Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Słownik Inwestora

A

Admiral Markets

broker rynku walutowego i kontraktów na różnicę kursową (CFD) indeksów, akcji, obligacji i surowców.

Ask

cena, po której sprzedający skłonny jest zrealizować transakcję; inaczej cena sprzedaży; po tej cenie realizowane są transakcje kupna.

AUS 200

Inna nazwa indeksu Australijskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ASX 200). W skład indeksu wchodzi 200 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek.

Aussie

Ozzie lub Oz, odnosi się do pary walutowej AUD/USD.


B

Bank Centralny

zazwyczaj instytucja rządowa, której zadaniem jest kreowanie polityki pieniężnej kraju.
Bank Centralny

zazwyczaj instytucja rządowa, której zadaniem jest kreowanie polityki pieniężnej kraju.

Baza notowań

archiwalny plik na serwerze Admiral Markets zawierający historyczne notowania.
Baza notowań

archiwalny plik na serwerze Admiral Markets zawierający historyczne notowania.

Bid

cena, po której kupujący skłonny jest zrealizować transakcję; inaczej cena kupna; po tej cenie realizowane są transakcje sprzedaży.
Bid

cena, po której kupujący skłonny jest zrealizować transakcję; inaczej cena kupna; po tej cenie realizowane są transakcje sprzedaży.

Bitcoin

waluta cyfrowa, inaczej kryptowaluta. Bitcoin oparty jest na technologii blockchain. Skrót dla Bitcoin to BTC.

Bitcoin Cash

waluta cyfrowa, inaczej kryptowaluta. Bitcoin Cash oparty jest na technologii blockchain. Skrót dla Bitcoin Cash to BCH.

BOC

Bank of Canada (Bank Centralny Kanady).
BOC

Bank of Canada (Bank Centralny Kanady).

BOE

Bank of England (Bank Centralny Wielkiej Brytanii).
BOE

Bank of England (Bank Centralny Wielkiej Brytanii).

BOJ

Bank of Japan (Bank Centralny Japonii).
BOJ

Bank of Japan (Bank Centralny Japonii).

Bundesbank

Bank Centralny Niemiec; nazywany także BUBA.
Bundesbank

Bank Centralny Niemiec; nazywany także BUBA.

Byk

slangowe określenie inwestora, który oczekuje wzrostu cen; inwestor, który trzyma pozycje długie.
Byk

slangowe określenie inwestora, który oczekuje wzrostu cen; inwestor, który trzyma pozycje długie.


C

CAC40

skrócona nazwa indeksu 40 największych spółek francuskiej giełdy.
CAC40

skrócona nazwa indeksu 40 największych spółek francuskiej giełdy.

CBs

skrót dla banków centralnych.
CBs

skrót dla banków centralnych.

Cena

notowanie dwustronne składające się z ceny Bid i Ask; cena otwarcia lub zamknięcia pozycji; poziom zlecenia.
Cena

notowanie dwustronne składające się z ceny Bid i Ask; cena otwarcia lub zamknięcia pozycji; poziom zlecenia.

CFD (kontrakt na różnicę kursową)

obiekt transakcji elektronicznej oparty na zmianie cen instrumentu bazowego (np. akcji lub kontraktów terminowych).
CFD (kontrakt na różnicę kursową)

obiekt transakcji elektronicznej oparty na zmianie cen instrumentu bazowego (np. akcji lub kontraktów terminowych).

Częściowe zamknięcie

zamknięcie części pozycji (np. zamknięcie 0.5 lota z pozycji o wielkości 2 lotów).
Częściowe zamknięcie

zamknięcie części pozycji (np. zamknięcie 0.5 lota z pozycji o wielkości 2 lotów).


D

Data rozliczenia

data w przyszłości kiedy kontrahenci transakcji finansowej zgadzają się ustalić cenę instrumentu; w przypadku transakcji na rynku walutowym są to zwykle dwa dni robocze po zawarciu transakcji.
Data rozliczenia

data w przyszłości kiedy kontrahenci transakcji finansowej zgadzają się ustalić cenę instrumentu; w przypadku transakcji na rynku walutowym są to zwykle dwa dni robocze po zawarciu transakcji.

DAX30

indeks giełdowy 30 największych spółek niemieckich. DAX30 notowany jest na frankfurckiej giełdzie.

Dealer

pracownik Admiral Markets odpowiedzialny za przyjmowanie zleceń Klientów, wykonywanie zleceń Klientów oraz przeprowadzania likwidacji otwartych pozycji w przypadku poziomu Stop-Out.
Dealer

pracownik Admiral Markets odpowiedzialny za przyjmowanie zleceń Klientów, wykonywanie zleceń Klientów oraz przeprowadzania likwidacji otwartych pozycji w przypadku poziomu Stop-Out.

Deficyt

ujemne saldo handlowe lub brak środków.
Deficyt

ujemne saldo handlowe lub brak środków.

Depozyt

suma środków pieniężnych zarezerwowana dla zabezpieczenia otwartych pozycji na rachunku Klienta, zgodna z wymaganiami Admiral Markets dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.
Depozyt

suma środków pieniężnych zarezerwowana dla zabezpieczenia otwartych pozycji na rachunku Klienta, zgodna z wymaganiami Admiral Markets dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.

Depozyt dla pozycji hedge

wymagania Admiral Markets dotyczące depozytu zabezpieczającego w przypadku sprzężonych pozycji.
Depozyt dla pozycji hedge

wymagania Admiral Markets dotyczące depozytu zabezpieczającego w przypadku sprzężonych pozycji.

DJIA lub Dow

skrócone nazwy Dow Jones Industrial Average lub US30.
DJIA lub Dow

skrócone nazwy Dow Jones Industrial Average lub US30.

Dostępne środki

nazywane również wolne środki; środki pozostałe na rachunku Klienta po odliczeniu wymaganego depozytu, wartości zysków/strat i rolowań.
Dostępne środki

nazywane również wolne środki; środki pozostałe na rachunku Klienta po odliczeniu wymaganego depozytu, wartości zysków/strat i rolowań.

Dźwignia

stosunek wielkość transakcji do depozytu (np. dźwignia 1:100 oznacza, że Klient musi posiadać 1% wartości transakcji na rachunku jako zabezpieczenie). Maksymalna dźwignia finansowa w Polsce wynosi 1:100.


E

EBC

Europejski Bank Centralny.
EBC

Europejski Bank Centralny.

ECN

Electronic Communication Network; bezpośrednie przesyłanie zleceń klienta na rynek.
ECN

Electronic Communication Network; bezpośrednie przesyłanie zleceń klienta na rynek.

Egzekucja natychmiastowa

typ egzekucji, w której Klient oznacza maksymalną cenę realizacji zlecenia; w przypadku gdy cena przewyższa ustalone maksimum, wysyłane jest ponowne zapytanie o akceptację ceny.
Egzekucja natychmiastowa

typ egzekucji, w której Klient oznacza maksymalną cenę realizacji zlecenia; w przypadku gdy cena przewyższa ustalone maksimum, wysyłane jest ponowne zapytanie o akceptację ceny.

EST/EDT

strefa czasowa Nowego Jorku (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).
EST/EDT

strefa czasowa Nowego Jorku (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50

skrócona nazwa indeksu Euronext 50.
ESTX50

skrócona nazwa indeksu Euronext 50.

Ether

waluta cyfrowa, inaczej kryptowaluta. Ether oparty jest na technologii blockchain. Skrót dla Ether to ETH.

Expert Advisor

program napisany w języku MQL4 (język MetaQuotes 4) i wykonywany przez Terminal Klienta w celu zautomatyzowania handlu na rachunku klienta.
Expert Advisor

program napisany w języku MQL4 (język MetaQuotes 4) i wykonywany przez Terminal Klienta w celu zautomatyzowania handlu na rachunku klienta.


F

FED

System Rezerwy Federalnej (Bank Centralny Stanów Zjednoczonych).
FED

System Rezerwy Federalnej (Bank Centralny Stanów Zjednoczonych).

FOMC

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku; organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej w USA.
FOMC

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku; organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej w USA.

Foreign Exchange

Forex (FX); globalny rynek wymiany walut.
Foreign Exchange

Forex (FX); globalny rynek wymiany walut.

Forex

rynek walutowy, na którym dzienny obrót wynosi ponad 5 bilionów dolarów. Duże zainteresowanie rynkiem Forex wiąże się właśnie z płynnością, która pozwala w każdej chwili zawierać transakcje. Handel na Forex odbywa się 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Forex to skrót od FOReign EXchange.

Forex handel

dokonywanie transakcji na instrumentach rynku walutowego Forex, przykładowo na parze walutowej EURUSD. Forex handel odbywa się najczęściej na platformach transakcyjnych, takich jak MetaTrader 4.

Formacja odwrotu U

formacja cenowa widoczna na wykresie; zmiana ruchu odbywa się stopniowo; po spadku następuje powolne "uklepywanie" dna, po czym następuje wzrost.
Formacja odwrotu U

formacja cenowa widoczna na wykresie; zmiana ruchu odbywa się stopniowo; po spadku następuje powolne "uklepywanie" dna, po czym następuje wzrost.

Formacja odwrotu V

formacja cenowa widoczna na wykresie; gwałtowny wzrost poprzedzony równie gwałtownym spadkiem.
Formacja odwrotu V

formacja cenowa widoczna na wykresie; gwałtowny wzrost poprzedzony równie gwałtownym spadkiem.

Formacja odwrotu W

formacja cenowa widoczna na wykresie, inaczej formacja podwójnego dna; gwałtowny spadek, potem wzrost, spadek ponownie, a na koniec znowu wzrost ceny.
Formacja odwrotu W

formacja cenowa widoczna na wykresie, inaczej formacja podwójnego dna; gwałtowny spadek, potem wzrost, spadek ponownie, a na koniec znowu wzrost ceny.

FRA 40

inna nazwa CAC 40.
FRA 40

inna nazwa CAC 40.

FTSE 100

inna nazwa indeksu UK 100.
FTSE 100

inna nazwa indeksu UK 100.


G

G7

grupa siedmiu najbardziej rozwiniętych państw świata (USA, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Kanada).
G7

grupa siedmiu najbardziej rozwiniętych państw świata (USA, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Kanada).
G8

G7 plus Rosja.
G8

G7 plus Rosja.
Giełda Papierów Wartościowych

instytucja mająca na celu umożliwienie obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu (m.in. akcje, obligacje, kontrakty terminowe). W Polsce rolę tę pełni Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gołębia

polityka banku centralnego; luzowanie polityki pieniężnej lub obniżanie stóp procentowych; przeciwieństwo jastrzębiej.
Gołębia

polityka banku centralnego; luzowanie polityki pieniężnej lub obniżanie stóp procentowych; przeciwieństwo jastrzębiej.


H

Hedge

zawarcie przeciwstawnej pozycji do pozycji poprzedniej, służące zmniejszeniu ryzyka.
Hedge

zawarcie przeciwstawnej pozycji do pozycji poprzedniej, służące zmniejszeniu ryzyka.

Historia Rachunku

oznacza ewidencję sfinalizowanych transakcji, operacji dotyczących salda i anulowanych Zleceń na Rachunku.
Historia Rachunku

oznacza ewidencję sfinalizowanych transakcji, operacji dotyczących salda i anulowanych Zleceń na Rachunku.

HK40 / HKHI

skrócone nazwy indeksu Hang Seng Index.
HK40 / HKHI

skrócone nazwy indeksu Hang Seng Index.


I

Indeks dolara

Indeks dolara amerykańskiego nazywany często USDX lub też DXY jest wskaźnikiem odzwierciedlającym siłę lub też słabość dolara amerykańskiego. Składa się z koszyka głównych walut. W jego skład wchodzi euro, jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka oraz frank szwajcarski.

INX

symbol indeksu S&P 500.
INX

symbol indeksu S&P 500.


J

Jastrzębia

polityka banku centralnego; zacieśnianie polityki pieniężnej lub podwyższanie stóp procentowych.
Jastrzębia

polityka banku centralnego; zacieśnianie polityki pieniężnej lub podwyższanie stóp procentowych.

JPN 225

skrócona nazwa indeksu NIKKEI.
JPN 225

skrócona nazwa indeksu NIKKEI.


K

Kabel

slangowe określenie pary GBP/USD.
Kabel

slangowe określenie pary GBP/USD.

Kiwi

potocznie o parze walutowej NZD/USD.
Kiwi

potocznie o parze walutowej NZD/USD.

Klient

osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Admiral Markets umowę świadczenia usług.
Klient

osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Admiral Markets umowę świadczenia usług.

Kontrahent

jedna ze stron transakcji finansowej.
Kontrahent

jedna ze stron transakcji finansowej.

Kontrakt

standardowa jednostka na rynku Forex (np. 1 lot).
Kontrakt

standardowa jednostka na rynku Forex (np. 1 lot).

Korekta dywidendy

korekta, która jest stosowana po dacie wypłaty dywidendy na wybranych instrumentach.
Korekta dywidendy

korekta, która jest stosowana po dacie wypłaty dywidendy na wybranych instrumentach.

Kurs

wartość waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej; wartość aktywa bazowego dla CFD.
Kurs

wartość waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej; wartość aktywa bazowego dla CFD.

Kwotowania

ceny dostarczane klientom przez Admiral Markets na podstawie których klienci mogą zawierać transakcje.
Kwotowania

ceny dostarczane klientom przez Admiral Markets na podstawie których klienci mogą zawierać transakcje.


L

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate; stopa procentowa, na podstawie której banki pożyczają sobie kapitał.
LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate; stopa procentowa, na podstawie której banki pożyczają sobie kapitał.

Litecoin

waluta cyfrowa, inaczej kryptowaluta. Litecoin oparty jest na technologii blockchain. Skrót dla Litecoin to LTC.

Login

unikalny numer identyfikacyjny rachunku Klienta.
Login

unikalny numer identyfikacyjny rachunku Klienta.

Loonie

potocznie o dolarze kanadyjskim (znany także jako Funds).
Loonie

potocznie o dolarze kanadyjskim (znany także jako Funds).

Lot

standardowa jednostka transakcyjna na platformie MT4, gdzie 1 lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej dla par walutowych. W przypadku CFD na platformie MT4, 1 lot jest równy 1 CFD. Należy pamiętać, że kontrakt CFD może opiewać na różną ilość jednostek aktywa bazowego.
Lot

standardowa jednostka transakcyjna na platformie MT4, gdzie 1 lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej dla par walutowych. W przypadku CFD na platformie MT4, 1 lot jest równy 1 CFD. Należy pamiętać, że kontrakt CFD może opiewać na różną ilość jednostek aktywa bazowego.

Luka

znacząca różnica między dwoma kolejnymi kwotowaniami; widoczna na wykresach jako pusta przestrzeń pomiędzy świecami lub słupkami w danym okresie czasu.
Luka

znacząca różnica między dwoma kolejnymi kwotowaniami; widoczna na wykresach jako pusta przestrzeń pomiędzy świecami lub słupkami w danym okresie czasu.

Luka cenowa

zdarzenie podczas którego obecna cena Bid jest powyżej poprzedniej ceny Ask i na odwrót.
Luka cenowa

zdarzenie podczas którego obecna cena Bid jest powyżej poprzedniej ceny Ask i na odwrót.

Luka sesyjna

luka otwarcia; różnica pomiędzy pierwszą ceną obecnej sesji rynkowej, a ostatnią ceną poprzedniej sesji.
Luka sesyjna

luka otwarcia; różnica pomiędzy pierwszą ceną obecnej sesji rynkowej, a ostatnią ceną poprzedniej sesji.


M

MetaTrader 4

platforma transakcyjna wykorzystywana do handlu na rynku Forex i CFD. MetaTrader 4 jest obecnie jedną z najpopularniejszych platform Forex wśród traderów.

Modyfikacja

zmiana warunków zlecenia; zmiana, anulowanie bądź umieszczenie poziomów Stop Loss i Take Profit w otwartej pozycji lub zleceniu oczekującym.
Modyfikacja

zmiana warunków zlecenia; zmiana, anulowanie bądź umieszczenie poziomów Stop Loss i Take Profit w otwartej pozycji lub zleceniu oczekującym.

MT4 Admiral Markets

platforma transakcyjna przeznaczona do handlu online; jest to technologiczna podstawa usług świadczonych Klientom przez Admiral Markets.


N

Nagły Skok (Spike) lub Błąd Danych

oznacza nieprawidłowe kwotowanie wygenerowane przez serwer w wyniku błędu dostarczonych danych; zazwyczaj wygląda jak znacząca luka cenowa powracająca do poziomu rynkowego przy następnym ticku bez oznak występowania szybkiego rynku. Admiral Markets może, lecz nie musi usuwać takich błędów z bazy danych swoich kwotowań.
Nagły Skok (Spike) lub Błąd Danych

oznacza nieprawidłowe kwotowanie wygenerowane przez serwer w wyniku błędu dostarczonych danych; zazwyczaj wygląda jak znacząca luka cenowa powracająca do poziomu rynkowego przy następnym ticku bez oznak występowania szybkiego rynku. Admiral Markets może, lecz nie musi usuwać takich błędów z bazy danych swoich kwotowań.

Niedźwiedzie

slangowe określenie inwestora, który oczekuje na spadek cen; inwestor, który trzyma pozycje krótkie.
Niedźwiedzie

slangowe określenie inwestora, który oczekuje na spadek cen; inwestor, który trzyma pozycje krótkie.

Nienormalne Warunki Rynkowe

szybki lub wąski rynek.
Nienormalne Warunki Rynkowe

szybki lub wąski rynek.

Normalne warunki rynkowe

przeciwieństwo szybkiego rynku; brak błędów w danych.
Normalne warunki rynkowe

przeciwieństwo szybkiego rynku; brak błędów w danych.

Notowanie

wiadomość elektroniczna dotycząca aktualnej ceny wyświetlana w Terminalu Klienta, składająca się z ceny Bid i ceny Ask.
Notowanie

wiadomość elektroniczna dotycząca aktualnej ceny wyświetlana w Terminalu Klienta, składająca się z ceny Bid i ceny Ask.


O

Otwarcie rynku

czas, kiedy handel instrumentami staje się możliwy po okresie świąt, weekendów, przerw związanych z regularnymi przerwami technicznymi.
Otwarcie rynku

czas, kiedy handel instrumentami staje się możliwy po okresie świąt, weekendów, przerw związanych z regularnymi przerwami technicznymi.

Otwarta Pozycja

oznacza występujący na Rachunku kontrakt kupna lub sprzedaży instrumentu; jest to pierwsza część kompletnej transakcji i zobowiązanie do dokonania następnie równorzędnej transakcji przeciwnej; traktuje się ją również jako zobowiązanie Klienta do spełnienia wymogów Admiral Markets dotyczących Depozytu oraz utrzymywania, bez powiadomienia czy żądania ze strony Admiral Markets, Salda Rachunku wystarczającego do nieprzerwanego spełniania wymogów Admiral Markets w zakresie Depozytu oraz minimalnego współczynnika Wartości Rachunku do Depozytu określonego przez Admiral Markets (np. minimalny współczynnik wynoszący 30%).
Otwarta Pozycja

oznacza występujący na Rachunku kontrakt kupna lub sprzedaży instrumentu; jest to pierwsza część kompletnej transakcji i zobowiązanie do dokonania następnie równorzędnej transakcji przeciwnej; traktuje się ją również jako zobowiązanie Klienta do spełnienia wymogów Admiral Markets dotyczących Depozytu oraz utrzymywania, bez powiadomienia czy żądania ze strony Admiral Markets, Salda Rachunku wystarczającego do nieprzerwanego spełniania wymogów Admiral Markets w zakresie Depozytu oraz minimalnego współczynnika Wartości Rachunku do Depozytu określonego przez Admiral Markets (np. minimalny współczynnik wynoszący 30%).


P

Para egzotyczna

mniej popularna para walutowa.
Para egzotyczna

mniej popularna para walutowa.

Para walutowa

instrument finansowy oparty na zmianie wartości jednej waluty względem innej.
Para walutowa

instrument finansowy oparty na zmianie wartości jednej waluty względem innej.

Piła

potocznie o ogromnej zmienności panującej na rynku, cena porusza się podobnie jak pracująca piła; ruchy ceny w obie strony są mocne i gwałtowne.
Piła

potocznie o ogromnej zmienności panującej na rynku, cena porusza się podobnie jak pracująca piła; ruchy ceny w obie strony są mocne i gwałtowne.

PKB

Produkt Krajowy Brutto; całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług na terenie danego kraju.
PKB

Produkt Krajowy Brutto; całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług na terenie danego kraju.

Plik dziennika klienta

plik tekstowy znajdujący się w folderze MetaTrader4/logs, używany do rejestrowania wszystkich działań klienta; jest on tworzony dla każdego dnia w postaci oddzielnych plików.
Plik dziennika klienta

plik tekstowy znajdujący się w folderze MetaTrader4/logs, używany do rejestrowania wszystkich działań klienta; jest on tworzony dla każdego dnia w postaci oddzielnych plików.

Plik dziennika serwera

plik tekstowy generowany przez platformę MetaTrader 4, w którym zapisywane są wszelkie zdarzenia związane z handlem Klientów oraz wydajnością platformy, w tym cała komunikacja między terminalami Klienta i dealera.
Plik dziennika serwera

plik tekstowy generowany przez platformę MetaTrader 4, w którym zapisywane są wszelkie zdarzenia związane z handlem Klientów oraz wydajnością platformy, w tym cała komunikacja między terminalami Klienta i dealera.

Płytki Rynek

oznacza okresy zmniejszonych obrotów i wartości Kwotowań w danym okresie w porównaniu ze zwykłymi warunkami rynkowymi; na przykład czas między 21.00 a 00.00 czasu uniwersalnego czy okres przed świętami Bożego Narodzenia.
Płytki Rynek

oznacza okresy zmniejszonych obrotów i wartości Kwotowań w danym okresie w porównaniu ze zwykłymi warunkami rynkowymi; na przykład czas między 21.00 a 00.00 czasu uniwersalnego czy okres przed świętami Bożego Narodzenia.

Początkowy depozyt zabezpieczający

wymagane przez Admiral Markets zabezpieczenie do otwarcia pozycji.
Początkowy depozyt zabezpieczający

wymagane przez Admiral Markets zabezpieczenie do otwarcia pozycji.

Podaż

określa ilość instrumentu finansowego, jaką sprzedający chcą zaoferować po danej cenie. Podaż danego instrumentu stanowi ważną informację dla analityków.

Podstawowa stopa procentowa

krajowa stopa kredytu banku centralnego, która jest używana przez banki w celu obliczenia stopy procentowej dla kredytobiorców.
Podstawowa stopa procentowa

krajowa stopa kredytu banku centralnego, która jest używana przez banki w celu obliczenia stopy procentowej dla kredytobiorców.

Popyt

wyraża chęć zakupu danego instrumentu finansowego po danej cenie i w danej ilości. Popyt na dany instrument po określonej cenie stanowi ważną informację dla analityków.

Poślizg

parametr handlu automatycznego, który ustawia maksymalną różnicę między ceną żądaną i ceną dealera, która jest do przyjęcia dla otwarcia pozycji na Rachunku; różnica między ceną zlecenia a ceną wykonania.
Poślizg

parametr handlu automatycznego, który ustawia maksymalną różnicę między ceną żądaną i ceną dealera, która jest do przyjęcia dla otwarcia pozycji na Rachunku; różnica między ceną zlecenia a ceną wykonania.

Poziom depozytu

stosunek procentowy stanu rachunku do depozytu.
Poziom depozytu

stosunek procentowy stanu rachunku do depozytu.

Poziom Zlecenia

oznacza cenę określoną przez Klienta w żądaniu złożenia zlecenia oznaczającą polecenie otwarcia pozycji na rachunku po tej cenie przy spełnieniu warunku zależnego od typu zlecenia.
Poziom Zlecenia

oznacza cenę określoną przez Klienta w żądaniu złożenia zlecenia oznaczającą polecenie otwarcia pozycji na rachunku po tej cenie przy spełnieniu warunku zależnego od typu zlecenia.

Pozycja długa

sytuacja gdy kupowana jest waluta bazowa.
Pozycja długa

sytuacja gdy kupowana jest waluta bazowa.

Pozycja Sprzedaży

oznacza otwartą pozycję odzwierciedlającą oczekiwanie spadku ceny rynkowej, (na przykład sprzedaż waluty bazowej w parze z walutą kwotowaną lub sprzedaż Kontraktu na Różnicę Kursową CFD na kurs bazowego papieru wartościowego).
Pozycja Sprzedaży

oznacza otwartą pozycję odzwierciedlającą oczekiwanie spadku ceny rynkowej, (na przykład sprzedaż waluty bazowej w parze z walutą kwotowaną lub sprzedaż Kontraktu na Różnicę Kursową CFD na kurs bazowego papieru wartościowego).

Prowizja

odsetek wartości transakcji pobierany jednorazowo z rachunku.
Prowizja

odsetek wartości transakcji pobierany jednorazowo z rachunku.

Punkt

minimalna wartość zmiany ceny (np. 0.0001 dla EUR/USD); nazywany również Pipsem.
Punkt

minimalna wartość zmiany ceny (np. 0.0001 dla EUR/USD); nazywany również Pipsem.

Punkt bazowy

jednostka, która opisuje minimalną możliwą zmianę ceny instrumentu.
Punkt bazowy

jednostka, która opisuje minimalną możliwą zmianę ceny instrumentu.


R

Rachunek demonstracyjny

rachunek do nauki.
Rachunek demonstracyjny

rachunek do nauki.

Rachunek Klienta (Rachunek)

osobisty rachunek klienta, system rejestru transakcji, zleceń i stanu środków.
Rachunek Klienta (Rachunek)

osobisty rachunek klienta, system rejestru transakcji, zleceń i stanu środków.

Rentowność

procentowy zwrot z inwestycji.

Rok do roku (rdr)

popularny sposób porównywania corocznych wartości.

Ruchomy zysk/strata

różnica między stanem netto rachunku a saldem rachunku.
Ruchomy zysk/strata

różnica między stanem netto rachunku a saldem rachunku.

Rynek Byka

slangowe określenie trendu wzrostowego (ceny rosną).
Rynek Byka

slangowe określenie trendu wzrostowego (ceny rosną).

Rynek Niedźwiedzia

potocznie o rynku znajdującym się w trendzie spadkowym (ceny są coraz niższe).
Rynek Niedźwiedzia

potocznie o rynku znajdującym się w trendzie spadkowym (ceny są coraz niższe).

Rynek pozagiełdowy (OTC)

opisuje każdą transakcję, która nie jest zawarta na rynku regulowanym.
Rynek pozagiełdowy (OTC)

opisuje każdą transakcję, która nie jest zawarta na rynku regulowanym.


S

Saldo

podsumowanie środków wpłaconych i wypłaconych z rachunku oraz wszystkich pozycji zamkniętych na rachunku.
Saldo

podsumowanie środków wpłaconych i wypłaconych z rachunku oraz wszystkich pozycji zamkniętych na rachunku.

Saldo rejestru operacyjnego

wartość netto środków na rachunku klienta.
Saldo rejestru operacyjnego

wartość netto środków na rachunku klienta.

Scalping

metoda handlu na rynkach finansowych przy użyciu niskich interwałów czasowych. Scalping charakteryzuje się zawieraniem dużej ilości transakcji, których czas trwania wynosi czasem zaledwie sekundy.

Serwer

serwer MT4, przeznaczony jest do przekazywania zleceń z Terminala Klienta do dealerów, wysyłania wiadomości, notowań i potwierdzeń realizacji zleceń oraz rejestrowania wszystkich zdarzeń związanych z działaniami Klienta podczas handlu; jest to oprogramowanie służące utrzymywaniu wzajemnych zobowiązań między Admiral Markets i Klientem, które są sformalizowane w warunkach świadczenia usług oraz wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego.
Serwer

serwer MT4, przeznaczony jest do przekazywania zleceń z Terminala Klienta do dealerów, wysyłania wiadomości, notowań i potwierdzeń realizacji zleceń oraz rejestrowania wszystkich zdarzeń związanych z działaniami Klienta podczas handlu; jest to oprogramowanie służące utrzymywaniu wzajemnych zobowiązań między Admiral Markets i Klientem, które są sformalizowane w warunkach świadczenia usług oraz wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Sesja azjatycka

23:00 - 08:00 (Tokio).
Sesja azjatycka

23:00 - 08:00 (Tokio).

Sesja Europejska

07:00 do 16:00 (Londyn).
Sesja Europejska

07:00 do 16:00 (Londyn).

Sesja Londyńska

08:00 do 17:00 (Londyn).
Sesja Londyńska

08:00 do 17:00 (Londyn).

Sesja nowojorska

08:00 do 17:00 (czasu nowojorskiego)
Sesja nowojorska

08:00 do 17:00 (czasu nowojorskiego)

Specyfikacja instrumentu

parametry danego instrumentu określone przez Admiral Markets i opublikowane na stronie internetowej.
Specyfikacja instrumentu

parametry danego instrumentu określone przez Admiral Markets i opublikowane na stronie internetowej.

Spór, Reklamacja, Żądanie

zdarzenie, wobec którego Klient uważa, iż zachowanie lub brak zachowania ze strony Admiral Markets jest błędne i sprzeczne z regulaminami Admiral Markets oraz/i z umową świadczenia usług.
Spór, Reklamacja, Żądanie

zdarzenie, wobec którego Klient uważa, iż zachowanie lub brak zachowania ze strony Admiral Markets jest błędne i sprzeczne z regulaminami Admiral Markets oraz/i z umową świadczenia usług.

Spread

różnica pomiędzy ceną Bid a ceną Ask, wyrażona w pipsach.
Spread

różnica pomiędzy ceną Bid a ceną Ask, wyrażona w pipsach.

Sprzężona pozycja

pozycja składająca się z dwóch równych pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie; sprzężone pozycje wymagają 50% depozytu zabezpieczającego dla obu pozycji.
Sprzężona pozycja

pozycja składająca się z dwóch równych pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie; sprzężone pozycje wymagają 50% depozytu zabezpieczającego dla obu pozycji.

Stop Loss

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania stratnych pozycji (służącego do ochrony kapitału) w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone powyżej obecnej ceny Ask.
Stop Loss

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania stratnych pozycji (służącego do ochrony kapitału) w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone powyżej obecnej ceny Ask.

Stop Out

automatyczne zamknięcie pozycji Klienta przez Admiral Markets w przypadku kiedy rachunek Klienta nie spełnia wymogów Admiral Markets dotyczących depozytu zabezpieczającego.
Stop Out

automatyczne zamknięcie pozycji Klienta przez Admiral Markets w przypadku kiedy rachunek Klienta nie spełnia wymogów Admiral Markets dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Strategia Forex

zbiór zasad, które trader musi przestrzegać otwierając, prowadząc i zamykając zlecenie. Strategia Forex to jeden z elementów sukcesu w handlu na rynku FX.

Strefa czasowa platformy

czas, z którym zsynchronizowany jest serwer Admiral Markets; strefa czasowa używana do zapisywania zdarzeń w pliku dziennika serwera; Platformy MT4 oraz MT5 Admiral Markets są obecnie synchronizowane z czasem EET (GMT+2; czas letni - GMT+3).
Strefa czasowa platformy

czas, z którym zsynchronizowany jest serwer Admiral Markets; strefa czasowa używana do zapisywania zdarzeń w pliku dziennika serwera; Platformy MT4 oraz MT5 Admiral Markets są obecnie synchronizowane z czasem EET (GMT+2; czas letni - GMT+3).

Strona Admiral Markets

www.admiralmarkets.pl
Strona Admiral Markets

www.admiralmarkets.pl

Strumień danych

strumień kolejnych kwotowań na platformie Admiral Markets MT4.
Strumień danych

strumień kolejnych kwotowań na platformie Admiral Markets MT4.

SWAP

kwota korekty wypłaconej lub pobranej z rachunku Klienta związana z przetrzymywaniem pozycji przez noc; korekta ta dokonywana jest o 23.59 czasu platformy, zgodnie z wartościami określonymi w specyfikacji instrumentów.
SWAP

kwota korekty wypłaconej lub pobranej z rachunku Klienta związana z przetrzymywaniem pozycji przez noc; korekta ta dokonywana jest o 23.59 czasu platformy, zgodnie z wartościami określonymi w specyfikacji instrumentów.

Swissy

potocznie o franku szwajcarskim.
Swissy

potocznie o franku szwajcarskim.

Symbol

obiekt transakcji elektronicznych (np. pary walutowe, CFD na akcje, indeksy); instrument w MT4.
Symbol

obiekt transakcji elektronicznych (np. pary walutowe, CFD na akcje, indeksy); instrument w MT4.

Szybki Rynek

oznacza warunki rynkowe charakteryzujące się znacznymi zmianami cen w krótkich okresach, powodującymi często duże luki między kolejnymi wartościami Kwotowań. Występuje powszechnie bezpośrednio przed i/lub po ważnych zdarzeniach, takich jak kluczowe dane makroekonomiczne, konferencje prasowe ministrów finansów lub prezesów banków centralnych, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, interwencje rynkowe, wydarzenia o charakterze politycznym lub naturalnym, działania wojenne, terroryzm itp.
Szybki Rynek

oznacza warunki rynkowe charakteryzujące się znacznymi zmianami cen w krótkich okresach, powodującymi często duże luki między kolejnymi wartościami Kwotowań. Występuje powszechnie bezpośrednio przed i/lub po ważnych zdarzeniach, takich jak kluczowe dane makroekonomiczne, konferencje prasowe ministrów finansów lub prezesów banków centralnych, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, interwencje rynkowe, wydarzenia o charakterze politycznym lub naturalnym, działania wojenne, terroryzm itp.


T

Take Profit

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania zyskownych pozycji w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone powyżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone poniżej obecnej ceny Ask.
Take Profit

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania zyskownych pozycji w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone powyżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone poniżej obecnej ceny Ask.

Terminal Klienta

program MetaTrader 4 wersji 4.XX przeznaczony do dokonywania transakcji na rynku oraz sprawowania nadzoru nad rachunkiem Klienta; dzięki Terminalowi Klient ma możliwość śledzenia notowań na bieżąco, jak również ma dostęp do notowań historycznych; otrzymuje także wiadomości i inne informacje o rynku; używany powszechnie do analizy technicznej, daje też możliwość uruchomienia automatycznych strategii; przekazuje ponadto wiadomości poprzez wewnętrzny system pocztowy.
Terminal Klienta

program MetaTrader 4 wersji 4.XX przeznaczony do dokonywania transakcji na rynku oraz sprawowania nadzoru nad rachunkiem Klienta; dzięki Terminalowi Klient ma możliwość śledzenia notowań na bieżąco, jak również ma dostęp do notowań historycznych; otrzymuje także wiadomości i inne informacje o rynku; używany powszechnie do analizy technicznej, daje też możliwość uruchomienia automatycznych strategii; przekazuje ponadto wiadomości poprzez wewnętrzny system pocztowy.

Ticket

unikalny numer identyfikacyjny pozycji, zlecenia, lub salda operacji na rachunku Klienta.
Ticket

unikalny numer identyfikacyjny pozycji, zlecenia, lub salda operacji na rachunku Klienta.

Trailing Stop

stop kroczący; wbudowana w terminal klienta opcja przeznaczona do automatycznej zmiany poziomu Stop Loss po osiągnięciu założonej ilości punktów; funkcja Trailing Stop działa tylko przy uruchomionej i podłączonej do serwera platformie.
Trailing Stop

stop kroczący; wbudowana w terminal klienta opcja przeznaczona do automatycznej zmiany poziomu Stop Loss po osiągnięciu założonej ilości punktów; funkcja Trailing Stop działa tylko przy uruchomionej i podłączonej do serwera platformie.

Transakcja

operacja handlowa powstająca z zajęcia dwóch przeciwstawnych pozycji określonego instrumentu.
Transakcja

operacja handlowa powstająca z zajęcia dwóch przeciwstawnych pozycji określonego instrumentu.

Transakcje Oparte na Depozycie Zabezpieczającym

oznacza usługę związaną z transakcjami Klienta, wykorzystującą technikę dźwigni finansowej zapewniającą Klientowi możliwość dokonywania transakcji o wartości przekraczającej wartość środków na Rachunku.
Transakcje Oparte na Depozycie Zabezpieczającym

oznacza usługę związaną z transakcjami Klienta, wykorzystującą technikę dźwigni finansowej zapewniającą Klientowi możliwość dokonywania transakcji o wartości przekraczającej wartość środków na Rachunku.

Trend spadkowy

spadek ceny instrumentu, który można opisać jako tworzenie się niższych dołków i niższych szczytów.
Trend spadkowy

spadek ceny instrumentu, który można opisać jako tworzenie się niższych dołków i niższych szczytów.


U

UK OIL

skrócona nazwa instrumentu Brent Crude Oil.
UK OIL

skrócona nazwa instrumentu Brent Crude Oil.

UK100

skrócona nazwa indeksu FTSE 100.
UK100

skrócona nazwa indeksu FTSE 100.

Uptick

zmiana ceny na wyższą niż poprzednia.
Uptick

zmiana ceny na wyższą niż poprzednia.

US OIL

skrócona nazwa instrumentu WTI Crude Oil.
US OIL

skrócona nazwa instrumentu WTI Crude Oil.

US30

skrócona nazwa indeksu Dow Jones Industrial Average.
US30

skrócona nazwa indeksu Dow Jones Industrial Average.


W

Waluta bazowa

pierwsza waluta w parze walutowej (np. jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.3283, to 1 EUR jest warty 1.3283 USD).
Waluta bazowa

pierwsza waluta w parze walutowej (np. jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.3283, to 1 EUR jest warty 1.3283 USD).

Wielkość lota

ilość jednostek waluty bazowej lub podstawowego aktywa określona przez Admiral Markets w specyfikacji instrumentów jako transakcja o wielkości 1 lota.
Wielkość lota

ilość jednostek waluty bazowej lub podstawowego aktywa określona przez Admiral Markets w specyfikacji instrumentów jako transakcja o wielkości 1 lota.

Wielkość transakcji

wielkość lota pomnożona przez ilość lotów.
Wielkość transakcji

wielkość lota pomnożona przez ilość lotów.

WIG20

Warszawski Indeks Giełdowy. Indeks 20 największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. WIG 20 jest notowany od 16.04.1994.

Wygaśnięcie

polecenie anulowania zlecenia w określonym dniu i godzinie w przyszłości.
Wygaśnięcie

polecenie anulowania zlecenia w określonym dniu i godzinie w przyszłości.

Wykres

prezentacja graficzna historycznych notowań w postaci linii, świeczek czy słupków.
Wykres

prezentacja graficzna historycznych notowań w postaci linii, świeczek czy słupków.

Wykres świecowy

jeden ze sposobów prezentacji wykresu, który pokazuje otwarcie, zamknięcie, kurs maksymalny oraz kurs minimalny instrumentu w wybranym interwale czasowym; jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, korpus świecy jest biały; jeżeli natomiast cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia korpus świecy jest czarny.
Wykres świecowy

jeden ze sposobów prezentacji wykresu, który pokazuje otwarcie, zamknięcie, kurs maksymalny oraz kurs minimalny instrumentu w wybranym interwale czasowym; jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, korpus świecy jest biały; jeżeli natomiast cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia korpus świecy jest czarny.

Wyraźny Błąd

oznacza przypadek, gdy cena otwarcia lub zamknięcia pozycji różni się istotnie od ceny rynkowej w chwili realizacji, lub też przypadek, gdy realizacja Zlecenia lub Żądania Klienta jest w ogólnym rozumieniu niezgodna z jego Zleceniem lub Żądaniem.
Wyraźny Błąd

oznacza przypadek, gdy cena otwarcia lub zamknięcia pozycji różni się istotnie od ceny rynkowej w chwili realizacji, lub też przypadek, gdy realizacja Zlecenia lub Żądania Klienta jest w ogólnym rozumieniu niezgodna z jego Zleceniem lub Żądaniem.


X

XAG/USD

symbol instrumentu Silver (srebro).
XAG/USD

symbol instrumentu Silver (srebro).

XAU/USD

symbol instrumentu Gold (złoto).


Ż

Żądanie

polecenie otwarcia lub zamknięcia pozycji, złożenia, anulowania lub modyfikacji Zlecenia zgłoszone przez Klienta lub zapytanie o kwotowanie dwustronne.
Żądanie

polecenie otwarcia lub zamknięcia pozycji, złożenia, anulowania lub modyfikacji Zlecenia zgłoszone przez Klienta lub zapytanie o kwotowanie dwustronne.


Z

Zamknięcie

polecenie lub instrukcja zamknięcia określonej pozycji po bieżącej cenie rynkowej.
Zamknięcie

polecenie lub instrukcja zamknięcia określonej pozycji po bieżącej cenie rynkowej.

Zamknij wszystkie przez (Multiple Close By)

instrukcja lub polecenie zamknięcia wszystkich sprzężonych pozycji na rachunku Klienta.
Zamknij wszystkie przez (Multiple Close By)

instrukcja lub polecenie zamknięcia wszystkich sprzężonych pozycji na rachunku Klienta.

Zlecenia pracujące

zlecenia typu Stop lub Limit, które zostały umieszczone ale jeszcze nie zrealizowane.
Zlecenia pracujące

zlecenia typu Stop lub Limit, które zostały umieszczone ale jeszcze nie zrealizowane.

Zlecenie

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia lub zamknięcia pozycji na Rachunku na określonym instrumencie w przypadku, gdy jego cena osiągnie określony poziom.
Zlecenie

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia lub zamknięcia pozycji na Rachunku na określonym instrumencie w przypadku, gdy jego cena osiągnie określony poziom.

Zlecenie Buy Limit

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone poniżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.
Zlecenie Buy Limit

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone poniżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.

Zlecenie Buy Stop

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone powyżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.
Zlecenie Buy Stop

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone powyżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.

Zlecenie Close By

instrukcja lub polecenie zamknięcia dwóch sprzężonych pozycji na tym samym instrumencie.
Zlecenie Close By

instrukcja lub polecenie zamknięcia dwóch sprzężonych pozycji na tym samym instrumencie.

Zlecenie Oczekujące

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia pozycji na rachunku w przypadku, gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom; Klient ma możliwość korzystania z następujących Zleceń Oczekujących: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.
Zlecenie Oczekujące

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia pozycji na rachunku w przypadku, gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom; Klient ma możliwość korzystania z następujących Zleceń Oczekujących: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Zlecenie rynkowe

elektroniczna instrukcja otwarcia pozycji na rachunku klienta po bieżącej cenie rynkowej.
Zlecenie rynkowe

elektroniczna instrukcja otwarcia pozycji na rachunku klienta po bieżącej cenie rynkowej.

Zlecenie Sell Limit

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone powyżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.
Zlecenie Sell Limit

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone powyżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.

Zlecenie Sell Stop

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone poniżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.
Zlecenie Sell Stop

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone poniżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.

Zmienność

wskaźnik wahań cen instrumentu finansowego w danym okresie czasu; wysoka zmienność sprzyja okazjom inwestycyjnym.
Zmienność

wskaźnik wahań cen instrumentu finansowego w danym okresie czasu; wysoka zmienność sprzyja okazjom inwestycyjnym.

Zrealizowane

oznacza to, że zlecenie zostało pomyślnie i w pełni wykonane.
Zrealizowane

oznacza to, że zlecenie zostało pomyślnie i w pełni wykonane.

Zrealizuj albo Odrzuć

typ zlecenia, które musi być całkowicie zrealizowane, inaczej zostanie odrzucone.
Zrealizuj albo Odrzuć

typ zlecenia, które musi być całkowicie zrealizowane, inaczej zostanie odrzucone.