Słownik Inwestora

A

Admiral Markets (Admiral Markets)

broker rynku walutowego i kontraktów na różnicę kursową (CFD) indeksów, akcji, obligacji i surowców.

Ask (Ask)

cena, po której sprzedający skłonny jest zrealizować transakcję; inaczej cena sprzedaży; po tej cenie realizowane są transakcje kupna.

AUS 200 (AUS 200)

Inna nazwa indeksu Australijskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ASX 200). W skład indeksu wchodzi 200 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek.

Aussie (Aussie)

Ozzie lub Oz, odnosi się do pary walutowej AUD/USD.


B

Bank Centralny

zazwyczaj instytucja rządowa, której zadaniem jest kreowanie polityki pieniężnej kraju.

Bank Centralny (Central Bank)

zazwyczaj instytucja rządowa, której zadaniem jest kreowanie polityki pieniężnej kraju.

Baza notowań

archiwalny plik na serwerze Admiral Markets zawierający historyczne notowania.

Baza notowań (Quotes Base)

archiwalny plik na serwerze Admiral Markets zawierający historyczne notowania.

Bid

cena, po której kupujący skłonny jest zrealizować transakcję; inaczej cena kupna; po tej cenie realizowane są transakcje sprzedaży.

Bid (Bid)

cena, po której kupujący skłonny jest zrealizować transakcję; inaczej cena kupna; po tej cenie realizowane są transakcje sprzedaży.

BOC

Bank of Canada (Bank Centralny Kanady).

BOC (BOC)

Bank of Canada (Bank Centralny Kanady).

BOE

Bank of England (Bank Centralny Wielkiej Brytanii).

BOE (BOE)

Bank of England (Bank Centralny Wielkiej Brytanii).

BOJ

Bank of Japan (Bank Centralny Japonii).

BOJ (BOJ)

Bank of Japan (Bank Centralny Japonii).

Bundesbank

Bank Centralny Niemiec; nazywany także BUBA.

Bundesbank (Bundesbank)

Bank Centralny Niemiec; nazywany także BUBA.

Byk

slangowe określenie inwestora, który oczekuje wzrostu cen; inwestor, który trzyma pozycje długie.

Byk (Bull)

slangowe określenie inwestora, który oczekuje wzrostu cen; inwestor, który trzyma pozycje długie.


C

CAC40

skrócona nazwa indeksu 40 największych spółek francuskiej giełdy.

CAC40 (CAC40)

skrócona nazwa indeksu 40 największych spółek francuskiej giełdy.

CBs

skrót dla banków centralnych.

CBs (CBs)

skrót dla banków centralnych.

Cena

notowanie dwustronne składające się z ceny Bid i Ask; cena otwarcia lub zamknięcia pozycji; poziom zlecenia.

Cena (Price)

notowanie dwustronne składające się z ceny Bid i Ask; cena otwarcia lub zamknięcia pozycji; poziom zlecenia.

CFD (kontrakt na różnicę kursową)

obiekt transakcji elektronicznej oparty na zmianie cen instrumentu bazowego (np. akcji lub kontraktów terminowych).

CFD (kontrakt na różnicę kursową) (CFD (Contract for Difference))

obiekt transakcji elektronicznej oparty na zmianie cen instrumentu bazowego (np. akcji lub kontraktów terminowych).

Częściowe zamknięcie

zamknięcie części pozycji (np. zamknięcie 0.5 lota z pozycji o wielkości 2 lotów).

Częściowe zamknięcie (Split Close)

zamknięcie części pozycji (np. zamknięcie 0.5 lota z pozycji o wielkości 2 lotów).


D

Data rozliczenia

data w przyszłości kiedy kontrahenci transakcji finansowej zgadzają się ustalić cenę instrumentu; w przypadku transakcji na rynku walutowym są to zwykle dwa dni robocze po zawarciu transakcji.

Data rozliczenia (Value date)

data w przyszłości kiedy kontrahenci transakcji finansowej zgadzają się ustalić cenę instrumentu; w przypadku transakcji na rynku walutowym są to zwykle dwa dni robocze po zawarciu transakcji.

Dealer

pracownik Admiral Markets odpowiedzialny za przyjmowanie zleceń Klientów, wykonywanie zleceń Klientów oraz przeprowadzania likwidacji otwartych pozycji w przypadku poziomu Stop-Out.

Dealer (Dealer)

pracownik Admiral Markets odpowiedzialny za przyjmowanie zleceń Klientów, wykonywanie zleceń Klientów oraz przeprowadzania likwidacji otwartych pozycji w przypadku poziomu Stop-Out.

Deficyt

ujemne saldo handlowe lub brak środków.

Deficyt (Deficit)

ujemne saldo handlowe lub brak środków.

Depozyt

suma środków pieniężnych zarezerwowana dla zabezpieczenia otwartych pozycji na rachunku Klienta, zgodna z wymaganiami Admiral Markets dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.

Depozyt (Margin)

suma środków pieniężnych zarezerwowana dla zabezpieczenia otwartych pozycji na rachunku Klienta, zgodna z wymaganiami Admiral Markets dotyczącymi depozytu zabezpieczającego.

Depozyt dla pozycji hedge

wymagania Admiral Markets dotyczące depozytu zabezpieczającego w przypadku sprzężonych pozycji.

Depozyt dla pozycji hedge (Hedged margin)

wymagania Admiral Markets dotyczące depozytu zabezpieczającego w przypadku sprzężonych pozycji.

DJIA lub Dow

skrócone nazwy Dow Jones Industrial Average lub US30.

DJIA lub Dow (DJIA or Dow)

skrócone nazwy Dow Jones Industrial Average lub US30.

Dostępne środki

nazywane również wolne środki; środki pozostałe na rachunku Klienta po odliczeniu wymaganego depozytu, wartości zysków/strat i rolowań.

Dostępne środki (Available Margin)

nazywane również wolne środki; środki pozostałe na rachunku Klienta po odliczeniu wymaganego depozytu, wartości zysków/strat i rolowań.

Dźwignia

stosunek wielkość transakcji do depozytu (np. dźwignia 1:100 oznacza, że Klient musi posiadać 1% wartości transakcji na rachunku jako zabezpieczenie).

Dźwignia (Leverage)

stosunek wielkość transakcji do depozytu (np. dźwignia 1:100 oznacza, że Klient musi posiadać 1% wartości transakcji na rachunku jako zabezpieczenie).


E

EBC

Europejski Bank Centralny.

EBC (ECB)

Europejski Bank Centralny.

ECN

Electronic Communication Network; bezpośrednie przesyłanie zleceń klienta na rynek.

ECN (ECN)

Electronic Communication Network; bezpośrednie przesyłanie zleceń klienta na rynek.

Egzekucja natychmiastowa

typ egzekucji, w której Klient oznacza maksymalną cenę realizacji zlecenia; w przypadku gdy cena przewyższa ustalone maksimum, wysyłane jest ponowne zapytanie o akceptację ceny.

Egzekucja natychmiastowa (Instant Execution)

typ egzekucji, w której Klient oznacza maksymalną cenę realizacji zlecenia; w przypadku gdy cena przewyższa ustalone maksimum, wysyłane jest ponowne zapytanie o akceptację ceny.

EST/EDT

strefa czasowa Nowego Jorku (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

EST/EDT (EST/EDT)

strefa czasowa Nowego Jorku (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50

skrócona nazwa indeksu Euronext 50.

ESTX50 (ESTX50)

skrócona nazwa indeksu Euronext 50.

Expert Advisor

program napisany w języku MQL4 (język MetaQuotes 4) i wykonywany przez Terminal Klienta w celu zautomatyzowania handlu na rachunku klienta.

Expert Advisor (Expert Advisor)

program napisany w języku MQL4 (język MetaQuotes 4) i wykonywany przez Terminal Klienta w celu zautomatyzowania handlu na rachunku klienta.


F

FED

System Rezerwy Federalnej (Bank Centralny Stanów Zjednoczonych).

FED (FED)

System Rezerwy Federalnej (Bank Centralny Stanów Zjednoczonych).

FOMC

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku; organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej w USA.

FOMC (FOMC)

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku; organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej w USA.

Foreign Exchange

Forex (FX); globalny rynek wymiany walut.

Foreign Exchange (Foreign Exchange)

Forex (FX); globalny rynek wymiany walut.

Formacja odwrotu U

formacja cenowa widoczna na wykresie; zmiana ruchu odbywa się stopniowo; po spadku następuje powolne "uklepywanie" dna, po czym następuje wzrost.

Formacja odwrotu U (U-Shaped Recovery)

formacja cenowa widoczna na wykresie; zmiana ruchu odbywa się stopniowo; po spadku następuje powolne "uklepywanie" dna, po czym następuje wzrost.

Formacja odwrotu V

formacja cenowa widoczna na wykresie; gwałtowny wzrost poprzedzony równie gwałtownym spadkiem.

Formacja odwrotu V (V-Shaped Recovery)

formacja cenowa widoczna na wykresie; gwałtowny wzrost poprzedzony równie gwałtownym spadkiem.

Formacja odwrotu W

formacja cenowa widoczna na wykresie, inaczej formacja podwójnego dna; gwałtowny spadek, potem wzrost, spadek ponownie, a na koniec znowu wzrost ceny.

Formacja odwrotu W (W-Shaped Recovery)

formacja cenowa widoczna na wykresie, inaczej formacja podwójnego dna; gwałtowny spadek, potem wzrost, spadek ponownie, a na koniec znowu wzrost ceny.

FRA 40

inna nazwa CAC 40.

FRA 40 (FRA 40)

inna nazwa CAC 40.

FTSE 100

inna nazwa indeksu UK 100.

FTSE 100 (FTSE 100)

inna nazwa indeksu UK 100.


G

G7

grupa siedmiu najbardziej rozwiniętych państw świata (USA, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Kanada).

G7

grupa siedmiu najbardziej rozwiniętych państw świata (USA, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Kanada).

G8

G7 plus Rosja.

G8

G7 plus Rosja.

Gołębia

polityka banku centralnego; luzowanie polityki pieniężnej lub obniżanie stóp procentowych; przeciwieństwo jastrzębiej.

Gołębia (Dove)

polityka banku centralnego; luzowanie polityki pieniężnej lub obniżanie stóp procentowych; przeciwieństwo jastrzębiej.


H

Hedge

zawarcie przeciwstawnej pozycji do pozycji poprzedniej, służące zmniejszeniu ryzyka.

Hedge (Hedge)

zawarcie przeciwstawnej pozycji do pozycji poprzedniej, służące zmniejszeniu ryzyka.

Historia Rachunku

oznacza ewidencję sfinalizowanych transakcji, operacji dotyczących salda i anulowanych Zleceń na Rachunku.

Historia Rachunku (Account history)

oznacza ewidencję sfinalizowanych transakcji, operacji dotyczących salda i anulowanych Zleceń na Rachunku.

HK40 / HKHI

skrócone nazwy indeksu Hang Seng Index.

HK40 / HKHI (HK40 / HKHI)

skrócone nazwy indeksu Hang Seng Index.


I

INX

symbol indeksu S&P 500.

INX (INX)

symbol indeksu S&P 500.


J

Jastrzębia

polityka banku centralnego; zacieśnianie polityki pieniężnej lub podwyższanie stóp procentowych.

Jastrzębia (Hawkish)

polityka banku centralnego; zacieśnianie polityki pieniężnej lub podwyższanie stóp procentowych.

JPN 225

skrócona nazwa indeksu NIKKEI.

JPN 225 (JPN225)

skrócona nazwa indeksu NIKKEI.


K

Kabel

slangowe określenie pary GBP/USD.

Kabel (Cable)

slangowe określenie pary GBP/USD.

Kiwi

potocznie o parze walutowej NZD/USD.

Kiwi (Kiwi)

potocznie o parze walutowej NZD/USD.

Klient

osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Admiral Markets umowę świadczenia usług.

Klient (Customer)

osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Admiral Markets umowę świadczenia usług.

Kontrahent

jedna ze stron transakcji finansowej.

Kontrahent (Counterparty)

jedna ze stron transakcji finansowej.

Kontrakt

standardowa jednostka na rynku Forex (np. 1 lot).

Kontrakt (Contract)

standardowa jednostka na rynku Forex (np. 1 lot).

Korekta dywidendy

korekta, która jest stosowana po dacie wypłaty dywidendy na wybranych instrumentach.

Korekta dywidendy (Dividend Adjustment)

korekta, która jest stosowana po dacie wypłaty dywidendy na wybranych instrumentach.

Kurs

wartość waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej; wartość aktywa bazowego dla CFD.

Kurs (Rate)

wartość waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej; wartość aktywa bazowego dla CFD.

Kwotowania

ceny dostarczane klientom przez Admiral Markets na podstawie których klienci mogą zawierać transakcje.

Kwotowania (Quoting)

ceny dostarczane klientom przez Admiral Markets na podstawie których klienci mogą zawierać transakcje.


L

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate; stopa procentowa, na podstawie której banki pożyczają sobie kapitał.

LIBOR (LIBOR)

London Inter-Bank Offered Rate; stopa procentowa, na podstawie której banki pożyczają sobie kapitał.

Login

unikalny numer identyfikacyjny rachunku Klienta.

Login (Login)

unikalny numer identyfikacyjny rachunku Klienta.

Loonie

potocznie o dolarze kanadyjskim (znany także jako Funds).

Loonie (Loonie)

potocznie o dolarze kanadyjskim (znany także jako Funds).

Lot

standardowa jednostka transakcyjna na platformie MT4, gdzie 1 lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej dla par walutowych. W przypadku CFD na platformie MT4, 1 lot jest równy 1 CFD. Należy pamiętać, że kontrakt CFD może opiewać na różną ilość jednostek aktywa bazowego.

Lot (Lot)

standardowa jednostka transakcyjna na platformie MT4, gdzie 1 lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej dla par walutowych. W przypadku CFD na platformie MT4, 1 lot jest równy 1 CFD. Należy pamiętać, że kontrakt CFD może opiewać na różną ilość jednostek aktywa bazowego.

Luka

znacząca różnica między dwoma kolejnymi kwotowaniami; widoczna na wykresach jako pusta przestrzeń pomiędzy świecami lub słupkami w danym okresie czasu.

Luka (Gap)

znacząca różnica między dwoma kolejnymi kwotowaniami; widoczna na wykresach jako pusta przestrzeń pomiędzy świecami lub słupkami w danym okresie czasu.

Luka cenowa

zdarzenie podczas którego obecna cena Bid jest powyżej poprzedniej ceny Ask i na odwrót.

Luka cenowa (Price Gap)

zdarzenie podczas którego obecna cena Bid jest powyżej poprzedniej ceny Ask i na odwrót.

Luka sesyjna

luka otwarcia; różnica pomiędzy pierwszą ceną obecnej sesji rynkowej, a ostatnią ceną poprzedniej sesji.

Luka sesyjna (Session Gap)

luka otwarcia; różnica pomiędzy pierwszą ceną obecnej sesji rynkowej, a ostatnią ceną poprzedniej sesji.


M

Modyfikacja

zmiana warunków zlecenia; zmiana, anulowanie bądź umieszczenie poziomów Stop Loss i Take Profit w otwartej pozycji lub zleceniu oczekującym.

Modyfikacja (Modify)

zmiana warunków zlecenia; zmiana, anulowanie bądź umieszczenie poziomów Stop Loss i Take Profit w otwartej pozycji lub zleceniu oczekującym.

MT4 Admiral Markets

platforma transakcyjna przeznaczona do handlu online; jest to technologiczna podstawa usług świadczonych Klientom przez Admiral Markets.

MT4 Admiral Markets (MT4 Admiral Markets)

platforma transakcyjna przeznaczona do handlu online; jest to technologiczna podstawa usług świadczonych Klientom przez Admiral Markets.


N

Nagły Skok (Spike) lub Błąd Danych

oznacza nieprawidłowe kwotowanie wygenerowane przez serwer w wyniku błędu dostarczonych danych; zazwyczaj wygląda jak znacząca luka cenowa powracająca do poziomu rynkowego przy następnym ticku bez oznak występowania szybkiego rynku. Admiral Markets może, lecz nie musi usuwać takich błędów z bazy danych swoich kwotowań.

Nagły Skok (Spike) lub Błąd Danych (Spike or Data Error)

oznacza nieprawidłowe kwotowanie wygenerowane przez serwer w wyniku błędu dostarczonych danych; zazwyczaj wygląda jak znacząca luka cenowa powracająca do poziomu rynkowego przy następnym ticku bez oznak występowania szybkiego rynku. Admiral Markets może, lecz nie musi usuwać takich błędów z bazy danych swoich kwotowań.

Niedźwiedzie

slangowe określenie inwestora, który oczekuje na spadek cen; inwestor, który trzyma pozycje krótkie.

Niedźwiedzie (Bear)

slangowe określenie inwestora, który oczekuje na spadek cen; inwestor, który trzyma pozycje krótkie.

Nienormalne Warunki Rynkowe

szybki lub wąski rynek.

Nienormalne Warunki Rynkowe (Abnormal Market Conditions)

szybki lub wąski rynek.

Normalne warunki rynkowe

przeciwieństwo szybkiego rynku; brak błędów w danych.

Normalne warunki rynkowe (Normal Market Conditions)

przeciwieństwo szybkiego rynku; brak błędów w danych.

Notowanie

wiadomość elektroniczna dotycząca aktualnej ceny wyświetlana w Terminalu Klienta, składająca się z ceny Bid i ceny Ask.

Notowanie (Quote)

wiadomość elektroniczna dotycząca aktualnej ceny wyświetlana w Terminalu Klienta, składająca się z ceny Bid i ceny Ask.


O

Otwarcie rynku

czas, kiedy handel instrumentami staje się możliwy po okresie świąt, weekendów, przerw związanych z regularnymi przerwami technicznymi.

Otwarcie rynku (Market Opening)

czas, kiedy handel instrumentami staje się możliwy po okresie świąt, weekendów, przerw związanych z regularnymi przerwami technicznymi.

Otwarta Pozycja

oznacza występujący na Rachunku kontrakt kupna lub sprzedaży instrumentu; jest to pierwsza część kompletnej transakcji i zobowiązanie do dokonania następnie równorzędnej transakcji przeciwnej; traktuje się ją również jako zobowiązanie Klienta do spełnienia wymogów Admiral Markets dotyczących Depozytu oraz utrzymywania, bez powiadomienia czy żądania ze strony Admiral Markets, Salda Rachunku wystarczającego do nieprzerwanego spełniania wymogów Admiral Markets w zakresie Depozytu oraz minimalnego współczynnika Wartości Rachunku do Depozytu określonego przez Admiral Markets (np. minimalny współczynnik wynoszący 30%).

Otwarta Pozycja (Open Position)

oznacza występujący na Rachunku kontrakt kupna lub sprzedaży instrumentu; jest to pierwsza część kompletnej transakcji i zobowiązanie do dokonania następnie równorzędnej transakcji przeciwnej; traktuje się ją również jako zobowiązanie Klienta do spełnienia wymogów Admiral Markets dotyczących Depozytu oraz utrzymywania, bez powiadomienia czy żądania ze strony Admiral Markets, Salda Rachunku wystarczającego do nieprzerwanego spełniania wymogów Admiral Markets w zakresie Depozytu oraz minimalnego współczynnika Wartości Rachunku do Depozytu określonego przez Admiral Markets (np. minimalny współczynnik wynoszący 30%).


P

Para egzotyczna

mniej popularna para walutowa.

Para egzotyczna (Exotic pair)

mniej popularna para walutowa.

Para walutowa

instrument finansowy oparty na zmianie wartości jednej waluty względem innej.

Para walutowa (Currency Pair)

instrument finansowy oparty na zmianie wartości jednej waluty względem innej.

Piła

potocznie o ogromnej zmienności panującej na rynku, cena porusza się podobnie jak pracująca piła; ruchy ceny w obie strony są mocne i gwałtowne.

Piła (Whipsaw)

potocznie o ogromnej zmienności panującej na rynku, cena porusza się podobnie jak pracująca piła; ruchy ceny w obie strony są mocne i gwałtowne.

PKB

Produkt Krajowy Brutto; całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług na terenie danego kraju.

PKB (GDP)

Produkt Krajowy Brutto; całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług na terenie danego kraju.

Plik dziennika klienta

plik tekstowy znajdujący się w folderze MetaTrader4/logs, używany do rejestrowania wszystkich działań klienta; jest on tworzony dla każdego dnia w postaci oddzielnych plików.

Plik dziennika klienta (Client Log-file)

plik tekstowy znajdujący się w folderze MetaTrader4/logs, używany do rejestrowania wszystkich działań klienta; jest on tworzony dla każdego dnia w postaci oddzielnych plików.

Plik dziennika serwera

plik tekstowy generowany przez platformę MetaTrader 4, w którym zapisywane są wszelkie zdarzenia związane z handlem Klientów oraz wydajnością platformy, w tym cała komunikacja między terminalami Klienta i dealera.

Plik dziennika serwera (Server Log-file)

plik tekstowy generowany przez platformę MetaTrader 4, w którym zapisywane są wszelkie zdarzenia związane z handlem Klientów oraz wydajnością platformy, w tym cała komunikacja między terminalami Klienta i dealera.

Płytki Rynek

oznacza okresy zmniejszonych obrotów i wartości Kwotowań w danym okresie w porównaniu ze zwykłymi warunkami rynkowymi; na przykład czas między 21.00 a 00.00 czasu uniwersalnego czy okres przed świętami Bożego Narodzenia.

Płytki Rynek (Thin Market)

oznacza okresy zmniejszonych obrotów i wartości Kwotowań w danym okresie w porównaniu ze zwykłymi warunkami rynkowymi; na przykład czas między 21.00 a 00.00 czasu uniwersalnego czy okres przed świętami Bożego Narodzenia.

Początkowy depozyt zabezpieczający

wymagane przez Admiral Markets zabezpieczenie do otwarcia pozycji.

Początkowy depozyt zabezpieczający (Initial Margin (Margin))

wymagane przez Admiral Markets zabezpieczenie do otwarcia pozycji.

Podstawowa stopa procentowa

krajowa stopa kredytu banku centralnego, która jest używana przez banki w celu obliczenia stopy procentowej dla kredytobiorców.

Podstawowa stopa procentowa (Base Rate)

krajowa stopa kredytu banku centralnego, która jest używana przez banki w celu obliczenia stopy procentowej dla kredytobiorców.

Poślizg

parametr handlu automatycznego, który ustawia maksymalną różnicę między ceną żądaną i ceną dealera, która jest do przyjęcia dla otwarcia pozycji na Rachunku; różnica między ceną zlecenia a ceną wykonania.

Poślizg (Slippage)

parametr handlu automatycznego, który ustawia maksymalną różnicę między ceną żądaną i ceną dealera, która jest do przyjęcia dla otwarcia pozycji na Rachunku; różnica między ceną zlecenia a ceną wykonania.

Poziom depozytu

stosunek procentowy stanu rachunku do depozytu.

Poziom depozytu (Margin Level)

stosunek procentowy stanu rachunku do depozytu.

Poziom Zlecenia

oznacza cenę określoną przez Klienta w żądaniu złożenia zlecenia oznaczającą polecenie otwarcia pozycji na rachunku po tej cenie przy spełnieniu warunku zależnego od typu zlecenia.

Poziom Zlecenia (Order Level)

oznacza cenę określoną przez Klienta w żądaniu złożenia zlecenia oznaczającą polecenie otwarcia pozycji na rachunku po tej cenie przy spełnieniu warunku zależnego od typu zlecenia.

Pozycja długa

sytuacja gdy kupowana jest waluta bazowa.

Pozycja długa (Long Position)

sytuacja gdy kupowana jest waluta bazowa.

Pozycja Sprzedaży

oznacza otwartą pozycję odzwierciedlającą oczekiwanie spadku ceny rynkowej, (na przykład sprzedaż waluty bazowej w parze z walutą kwotowaną lub sprzedaż Kontraktu na Różnicę Kursową CFD na kurs bazowego papieru wartościowego).

Pozycja Sprzedaży (Sell Position)

oznacza otwartą pozycję odzwierciedlającą oczekiwanie spadku ceny rynkowej, (na przykład sprzedaż waluty bazowej w parze z walutą kwotowaną lub sprzedaż Kontraktu na Różnicę Kursową CFD na kurs bazowego papieru wartościowego).

Prowizja

odsetek wartości transakcji pobierany jednorazowo z rachunku.

Prowizja (Commission)

odsetek wartości transakcji pobierany jednorazowo z rachunku.

Punkt

minimalna wartość zmiany ceny (np. 0.0001 dla EUR/USD); nazywany również Pipsem.

Punkt (Point)

minimalna wartość zmiany ceny (np. 0.0001 dla EUR/USD); nazywany również Pipsem.

Punkt bazowy

jednostka, która opisuje minimalną możliwą zmianę ceny instrumentu.

Punkt bazowy (Basis Point)

jednostka, która opisuje minimalną możliwą zmianę ceny instrumentu.


R

Rachunek demonstracyjny

rachunek do nauki.

Rachunek demonstracyjny (Demo Account)

rachunek do nauki.

Rachunek Klienta (Rachunek)

osobisty rachunek klienta, system rejestru transakcji, zleceń i stanu środków.

Rachunek Klienta (Rachunek) (Customer Account (Account))

osobisty rachunek klienta, system rejestru transakcji, zleceń i stanu środków.

Rentowność (Yield)

procentowy zwrot z inwestycji.

Rok do roku (rdr) (Year Over Year (YOY))

popularny sposób porównywania corocznych wartości.

Ruchomy zysk/strata

różnica między stanem netto rachunku a saldem rachunku.

Ruchomy zysk/strata (Floating Profit/Loss)

różnica między stanem netto rachunku a saldem rachunku.

Rynek Byka

slangowe określenie trendu wzrostowego (ceny rosną).

Rynek Byka (Bull / Bullish Market)

slangowe określenie trendu wzrostowego (ceny rosną).

Rynek Niedźwiedzia

potocznie o rynku znajdującym się w trendzie spadkowym (ceny są coraz niższe).

Rynek Niedźwiedzia (Bearish / Bear market)

potocznie o rynku znajdującym się w trendzie spadkowym (ceny są coraz niższe).

Rynek pozagiełdowy (OTC)

opisuje każdą transakcję, która nie jest zawarta na rynku regulowanym.

Rynek pozagiełdowy (OTC) (Over The Counter (OTC))

opisuje każdą transakcję, która nie jest zawarta na rynku regulowanym.


S

Saldo

podsumowanie środków wpłaconych i wypłaconych z rachunku oraz wszystkich pozycji zamkniętych na rachunku.

Saldo (Balance)

podsumowanie środków wpłaconych i wypłaconych z rachunku oraz wszystkich pozycji zamkniętych na rachunku.

Saldo rejestru operacyjnego

wartość netto środków na rachunku klienta.

Saldo rejestru operacyjnego (Equity)

wartość netto środków na rachunku klienta.

Serwer

serwer MT4, przeznaczony jest do przekazywania zleceń z Terminala Klienta do dealerów, wysyłania wiadomości, notowań i potwierdzeń realizacji zleceń oraz rejestrowania wszystkich zdarzeń związanych z działaniami Klienta podczas handlu; jest to oprogramowanie służące utrzymywaniu wzajemnych zobowiązań między Admiral Markets i Klientem, które są sformalizowane w warunkach świadczenia usług oraz wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Serwer (Server)

serwer MT4, przeznaczony jest do przekazywania zleceń z Terminala Klienta do dealerów, wysyłania wiadomości, notowań i potwierdzeń realizacji zleceń oraz rejestrowania wszystkich zdarzeń związanych z działaniami Klienta podczas handlu; jest to oprogramowanie służące utrzymywaniu wzajemnych zobowiązań między Admiral Markets i Klientem, które są sformalizowane w warunkach świadczenia usług oraz wymaganiach dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Sesja azjatycka

23:00 - 08:00 (Tokio).

Sesja azjatycka (Asian Session)

23:00 - 08:00 (Tokio).

Sesja Europejska

07:00 do 16:00 (Londyn).

Sesja Europejska (European Session)

07:00 do 16:00 (Londyn).

Sesja Londyńska

08:00 do 17:00 (Londyn).

Sesja Londyńska (London Session)

08:00 do 17:00 (Londyn).

Sesja nowojorska

08:00 do 17:00 (czasu nowojorskiego)

Sesja nowojorska (New York Session)

08:00 do 17:00 (czasu nowojorskiego)

Specyfikacja instrumentu

parametry danego instrumentu określone przez Admiral Markets i opublikowane na stronie internetowej.

Specyfikacja instrumentu (Contract Details)

parametry danego instrumentu określone przez Admiral Markets i opublikowane na stronie internetowej.

Spór, Reklamacja, Żądanie

zdarzenie, wobec którego Klient uważa, iż zachowanie lub brak zachowania ze strony Admiral Markets jest błędne i sprzeczne z regulaminami Admiral Markets oraz/i z umową świadczenia usług.

Spór, Reklamacja, Żądanie (Dispute, Complaint, Claim)

zdarzenie, wobec którego Klient uważa, iż zachowanie lub brak zachowania ze strony Admiral Markets jest błędne i sprzeczne z regulaminami Admiral Markets oraz/i z umową świadczenia usług.

Spread

różnica pomiędzy ceną Bid a ceną Ask, wyrażona w pipsach.

Spread (Spread)

różnica pomiędzy ceną Bid a ceną Ask, wyrażona w pipsach.

Sprzężona pozycja

pozycja składająca się z dwóch równych pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie; sprzężone pozycje wymagają 50% depozytu zabezpieczającego dla obu pozycji.

Sprzężona pozycja (Locked Position)

pozycja składająca się z dwóch równych pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie; sprzężone pozycje wymagają 50% depozytu zabezpieczającego dla obu pozycji.

Stop Loss

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania stratnych pozycji (służącego do ochrony kapitału) w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone powyżej obecnej ceny Ask.

Stop Loss (Stop Loss)

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania stratnych pozycji (służącego do ochrony kapitału) w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone powyżej obecnej ceny Ask.

Stop Out

automatyczne zamknięcie pozycji Klienta przez Admiral Markets w przypadku kiedy rachunek Klienta nie spełnia wymogów Admiral Markets dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Stop Out (Stop Out)

automatyczne zamknięcie pozycji Klienta przez Admiral Markets w przypadku kiedy rachunek Klienta nie spełnia wymogów Admiral Markets dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Strefa czasowa platformy

czas, z którym zsynchronizowany jest serwer Admiral Markets; strefa czasowa używana do zapisywania zdarzeń w pliku dziennika serwera; Platformy MT4 oraz MT5 Admiral Markets są obecnie synchronizowane z czasem EET (GMT+2; czas letni - GMT+3).

Strefa czasowa platformy (Platform Time Zone)

czas, z którym zsynchronizowany jest serwer Admiral Markets; strefa czasowa używana do zapisywania zdarzeń w pliku dziennika serwera; Platformy MT4 oraz MT5 Admiral Markets są obecnie synchronizowane z czasem EET (GMT+2; czas letni - GMT+3).

Strona Admiral Markets

www.admiralmarkets.pl

Strona Admiral Markets (Admiral Markets website)

www.admiralmarkets.pl

Strumień danych

strumień kolejnych kwotowań na platformie Admiral Markets MT4.

Strumień danych (Data Feed)

strumień kolejnych kwotowań na platformie Admiral Markets MT4.

SWAP

kwota korekty wypłaconej lub pobranej z rachunku Klienta związana z przetrzymywaniem pozycji przez noc; korekta ta dokonywana jest o 23.59 czasu platformy, zgodnie z wartościami określonymi w specyfikacji instrumentów.

SWAP (SWAP)

kwota korekty wypłaconej lub pobranej z rachunku Klienta związana z przetrzymywaniem pozycji przez noc; korekta ta dokonywana jest o 23.59 czasu platformy, zgodnie z wartościami określonymi w specyfikacji instrumentów.

Swissy

potocznie o franku szwajcarskim.

Swissy (Swissy)

potocznie o franku szwajcarskim.

Symbol

obiekt transakcji elektronicznych (np. pary walutowe, CFD na akcje, indeksy); instrument w MT4.

Symbol (Symbol)

obiekt transakcji elektronicznych (np. pary walutowe, CFD na akcje, indeksy); instrument w MT4.

Szybki Rynek

oznacza warunki rynkowe charakteryzujące się znacznymi zmianami cen w krótkich okresach, powodującymi często duże luki między kolejnymi wartościami Kwotowań. Występuje powszechnie bezpośrednio przed i/lub po ważnych zdarzeniach, takich jak kluczowe dane makroekonomiczne, konferencje prasowe ministrów finansów lub prezesów banków centralnych, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, interwencje rynkowe, wydarzenia o charakterze politycznym lub naturalnym, działania wojenne, terroryzm itp.

Szybki Rynek (Rapid Market)

oznacza warunki rynkowe charakteryzujące się znacznymi zmianami cen w krótkich okresach, powodującymi często duże luki między kolejnymi wartościami Kwotowań. Występuje powszechnie bezpośrednio przed i/lub po ważnych zdarzeniach, takich jak kluczowe dane makroekonomiczne, konferencje prasowe ministrów finansów lub prezesów banków centralnych, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, interwencje rynkowe, wydarzenia o charakterze politycznym lub naturalnym, działania wojenne, terroryzm itp.


T

Take Profit

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania zyskownych pozycji w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone powyżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone poniżej obecnej ceny Ask.

Take Profit (Take Profit)

rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania zyskownych pozycji w przypadku kiedy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczone powyżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczone poniżej obecnej ceny Ask.

Terminal Klienta

program MetaTrader 4 wersji 4.XX przeznaczony do dokonywania transakcji na rynku oraz sprawowania nadzoru nad rachunkiem Klienta; dzięki Terminalowi Klient ma możliwość śledzenia notowań na bieżąco, jak również ma dostęp do notowań historycznych; otrzymuje także wiadomości i inne informacje o rynku; używany powszechnie do analizy technicznej, daje też możliwość uruchomienia automatycznych strategii; przekazuje ponadto wiadomości poprzez wewnętrzny system pocztowy.

Terminal Klienta (Client Terminal)

program MetaTrader 4 wersji 4.XX przeznaczony do dokonywania transakcji na rynku oraz sprawowania nadzoru nad rachunkiem Klienta; dzięki Terminalowi Klient ma możliwość śledzenia notowań na bieżąco, jak również ma dostęp do notowań historycznych; otrzymuje także wiadomości i inne informacje o rynku; używany powszechnie do analizy technicznej, daje też możliwość uruchomienia automatycznych strategii; przekazuje ponadto wiadomości poprzez wewnętrzny system pocztowy.

Ticket

unikalny numer identyfikacyjny pozycji, zlecenia, lub salda operacji na rachunku Klienta.

Ticket (Ticket)

unikalny numer identyfikacyjny pozycji, zlecenia, lub salda operacji na rachunku Klienta.

Trailing Stop

stop kroczący; wbudowana w terminal klienta opcja przeznaczona do automatycznej zmiany poziomu Stop Loss po osiągnięciu założonej ilości punktów; funkcja Trailing Stop działa tylko przy uruchomionej i podłączonej do serwera platformie.

Trailing Stop (Trailing Stop)

stop kroczący; wbudowana w terminal klienta opcja przeznaczona do automatycznej zmiany poziomu Stop Loss po osiągnięciu założonej ilości punktów; funkcja Trailing Stop działa tylko przy uruchomionej i podłączonej do serwera platformie.

Transakcja

operacja handlowa powstająca z zajęcia dwóch przeciwstawnych pozycji określonego instrumentu.

Transakcja (Transaction)

operacja handlowa powstająca z zajęcia dwóch przeciwstawnych pozycji określonego instrumentu.

Transakcje Oparte na Depozycie Zabezpieczającym

oznacza usługę związaną z transakcjami Klienta, wykorzystującą technikę dźwigni finansowej zapewniającą Klientowi możliwość dokonywania transakcji o wartości przekraczającej wartość środków na Rachunku.

Transakcje Oparte na Depozycie Zabezpieczającym (Margin Trading)

oznacza usługę związaną z transakcjami Klienta, wykorzystującą technikę dźwigni finansowej zapewniającą Klientowi możliwość dokonywania transakcji o wartości przekraczającej wartość środków na Rachunku.

Trend spadkowy

spadek ceny instrumentu, który można opisać jako tworzenie się niższych dołków i niższych szczytów.

Trend spadkowy (Downtrend)

spadek ceny instrumentu, który można opisać jako tworzenie się niższych dołków i niższych szczytów.


U

UK OIL

skrócona nazwa instrumentu Brent Crude Oil.

UK OIL (UK OIL)

skrócona nazwa instrumentu Brent Crude Oil.

UK100

skrócona nazwa indeksu FTSE 100.

UK100 (UK100)

skrócona nazwa indeksu FTSE 100.

Uptick

zmiana ceny na wyższą niż poprzednia.

Uptick (Uptick)

zmiana ceny na wyższą niż poprzednia.

US OIL

skrócona nazwa instrumentu WTI Crude Oil.

US OIL (US OIL)

skrócona nazwa instrumentu WTI Crude Oil.

US30

skrócona nazwa indeksu Dow Jones Industrial Average.

US30 (US30)

skrócona nazwa indeksu Dow Jones Industrial Average.


W

Waluta bazowa

pierwsza waluta w parze walutowej (np. jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.3283, to 1 EUR jest warty 1.3283 USD).

Waluta bazowa (Base Currency)

pierwsza waluta w parze walutowej (np. jeśli kurs EUR/USD wynosi 1.3283, to 1 EUR jest warty 1.3283 USD).

Wielkość lota

ilość jednostek waluty bazowej lub podstawowego aktywa określona przez Admiral Markets w specyfikacji instrumentów jako transakcja o wielkości 1 lota.

Wielkość lota (Lot Size)

ilość jednostek waluty bazowej lub podstawowego aktywa określona przez Admiral Markets w specyfikacji instrumentów jako transakcja o wielkości 1 lota.

Wielkość transakcji

wielkość lota pomnożona przez ilość lotów.

Wielkość transakcji (Transaction Size)

wielkość lota pomnożona przez ilość lotów.

Wygaśnięcie

polecenie anulowania zlecenia w określonym dniu i godzinie w przyszłości.

Wygaśnięcie (Expiry)

polecenie anulowania zlecenia w określonym dniu i godzinie w przyszłości.

Wykres

prezentacja graficzna historycznych notowań w postaci linii, świeczek czy słupków.

Wykres (Chart)

prezentacja graficzna historycznych notowań w postaci linii, świeczek czy słupków.

Wykres świecowy

jeden ze sposobów prezentacji wykresu, który pokazuje otwarcie, zamknięcie, kurs maksymalny oraz kurs minimalny instrumentu w wybranym interwale czasowym; jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, korpus świecy jest biały; jeżeli natomiast cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia korpus świecy jest czarny.

Wykres świecowy (Candlestick Chart)

jeden ze sposobów prezentacji wykresu, który pokazuje otwarcie, zamknięcie, kurs maksymalny oraz kurs minimalny instrumentu w wybranym interwale czasowym; jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, korpus świecy jest biały; jeżeli natomiast cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia korpus świecy jest czarny.

Wyraźny Błąd

oznacza przypadek, gdy cena otwarcia lub zamknięcia pozycji różni się istotnie od ceny rynkowej w chwili realizacji, lub też przypadek, gdy realizacja Zlecenia lub Żądania Klienta jest w ogólnym rozumieniu niezgodna z jego Zleceniem lub Żądaniem.

Wyraźny Błąd (Explicit Error)

oznacza przypadek, gdy cena otwarcia lub zamknięcia pozycji różni się istotnie od ceny rynkowej w chwili realizacji, lub też przypadek, gdy realizacja Zlecenia lub Żądania Klienta jest w ogólnym rozumieniu niezgodna z jego Zleceniem lub Żądaniem.


X

XAG/USD

symbol instrumentu Silver (srebro).

XAG/USD (XAG/USD)

symbol instrumentu Silver (srebro).

XAU/USD (XAU/USD)

symbol instrumentu Gold (złoto).


Ż

Żądanie

polecenie otwarcia lub zamknięcia pozycji, złożenia, anulowania lub modyfikacji Zlecenia zgłoszone przez Klienta lub zapytanie o kwotowanie dwustronne.

Żądanie (Request)

polecenie otwarcia lub zamknięcia pozycji, złożenia, anulowania lub modyfikacji Zlecenia zgłoszone przez Klienta lub zapytanie o kwotowanie dwustronne.


Z

Zamknięcie

polecenie lub instrukcja zamknięcia określonej pozycji po bieżącej cenie rynkowej.

Zamknięcie (Close)

polecenie lub instrukcja zamknięcia określonej pozycji po bieżącej cenie rynkowej.

Zamknij wszystkie przez (Multiple Close By)

instrukcja lub polecenie zamknięcia wszystkich sprzężonych pozycji na rachunku Klienta.

Zamknij wszystkie przez (Multiple Close By) (Multiple Close By)

instrukcja lub polecenie zamknięcia wszystkich sprzężonych pozycji na rachunku Klienta.

Zlecenia pracujące

zlecenia typu Stop lub Limit, które zostały umieszczone ale jeszcze nie zrealizowane.

Zlecenia pracujące (Working order)

zlecenia typu Stop lub Limit, które zostały umieszczone ale jeszcze nie zrealizowane.

Zlecenie

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia lub zamknięcia pozycji na Rachunku na określonym instrumencie w przypadku, gdy jego cena osiągnie określony poziom.

Zlecenie (Order)

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia lub zamknięcia pozycji na Rachunku na określonym instrumencie w przypadku, gdy jego cena osiągnie określony poziom.

Zlecenie Buy Limit

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone poniżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.

Zlecenie Buy Limit (Buy Limit)

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone poniżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.

Zlecenie Buy Stop

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone powyżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.

Zlecenie Buy Stop (Buy Stop)

jest to oczekujące zlecenie kupna, które aktywuje się w przypadku, gdy cena danego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Ask i złożone powyżej bieżącej ceny Ask danego instrumentu.

Zlecenie Close By

instrukcja lub polecenie zamknięcia dwóch sprzężonych pozycji na tym samym instrumencie.

Zlecenie Close By (Close By)

instrukcja lub polecenie zamknięcia dwóch sprzężonych pozycji na tym samym instrumencie.

Zlecenie Oczekujące

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia pozycji na rachunku w przypadku, gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom; Klient ma możliwość korzystania z następujących Zleceń Oczekujących: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Zlecenie Oczekujące (Pending Order)

oznacza polecenie elektroniczne otwarcia pozycji na rachunku w przypadku, gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom; Klient ma możliwość korzystania z następujących Zleceń Oczekujących: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Zlecenie rynkowe

elektroniczna instrukcja otwarcia pozycji na rachunku klienta po bieżącej cenie rynkowej.

Zlecenie rynkowe (Market Order)

elektroniczna instrukcja otwarcia pozycji na rachunku klienta po bieżącej cenie rynkowej.

Zlecenie Sell Limit

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone powyżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.

Zlecenie Sell Limit (Sell Limit)

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu wzrośnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone powyżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.

Zlecenie Sell Stop

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone poniżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.

Zlecenie Sell Stop (Sell Stop)

oczekujące zlecenie sprzedaży, aktywujące się w momencie, gdy cena określonego instrumentu spadnie do określonego poziomu; może zostać zrealizowane wyłącznie po cenie Bid i złożone poniżej bieżącej ceny Bid danego instrumentu.

Zmienność

wskaźnik wahań cen instrumentu finansowego w danym okresie czasu; wysoka zmienność sprzyja okazjom inwestycyjnym.

Zmienność (Volatility)

wskaźnik wahań cen instrumentu finansowego w danym okresie czasu; wysoka zmienność sprzyja okazjom inwestycyjnym.

Zrealizowane

oznacza to, że zlecenie zostało pomyślnie i w pełni wykonane.

Zrealizowane (Fill)

oznacza to, że zlecenie zostało pomyślnie i w pełni wykonane.

Zrealizuj albo Odrzuć

typ zlecenia, które musi być całkowicie zrealizowane, inaczej zostanie odrzucone.

Zrealizuj albo Odrzuć (Fill or Kill)

typ zlecenia, które musi być całkowicie zrealizowane, inaczej zostanie odrzucone.