zostanie zastosowana do żadnej części tej pozycji.

Zastosowana zostanie dźwignia 1:50, a depozyt zabezpieczający wyniesie 11 000 000 / 50 = 220 000 USD.

Dlaczego warto wybrać Admiral Markets?

  • Regulacje FCA UK
  • Polityka ochrony przed ujemnym saldem
  • Dźwignia do 1:100
  • Minimalny depozyt 1000 PLN
  • Spready od 0 pipsów
  • Bezpłatne informacje i analizy od Dow Jones
  • Technologia STP
  • Duża płynność dzięki najlepszym dostawcom
  • 90% zleceń realizowanych w ciągu 150 milisekund
  • MetaTrader 4 i MetaTrader 5