76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe

Jak rozpoczac handel na Forex

Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, które notowane są na giełdzie. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i uważana za jedną z najważniejszych analiz (technicy powiedzą co innego) finansowej przedsiębiorstwa. Analiza finansowa została zapoczątkowana przez banki, które przy jej pomocy analizowały płynność finansową przedsiębiorstwa. Banki komercyjne przy udzielaniu kredytów muszą mieć pewność, że pożyczony kapitał zostanie zwrócony, natomiast inwestorzy koncentrują się na innej sferze działalności. Dla inwestorów liczy się profil przedsiębiorstwa i to, czy na tym zarobią w przyszłości.

DemoCTA

Obecna analiza finansowa przedsiębiorstwa różni się od tej z przed trzydziestu lat. Trzy dekady temu inwestorzy poszukiwali wysokiej dywidendy oraz spółek o ugruntowanej pozycji. Razem z spadkiem stóp procentowych ustalanych przez banki centralne oraz spadkiem dywidendy inwestorzy zaczęli poszukiwać spółek z tendencją zwyżkową. Nie zarabiają już na wypłacie dywidendy, lecz na wzroście kursu akcji. Weterani zgodnie stwierdzą, że rynek stał się o wiele trudniejszy, kiedyś było łatwiej. Przy globalizacji oraz rozwoju rynku kapitałowego analiza finansowa ma nas uchronić przed niebezpiecznymi spółkami. Każdy z nas słyszał o niejednym spektakularnym bankructwie. Wystarczy przypomnieć sobie 2000 rok, kiedy akcje spółek internetowych na samym początku rosły jak na drożdżach, po czym skakały z klifu. Nierozsądni inwestorzy straci cały swój majątek przez jedną decyzję. Zatem miejcie się na uwadze!

Skąd czerpać informacje o spółkach giełdowych

Zanim zaczniemy swoją przygodę ze spółkami giełdowymi powinniśmy zastanowić się nad źródłem informacji. Spółki giełdowe są zobowiązane do publikacji swoich sprawozdań finansowych co każdy kwartał oraz jednego, dużego sprawozdania rocznego. W dzień publikacji poznajemy wynik finansowy, jaki spółka zdołała osiągnąć przez ostatni kwartał, czy też rok. Jeżeli zyski były większe od prognozy, to akcje spółki rosną, w drugim przypadku spadają. Sprawozdania finansowe publikowane są na stornie spółki giełdowej, przykładowy wynik finansowy znajdziesz poniżej.

Dane dotyczące półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM

Źródło: KGHM

Powyższe dane dotyczą półrocznego skróconego sprawozdania finansowego spółki KGHM Polska Miedź S.A. Dlaczego skróconego? Ponieważ nie zaglądamy w głąb tych wyników finansowych, tak naprawdę skrócone sprawozdanie nic nie wnosi do naszej analizy. Cały raport ma 97 stron, natomiast wklejony tutaj tylko pół strony.

W celu łatwiejszej analizy spółki giełdowej powstało tysiące wskaźników giełdowych od mierzenia płynności finansowej do rentowności przedsiębiorstwa. My przyjrzymy się tym najpopularniejszym.

EPS – Earning per share ratio (zysk na jedną akcję)

Wskaźnik określający wielkość zysku przypadającym na jedną akcje. Wskaźnik określa sytuację spółki na rynku. Może być aktualizowany w różnych okresach czasowych, najczęściej co kwartał na podstawie raportów kwartalnych spółek publicznych. Do wyliczenia wskaźnika EPS potrzebujemy zysku netto oraz ilość wyemitowanych akcji.

EPS

Poziom tego wskaźnika jest uzależniony od wielu czynników takich jak: liczby wyemitowanych akcji, zysku/straty nadzwyczajnej, obciążeń finansowych itp. Zmiana któregoś z wymienionych wskaźników jest przeważnie jednorazowa, dlatego przy obliczaniu wskaźnika EPS wskazane jest zajrzenie w głąb niego i sprawdzenie dlaczego w tym kwartale jest wyższy bądź też niższy od poprzedniego. Jeżeli chodzi o KGHM, wskaźnik EPS wyliczylibyśmy następująco:

EPS

Wynik ukształtowałby się na poziomie 3,34 zł , jest to wielkość zysku przypadających na jedną akcję. Jeżeli otrzymaliśmy już wynik, to należy porównać go z innymi przedsiębiorstwami z danej branży. Przeważnie, gdy EPS rośnie, to rosną notowania spółki (nie zawsze się tak dzieje). Czym wskaźnik jest wyższy, tym lepiej dla spółki. Dla przykładu EPS na tle spółki Facebook.

Akcje Facebook na tle wskaźnika EPS

Akcje Facebook na tle wskaźnika EPS

Źródło: Bloomberg

Na wykresie zaznaczono akcje Facebooka (linia biała) oraz wskaźnik EPS (linia zielona). Proszę zobaczyć, gdy spółka osiągała coraz to wyższe przychody finansowe, to rósł zysk przypadający na jedną akcję, a tym samym notowania akcji. Rosnący zysk na akcje jest efektem rosnących przychodów spółki, jest dobrym znakiem dla akcjonariuszy.

P/BC – Price/Book Value (cena giełdowa jednej akcji/wartość księgowa jednej akcji)

Teoretycznie wskaźnik C/WK informuje nas ile musimy zapłacić za 1 złotówkę aktywów netto spółki. Jeżeli cena akcji jest poniżej wartości księgowej (wartość mniejsza niż jeden), to akcje powinny być traktowane jako niedowartościowane. W dłuższym terminie zakup takiej spółki powinien okazać się dla nas bardzo korzystny. Wskaźnik C/WK obliczamy następująco:

C/WK

Generalnie interpretacja wskaźnika polega na tym, że wynik poniżej 1 oznaczają niską cenę akcji, a wartości powyżej 3 przewartościowaną. Jednak nie jest to tak proste jak się wydaje, ponieważ każda branża charakteryzuje się inną wysokością wskaźnika. KGHM do funkcjonowania potrzebuje o wiele więcej sprzętu niż Facebook. Zatem nie należy patrzeć na wskaźnik tylko jako wynik, należy porównać go z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży.

Akcje spółki giełdowej KGHM na tle wskaźnika P/BC

Akcje spółki giełdowej KGHM na tle wskaźnika P/BC

Źródło: Bloomberg

Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, KGHM potrzebuje o wiele więcej aktywów materialnych do swojej działalności, zatem wartość księgowa tej akcji powinna być notowana na wyższym poziomie niż spółek internetowych. Biorąc to pod uwagę wskaźnik C/WK (kolor zielony) kształtuje się na poziomie 0.7192, natomiast notowania akcji (kolor biały) wynoszą 72 zł. Dzięki temu wiemy, że za 1 zł aktywów netto spółki należy zapłacić jedynie 0,72 grosze. Jest to zatem doskonały interes (po raz kolejny, na pierwszy rzut oka). Nigdy nie powinniśmy podejmować decyzji po zapoznaniu się z jednym wskaźnikiem.

Akcje spółki giełdowej Facebook na tle wskaźnika P/BC

Źródło: Bloomberg

Natomiast w przypadku spółki Facebook, która działa w Internecie sytuacja wygląda odmiennie. Wskaźnik Price to Book Ratio ukształtował się na poziomie 7.31 dolara amerykańskiego. Oznacza to, że za musimy zapłacić 7 USD za 1 USD aktywów netto firmy. Jeżeli bralibyśmy jedynie ten wskaźnik pod uwagę, to spółkę pominęlibyśmy przy wstępnej analizie.

Niemniej jednak warto zainteresować się spółkami, których akcje notowane są poniżej wartości księgowej. Teoretycznie, nawet gdy spółka zbankrutuje możemy odzyskać cały swój wkład własny, ponieważ majątek spółki jest warty więcej niż jej kapitalizacja na giełdzie.

Pobierz Ebook Strategie

P/E – Price Earning Ratio (cena/zysk)

Wskaźnik P/E jest jednym z najpopularniejszych wskaźników na giełdzie. W uproszczeniu wskaźnik C/Z mówi ile należy zapłacić za nabycie jednej złotówki zysku księgowego. Sama interpretacja podsuwa nam jego interpretacje. Czym jest niższy, tym lepiej jest dla nas. Tak naprawdę sposobów na interpretacje tego wskaźnika jest wiele. Można interpretować go jako oczekiwania inwestorów wobec przyszłości finansowej spółki. Im wyższa jego wartość, tym rynek lepiej ocenia perspektywy rozwoju firmy, natomiast niskie wartości wskaźnika świadczą o małej popularności spółki. Niemniej jednak długoterminowe transakcje najlepiej dokonywać na spółkach z bardzo niskim wskaźnikiem P/E. Wskaźnik P/E obliczany jest za pomocą poniższego wzoru:

P/E

Pomimo wielu plusów powyższy wskaźnik nie jest idealny. Podczas recesji gospodarczych zysk spółki często spada, a nawet staje się ujemy. Wtedy wskaźnik P/E wyskakuje z niskich wartości do wysokich. Jeżeli bierzemy tylko jedno kryterium pod uwagę, to może ominąć nas tania spółka z dobrą perspektywą rozwoju.

Indeks S&P 500 na tle wskaźnika P/E

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500 (kolor biały) na tle wskaźnika P/E. Jak można zauważyć podczas kryzysu w 2008-2009 roku wskaźnik wzrósł do dawno niewidzianych wartości. Analizując jedynie ten wskaźnik moglibyśmy odnieść mylne wrażenie, że akcje są bardzo przewartościowane i nie opłaca się ich nabyć pod żadnym pozorem. Podczas recesji gospodarczych należy podchodzić do tego typu wskaźników z dużym dystansem.

Poniżej została odczytana interpretacja wyników wskaźnika P/E.

P/E < 5 (jest bardzo tanio)

P/E <8 (jest tanio)

P/E < 12 (neutralnie)

P/E <16 (akcje drogie)

P/E <20 (prawdziwa bańka)

Najwięcej okazji można doszukać się podczas recesji gospodarczych, ponieważ inwestorzy wyprzedają wszystkie aktywa finansowe w popłochu, a pesymizm zostaje udzielony niemalże każdemu. Zamiast myśleć o dużych przecenach akcji z pesymizmem, powinniśmy cieszyć się, że spora liczba papierów wartościowych zostanie przecenionych do rozsądnych poziomów. Jest to stara metoda, ale cały czas aktualna i nie powinna się zdezaktualizować jeszcze przez bardzo długi okres.

Wskaźnik Cape (inaczej P/E Schillera)

Wskaźnik Cape jest bardzo podobny do wskaźnika P/E. Jednak ten wskaźnik jest bardziej czytelny i rzetelny. Zamiast uwzględniać zysk firmy za ostatni rok, bazuje on na średnim zysku za ostatnie 10 lat. Zysk jest korygowany o wskaźnik inflacji. Dzięki temu mamy lepsze spojrzenie na rynek, nawet podczas recesji na rynku. Średnia dziesięcioletnich zysków wygładza turbulencje związane z kryzysem bądź też recesją gospodarczą. Dzięki temu nie ominą nas okazje, jak w przypadku stosowania samego wskaźnika P/E. Wskaźnik P/E Schillera jest mniej podatny na manipulacje, jakie mogą być dokonywane przez zarząd spółki.

Podsumowanie

Wskaźniki giełdowe mają za zadanie ułatwić nam pracę podczas dokonywania selekcji spółek giełdowych. Dawno temu było to dosyć proste zadanie, ponieważ na giełdzie notowane były jedynie spółki z ugruntowaną pozycją, inne nie były dopuszczone do obrotu. Natomiast patrząc na obecną sytuację, każdego dnia przybywa nowa ilość spółek, którymi możemy handlować. Osoby dopiero, co zaczynające na samym początku powinny skupić się na zapoznaniu z sprawozdaniami spółki, najlepiej żeby było po Polsku. Dopiero potem należy przejść do zapoznania się z poszczególnymi wskaźnikami giełdowymi. Odpowiednia analiza przyniesie skutek w długim terminie. Przy obliczaniu poszczególnych wskaźników nie powinniśmy ograniczyć się jedynie do jednej spółki. Na samym początku nasza analiza powinna zaczynać się od analizy indeksu np. S&P 500. Jeżeli jest tani, to powinniśmy znaleźć interesującą nas branże i wyliczyć podstawowe wskaźniki tylko dla niej. Dopiero wtedy możemy przejść do sprawozdania finansowego jednej spółki.

Przy stosowaniu wskaźników giełdowych należy pamiętać także o pułapkach, jakie czyhają na każdego inwestora. Spółka może ukrywać w swoim sprawozdaniu wydarzenia wyjątkowa, a także musimy wiedzieć, że sprawozdanie mogło być sporządzone w innej metodzie niż przewidują, to standardy europejskie. Oprócz wyżej opisanych wskaźników na rynku jest ich tysiące. W tym artykule chcieliśmy państwu przedstawić tylko te bardziej popularne, które naszym zdaniem są warte uwagi.

EduCTA