76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

Skuteczność analizy fundamentalnej

Admiral Markets

Od wielu lat trwa batalia pomiędzy analizą techniczną oraz fundamentalną, ale nikt nie zadaje pytania, dlaczego? Za pomocą analizy technicznej wyznaczamy punkt wejścia na rynek, a co najważniejsze obieramy kierunek. Ponadto AT oferuje nam przeróżne style tradingowe – od krótkoterminowych do długoterminowych. Z takim wachlarzem rozwiązań nic dziwnego, że zdobyła tak dużą popularność. Z drugiej strony barykady stoi analiza fundamentalna. W tym przypadku również możemy rozróżnić wpływ poszczególnych czynników makroekonomicznych na krótkookresowe oraz długookresowe. Analiza fundamentalna jest o wiele trudniejsze od analizy technicznej, w tym aby zbudować swoją strategie na kilka lat w przód nie należy tylko spoglądać na wykresy, ale analizować dane historyczne, aktualne odczyty makroekonomiczne oraz czytać prognozy.

Pomimo swojej zawiłości każdy z nas powinien zapoznać się z analizą fundamentalną, ponieważ wpływa na cały rynek finansowy. Jeden czynnik zawsze oddziałuje na drugi, a to niesie za sobą szereg niepożądanych lub też pożądanych skutków. AF, niewątpliwie oferuje szereg rozwiązań, a co najważniejsze ma dużą skuteczność. W związku z tym zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania, które przybliżą nam obraz analizy fundamentalnej i jej wpływu na rynek. Na samym początku należy także zauważyć, że niektóre czynniki makroekonomiczne czasami mogą wpływać na pojedyncze rynki takie jak: rynek akcji, długu, towarów czy też walut. Pomimo tego warto się zastanowić, co się stanie w długim terminie.

Otwórz rachunek

Dla przykładu, zastanówmy się, co się stanie, jeżeli cena ropy znajdzie się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W krótkim terminie nic, ale po kilku miesiącach wzrostu notowań ropy pojawi się presja na podwyżkę produktów przez producentów. Jako, że do produkcji żywności zużywa się sporą ilość ropy naftowej, to podrożeje żywność. Pojawi się presja inflacyjna, co doprowadzi do wzrostu rentowności obligacji emitowanych przez rząd. Sama inflacja wywoła prawdopodobnie wzrost cen metali szlachetnych oraz pozostałych surowców (muszą wystąpić negatywne stopy procentowe). Następnie bank centralny będzie zmuszony podnieść stopy procentowe, co niewątpliwie przyłoży się na kurs walutowy i tak dalej. Niemniej jednak warto również pamiętać o samych prognozach, które w tak szybkim świecie są o wiele ważniejsze, niż same odczyty danych makroekonomicznych. Zatem przejdźmy do meritum.

Metodologia badawcza

Metodologia badawcza będzie podzielona na krótkoterminową, średnioterminową oraz długoterminową. Jak sami państwo się orientujecie - każdego dnia publikowane są setki wskaźników makroekonomicznych. Wszystkie z nich podzielimy na czynniki pierwsze, przedstawimy państwu metodologie ich liczenia oraz wpływ publikacji na rynek w tym samym dniu. Załóżmy, że mamy pierwszy piątek miesiąca i wiemy, że w ten dzień publikowane są dane z amerykańskiego rynku pracy, które za każdym razem powodują, że rynek skacze w górę i w dół. Jak zatem zbadamy taki czynnik? Na samym początku zdefiniujemy, dlaczego jest taki ważny, następnie przejdziemy do metody pozyskiwania danych, a na samym końcu poruszymy ich wpływ na rynek walutowy, towarowy, akcyjny oraz długu. Oczywiście nie będziemy liczyć tego na piechotę, ale skorzystamy z pomocy terminalu Bloomberga. Zatem jak będziemy prezentować wpływ publikacji makroekonomicznych (w tym przypadku NFP) na rynek? Wystarczy spojrzeć poniżej.

Źródło: Bloomberg

Każdy czynnik wpływający w krótkim terminie będzie prezentowany w powyższy sposób. Na załączonym obrazie powyżej możemy odczytać następujące rzeczy:

 • Release Date – data publikacji danych
 • Time – czas publikacji danych
 • Actual – aktualna wartość
 • Surprise – poziom zaskoczenia (aktualna wartość – wartość prognozowana)/odchylenie standardowe prognozy
 • ES1 %Chg – procentowa zmiana instrumentu po opublikowaniu danych
 • Reastion Security – na jakim indeksie badana jest zmiana
 • Span – czas od publikacji
 • Index Reaction Graph – maksymalne odchylenie na wykresie

Dzięki tak zobrazowanej reakcji rynku wiemy czego się spodziewać i gdzie możemy ustawić zlecenie realizujące zysk. Warto zauważyć, że ten samy czynnik przekłada się również na rynek w długim terminie, czyli w przypadku średniego oraz długiego terminu nie będziemy patrzeć na jedną publikację, ale na cały szereg publikacji w przeciągu kilu lat. Na rynek spływają również prognozy makroekonomiczne, zatem przyjrzymy się im bliżej. Porównamy faktyczne odczyty z wcześniejszymi prognozami i zobaczymy, czy możemy im w ogóle ufać. W tym przypadku również z pomocą przyjdzie Bloomberg. Dane będą przedstawiane w poniższy sposób.

Źródło: Bloomberg

Zieloną linią zaznaczono prognozy odczytów NFP. Linia jest bardzo wypłaszczona. Na czerwono zaznaczono aktualny odczyt danych. Jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi wartościami. Aktualne odczyty przeważnie nigdy nie zgadzały się z konsensusem ekonomistów. Daje nam to bardzo duże pole do popisu w krótkim terminie oczywiście.

Co badamy?

Swoje badania w głównej mierze będziemy opierać tylko na Stanach Zjednoczonych, być może poruszymy również rynek europejski, ale w o wiele mniejszym stopniu. Głównym powodem tego jest rozwinięcie rynku kapitałowego w Stanach Zjednoczonych, który cały czas króluje nad resztą świata.

Źródło: Bloomberg

Kapitalizacja giełdy amerykańskiej jest największa na świecie, jej wkład w globalną kapitalizację wynosi 38 proc. Następne są Chiny, z ponad 3-krotnie mniejszą kapitalizacją i Japonia. Reasumując, europejskie giełdy w porównaniu do amerykańskiej są małe i dopiero „raczkują". Niemniej jednak nie przegonimy giełdy amerykańskiej przez naturalne ograniczenia.

W naszych badaniach przyjrzymy się w większej mierze czynnikom długoterminowym. Na samym początku przyjrzymy się bliżej relacji pomiędzy najważniejszymi czynnikami na rynku czyli: inflacji pomiędzy stopami procentowymi, a notowaniami poszczególnych instrumentów finansowych. W badaniach chcemy zobaczyć np. po jakim czasie podwyżka stóp procentowych zaczyna negatywnie wpływać na rynek kapitałowy. W tym celu również należy brać pod uwagę krótkoterminowe i długoterminowe stopy procentowe. Na rynku od dawna panuje zabobon o trzech podwyżkach i nadchodzącym krachu na giełdzie, niestety nie jest to do końca prawdą. Wystarczy spojrzeć na wykres poniżej.

undefined

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie zaznaczono trzy rzeczy. Na żółto indeks S&P 500, na biało stopy procentowe ustalane przez Rezerwę Federalną, natomiast na zielono rentowność 10 letnich obligacji amerykańskich. Spoglądając na powyższy wykres bez problemu możemy obalić teorie o trzech podwyżkach i zbliżającym się krachu. Do krachu w 2007 roku dopiero 17 podwyżek stóp procentowych (każda po 25 punktów bazowych) doprowadziły do dużej wyprzedaży akcji. W analizowaniu stóp procentowych nie możemy pominąć inflacji, która jest kluczowa w tego typu przypadkach. Powyższe zjawisko zostanie wytłumaczone w osobnym artykule.

Podsumowując będziemy analizować dane w następujący sposób:

 • 1.Wpływ danych makroekonomicznych w krótkim terminie na rynek kapitałowy,
 • 2.Wpływ danych makroekonomicznych w średnim oraz długim terminie na rynek kapitałowy,
 • 3.Wpływ prognoz oraz oczekiwań inwestorów na rynek kapitałowy,
 • 4.Wpływ czasu, a zmiany czynników makroekonomicznych,
 • 5.Wpływ stóp procentowych, inflacji oraz wyceny głównych aktywów na szeroki rynek.

Powyższa lista nie jest zamknięta, w przeciągu najbliższego czasu lista tematów zostanie poszerzona.

Pobierz Ebook Strategie

Dlaczego warto analizować dane fundamentalne?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Rynek nie jest efektywny. Jeżeli znamy prawdziwą wartość danego aktywa, to jesteśmy wstanie na tym osiągnąć zysk. Inwestorzy zawsze cieszą się, gdy na rynku kapitałowym pojawia się krach, który stwarza prawdziwe okazje inwestycyjne.

Źródło: Cassidy D. "Kiedy sprzedawać akcje", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

Powyższy wykres w 100 procentach przedstawia zachowanie rynku w długim terminie. Na rynku kapitałowym zawsze panują emocje, to sprawia, że niektóre aktywa finansowe stają się przewartościowane, a inne niedowartościowane. Bynajmniej w długim terminie, razem z upływem czasu wartość danego instrumentu zawsze odchyla się w dwie strony. Po super hossie musi przyjść recesja gospodarcza i tak na zmianę. W tym przypadku możemy mówić o pojedynczym instrumencie finansowym, ale cały rynek reaguje tak samo. W naszych analizach zajmiemy się szerokim rynkiem oraz niektórymi instrumentami finansowymi. W szczególności poruszymy cykle gospodarcze, w których poruszają się notowania giełdy. Najbardziej popularnym - w długim terminie - jest cykl Kondratieva.

Źródło: kondratieffwinter.com

Gdy będziemy dobrze znali historie, to będziemy przygotowani lepiej niż inni. Tak samo jest na rynku walutowym, jeżeli wiemy jak analizować rentowność obligacji, to w długim terminie mamy przewagę.

Forex i CFD

Podstawowym zadaniem analizy fundamentalnej jest wykazanie, które aktywa są tanie, a które drogie. Zwolennicy AF wychodzą z założenia, że solidne fundamenty świadczą o dobrej konstrukcji i trwałości danego przedsięwzięcia. Badają zatem te czynniki i starają się wyznaczyć prawdziwą wartość danego instrumentu finansowego bądź też całego przedsięwzięcia. Badają również szeroki rynek, ponieważ to on wyznacza dalsze losy wszystkich poczynionych przez nas inwestycji. Bynajmniej analitycy fundamentalni mogą również poczuć się sfrustrowani, ponieważ w tego typu analizie należy czasami czekać kilka lat na zrealizowanie danego scenariusza. W AF przeszkadza AT, jeżeli mamy trend wzrostowy, to nawet, gdy dany instrument jest przewartościowany, to trend jest kontynuowany. Najlepszym tego przykładem może być kurs EUR/USD oraz spread rentowności pomiędzy obligacjami niemieckimi i amerykańskimi.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie została zaznaczona para walutowa EURUSD oraz spread rentowności pomiędzy obligacjami niemieckimi i angielskimi. W 2013 oraz 2014 roku spread zaczął przeważać na korzyść amerykańskiej waluty, jednakże główny trend wzrostowy na parze walutowej EURUSD został nienaruszony. Dopiero po dwóch latach euro zaczęło być wyprzedawane, a dolar amerykański zaczął zyskiwać na wartości. Niemniej jednak warto podkreślić, że fundusze inwestycyjne już od 2013 roku wyprzedawały euro, co było dodatkowym sygnałem zapowiadającym odwrócenie trendu. Pamiętajmy również, że był to bardzo słaby trend wzrostowy.

Podsumowanie

Analiza fundamentalna przez niektórych jest demonizowana i uważana za przestarzały relikt. Być może osoby tak mówiące mają rację, ponieważ rynek nie jest efektywny w krótkim terminie, ale w długim. Dlatego też podczas dłuższych horyzontów inwestycyjnych powinniśmy zainteresować się analizą techniczną oraz oszacować jej wpływ na cały rynek kapitałowy. Należy także zapamiętać, że główne trendy na rynku na samym początku wykreowane są przez inwestorów, dopiero potem analitycy techniczni zauważają trend i się do niego podłączają. Badania statystyczne mają nam dać o wiele większą wiedzę na temat rynków finansowych. Dzięki takiemu podejściu zyskamy szerszy wgląd na rynek kapitałowy oraz przestaniemy polegać na swoich emocjach, dla nas będzie liczyła się statystyka.