76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

Luzowanie ilościowe i jego wpływ na rynek

Najlepsi z najlepszych

Bank centralny jest instytucją finansową odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu finansowego oraz prowadzenie polityki pieniężnej państwa. Każde państwo posiada w swoich strukturach bank centralny, w przypadku Polski jest to NBP (Narodowy Bank Polski), w Stanach Zjednoczonych jest FED (Rezerwa Federalna), w Japonii BoJ (Bank of Japan), wymieniać można w nieskończoność. Pomimo tego, że jest ich spora ilość, to niektóre z nich liczą się o wiele bardziej niż inne. Wszystko zależy od wielkości gospodarki na świecie. Największą gospodarką na świecie cały czas pozostają czas Stany Zjednoczone, zatem amerykański bank centralny jest najważniejszy na świecie, może w największym stopniu wpływać na globalną politykę monetarną.

Przed 2008 rokiem rola banków centralnych była ograniczona do prowadzenia polityki monetarnej poprzez operacje otwartego rynku, ustalanie stóp procentowych, a także podaży pieniądza. Po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers wszystko uległo zmianie. Banki centralne rozpoczęły program luzowania ilościowego, które przełożyło się niemal na wzrost ceny wszystkich aktywów finansowych.

Luzowanie ilościowe, z angielskiego Quantitative easing jest jednym ze sposobów niestandardowej polityki pieniężnej stosowanym do stymulowania gospodarki oraz inflacji. Programy niestandardowe wdrażane są dopiero, gdy zawiodą standardowe. Głównym zadaniem QE jest poruszenie inflacji, odblokowanie akcji kredytowej, a także uspokojenie rynków finansowych. Na ogół samo QE polega na zwiększeniu podaży pieniądza poprzez skup papierów wartościowych na rynku.

Skala działania banków centralnych

Zanim zajmiemy się analizą samego wpływu luzowania ilościowego na rynek, to należy przyjrzeć się skali działania banków centralnych. Jak już wcześnie zostało napisane banki centralne wprowadziły QE po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Aktualną skale działań banków centralnych świetnie odwzorowuje poniższy wykres.

Powyższy wykres został sporządzony przez Deutsche Bank. Grafika przedstawia działania banków centralnych w ramach luzowania ilościowego od 2009 roku. Na grafice zostały wzięte pod uwagę cztery najważniejsze banki na świecie: Rezerwa Federalna (kolor niebieski), Bank Anglii (kolor zielony), Bank Japonii (kolor czerwony) oraz Europejski Bank Centralny (kolor czarny). Na lewej osi zobrazowano skale luzowania ilościowego w miliardach (biliony amerykańskie). Jak widać od 2009 roku banki centralne wymieniają się w obowiązkach luzowania ilościowego. Na chwile obecną miesięczna skala dodruku opiewa na około 180 miliardów USD.

W ramach luzowania ilościowego banki centralne nabywają obligacje rządowe oraz korporacyjne. Niemniej jednak na tym się nie kończy, Szwajcarski Bank Narodowy oraz Bank Japonii skupują akcje na giełdzie. Niektórzy z uczestników na rynku uważają dany fakt za czyste wypaczenie rynku, w mojej opinii działanie takie jest mało etyczne. Powracając do sedna, poniżej przedstawiono portfel inwestycyjny SNB.

Źródło: Bloomberg

Na powyższej grafice przedstawiono portfel inwestycyjny Szwajcarskiego Banku Narodowego. „Total Equity Assets (USD)" przedstawia kwotę, jaką bank zainwestował w akcje amerykańskie. Tak, dobrze widzicie. Jest to 72 miliardy dolarów amerykańskich.

Szwajcarskiemu banku centralnemu nie zależy na drogiej walucie, aby zniżyć jej wartość musi cały czas zwiększać podaż franków. Za nowo wydrukowane franki kupuje dolary amerykańskie (sprzedaje CHF za USD) poprzez umowy swapowe. Aby nie mieć zbyt dużej ekspozycji w dolarze amerykańskim jest zmuszony nabyć aktywa finansowe denominowane w dolarach amerykańskich.

Edukacja Forex

Kolejnym bankiem, który skupuje wszystkie aktywa finansowe jest Bank Japonii. Według najnowszych badań wszystko wskazuje na to, że bank Japonii stanie się niebawem największym akcjonariuszem w indeksie Nikkei 225.

Wpływ luzowania ilościowego na rynek

Luzowanie ilościowe stosowane poprzez największe banki centralne na świecie oddziałuje niemal na wszystkie instrumenty finansowe. Musimy pamiętać, że rynek finansowy jest globalny. Jeżeli jeden bank centralny skupuje obligacje rządowe Strefy Euro, to spadek rentowności przełoży się również na spadek rentowności obligacji amerykańskich. Właśnie z tego powodu, gdy w Stanach Zjednoczonych zostało wprowadzone QE mogliśmy zobaczyć wzrosty niemal na wszystkich światowych giełdach.

Obligacje

Obecny program luzowania ilościowego w głównej mierze skupia się na skupywaniu obligacji rządowych przez banki centralne. Skutkiem takiego działania jest spadek rentowności obligacji na całym świecie, a tym samym zaciąganie kredytu stało się tańsze niż kiedykolwiek. Na samym początku spójrzmy na obligacje jednego państwa – Niemiec.

Źródło: Bloomberg

Na powyższej grafice przedstawiono krzywą rentowności 10-letnich obligacji USA. Na lewej osi widać rentowność obligacji, na dolnej czas do wykupu obligacji. Czym dłuższy jest czas do wykupu, tym obligacja płaci więcej. Linią czerwoną oznaczono rentowność wynoszącą 0, czyli wszystkie papiery wartościowe znajdujące się poniżej tej linii mają ujemną rentowność.

Na wykresie możemy zauważyć dwie krzywe rentowności, żółta przedstawia rentowność obligacji na 2015 rok, czyli kilkanaście dni przed wprowadzeniem QE przez EBC. Zieloną linią zobrazowano rentowność z 2016 roku. Wniosek jest jeden, rentowność obligacji spadła o kilkadziesiąt punktów bazowych. Co gorsza, niektóre z obligacji są gwarantem straty. Od czasu wprowadzenia QE przez Rezerwę Federalną możemy zaobserwować spadek rentowności obligacji na całym świecie.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie zamieszono rentowności 10 letnich obligacji amerykańskich, japońskich oraz niemieckich. Od 2009 roku, czyli wprowadzenia luzowania ilościowego rentowność obligacji spada na całym świecie. Powyższy fakt może być tylko potwierdzeniem, że QE działa na skale globalną, a nie tylko jednej gospodarki.

Pojawienie się tak dużego gracza na rynku jakim jest bank centralny zepchnęło rentowność długu na bardzo niskie poziomy.

Źródło: J.P. Morgan Securuties LLC

Powyższa grafika przedstawia odsetek obligacji posiadających ujemną rentowność. Dla przykładu, 60 procent niemieckich obligacji posiada ujemną rentowność, czyli jest gwarantem straty.

Oprócz obligacji skarbowych banki centralne skupiły także dług korporacyjny. Według dostępnych danych ponad 15 procent długu denominowanego w euro posiada ujemną rentowność. Dzięki temu firmy mogą emitować obligacje, czyli pozyskiwać kapitał niemalże za darmo (koszt emisji).

Rynek akcji

Spadek rentowności obligacji udostępnił przedsiębiorcą bardzo tani kredyt. Stopy procentowe ustalane przez banki centralne oraz rynek spadły niemal do zera. Reasumując, pieniądz stal się bardzo tani. Spadek rentowności obligacji doprowadził również do zbyt dużej różnicy pomiędzy dywidendą płaconą przez spółki giełdowe i rentownością obligacji rządowych. Inwestorzy widząc dane zjawisko woleli zainwestować w akcje. Na głównych indeksach światowych tanio dostępny kredyt doprowadził do bardzo dużych wzrostów.

Źródło: Bloomberg

Na powyższej grafice przedstawiono bilans banku centralnego Stanów Zjednoczonych (kolor żółty) na tle indeksu S&P 500. Rezerwa Federalna wprowadziła QE pod koniec 2008 roku, niespełna kilka miesięcy później indeks S&P 500 rozpoczął swój kilkuletni trend, który trwa do dnia dzisiejszego. Razem ze wzrostem bazy monetarnej mogliśmy zaobserwować wzrosty na światowych giełdach. Powód – tani pieniądz i bardzo luźna polityka monetarna. Nie jest to jedyny przypadek, w Europie mieliśmy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Podczas wprowadzenia programu luzowania ilościowego w Europie przez ECB indeks DAX przez niespełna 64 dni wzrósł o 22 punkty procentowe. Wzrost był bardzo imponujący.

Wpływ QE na kurs walutowy

W krótkim terminie na kurs walutowy wpływają głównie przepływy finansowe wyznaczane przez podaż pieniądza oraz stopy procentowe. Jeżeli w jednym kraju mamy do czynienia z luźną polityką monetarną, a w drugim z restrykcyjną, to waluta państwa, które stosuje luźną politykę monetarną powinna się osłabiać i vice versa. Kłopotom gospodarczym możemy zaradzić na kilka sposobów, jednym z nich jest zwiększenie swojej konkurencji na arenie międzynarodowej. Aby tego dokonać możemy poprawić jakość swoich produktów, ale taki stan rzeczy trwa dosyć długo i jest pracochłonny, dlatego też większość gospodarek decyduje się na zwiększenie podaży pieniądza, co zawsze skutkuje deprecjacją kursu walutowego.

Spadek na wartości waluty krajowej wspomaga eksport. Aby lepiej zrozumieć dany fakt posłużę się przykładem. Załóżmy, że importujemy meble, a dokładniej krzesła. Kurs EUR/USD kształtuje się na poziomie 1.50. Jesteśmy amerykańskimi inwestorami i chcemy sprowadzić do siebie do kraju 100 krzeseł, każde z nich kosztuje 100 euro.

100 euro x 100 krzeseł = 10 000 euro

Prowadząc działalność w Stanach Zjednoczonych posiadamy dolary amerykańskie, zatem na samym początku musimy nabyć 10 000 euro. Kurs EUR/USD wynosi 1.50, czyli za jedno euro musimy zapłacić 1.50 dolara amerykańskiego.

1.50 USD x 10 000 = 15 000 USD.

Za sprowadzony towar z Europy musimy zapłacić 15 tysięcy dolarów amerykańskich. Wymiana handlowa jest opłacalna, ale załóżmy, że EBC wprowadził QE i kurs EUR/USD spadł do poziomu 1.00. W takim przypadku musimy zapłacić za ten sam towar 10 tysięcy dolarów amerykańskich, a nie 15 tysięcy, znacznie mniej nieprawdaż? Europejski Bank Centralny dzięki QE poprawił konkurencyjność eksportu. Teoria została przerobiona, teraz czas na przykład rynkowy.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie pokazano kurs walutowy EUR/USD oraz poszczególne programy luzowania ilościowego. Jeżeli chcielibyśmy zgadnąć kiedy, który bank centralny zwiększał podaż waluty, to powinniśmy kierować się wzrostami bądź też spadkami na wykresie. Pierwsze cztery zaznaczone obszary należą do Rezerwy Federalnej, należy zaznaczyć, że pierwsze trzy oznaczają odpowiednio QE1 , QE 2, QE 3, natomiast czwarty oznacza wygaszanie programu luzowania ilościowego.

Podczas trzech programów luzowania ilościowego dolar amerykański zawsze był wyprzedawany na rzecz euro, dzięki temu eksport Stanów Zjednoczonych stawał się coraz bardziej atrakcyjny. Z kolei ostatni obszar należy do Europejskiego Banku Centralnego. Kurs walutowy został obniżony o wiele wcześniej, ponieważ Prezes EBC zapowiedział wprowadzenie QE kilka miesięcy wcześniej.

Podsumowanie

Po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers banki centralne na sporą skalę wprowadziły luzowanie ilościowe. Przy analizie pierwszego wykresu powinniśmy wyciągnąć jeden wniosek: banki centralne wymieniają się zadaniem luzowania ilościowego. Od tamtego czasu możemy także zauważyć coraz szersze wojny walutowe. Wprowadzenie QE skutkuje wyprzedaniem waluty, czyli eksport jednego państwa staje się o wiele bardziej opłacalny niż drugiego. Po takiej nierównowadze drugie państwo również musi osłabić swoją walutę zwiększając ostatecznie podaż waluty.

Otwórz Demo Forex

Banki centralne są zmuszone do skupywania długu rządowego, ponieważ nikt inny tego nie robi. Brak QE skutkowałoby wzrostem rentowności obligacji na całym świecie, co mogłoby się przełożyć na szereg bankructw na każdym poziomie. Niemniej jednak, poprzez rentowność obligacji bank centralny oddziałuje na rynek akcji, długu oraz walut.