76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

System transakcyjny w oparciu o statystykę na S&P 500 - rynek niedźwiedzia

Admiral Markets

Statystyka na rynku odgrywa bardzo duże znaczenie, dlatego też postanowiliśmy skonstruować system, który w głównej mierze będzie się na niej opierał. W kilku ostatnich artykułach skupiliśmy się na indeksie S&P 500. Analiza statystyczna pokazała, że dzięki jej wykorzystaniu możemy uzyskać przewagę nad innymi graczami. W bieżącym artykule skupimy się jedynie na skonstruowaniu systemu, w który w głównej mierze będzie oparty na statystyce. Niemniej jednak dodamy do niego również jeden oscylator, który powinien wskazać nam lepsze momenty wejścia na rynek.

Tabela numer 1

Źródło: Admiral Markets

Tabela numer 2

Źródło: Admiral Markets

Tabela numer 3

Źródło: Admiral Markets

Powyższe tabele zostaną wykorzystane do budowy systemu transakcyjnego. Na samym początku zajmiemy się analiza interwału kwartalnego, potem miesięcznego. Interwał roczny zostanie pominięty, ponieważ – tak jak wykazała analiza statystyczna – trwa trzy razy krócej niż hossa, a tym samym spekulacja na tak dużym interwale jest bez sensu.

Rachunek demo

Interwał kwartalny

Zawarcie pozycji

Naszym zdaniem interwał kwartalny do badania długości oraz ruchu korekty jest najlepszy. Po przeanalizowaniu powyższych danych, które zostały załączone na samym początku możemy wyróżnić trzy sposoby zawarcia pozycji krótkiej.

Pierwszy będzie dla osób, która mają mało czasu i nie przepadają za analizą wykresów. Dzięki tabeli numer dwa wiemy, że średnia korekta w trendzie spadkowym na interwale kwartalnym wynosi przeważnie jedną świeczkę. Po takiej świeczce przeważnie wyprzedaż indeksu była kontynuowana. Największym minusem tej metody jest fakt, że przez ostatnie dwa rynki byka otrzymalibyśmy bardzo małą ilość sygnałów transakcyjnych. Zatem pozycja może być zajęta wtedy gdy:

1.Świeczka kwartalna zamknie się na plusie.

Do kolejnego sposobu otwarcia pozycji wykorzystamy informacje z tabeli numer 1 : średni wzrost liczony tylko z interwału dodatniego, który w ostatnich dwóch rynków byka oscylował w okolicy 3.22 procenta. Reasumując, jeżeli interwał kwartalny zamknął się na plusie wynoszącym 3.22 procenta, to mogliśmy otworzyć krótką pozycję.

2.Po zamknięciu się interwału kwartalnego na dodatniej stopie zwrotu wynoszącej 3.22 procenta.

Następny sposób będzie bazował na średniej korekcie wynoszącej 4.78 procenta. Należy pamiętać, że dana informacja została obliczona od ceny otwarcia. W tym przypadku nie potrzebujemy kwartału wzrostowego, ale mocniejszej korekty. Zatem pozycja może zostać otwarta wtedy gdy:

3.Korekta od ceny otwarcia wynosi już 4.78 procenta.

Zanim ocenimy jeden z powyższych sposobów otworzenia pozycji jako najlepszy, to należy spojrzeć na wykresy.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500 o interwale kwartalnym. Oznacza to, że każda jedna świeczka trwa jeden kwartał. Na wykresie zostały zaznaczone korekty indeksu liczone od ceny otwarcia. Gdybyśmy chcieli sprzedać indeks korzystając tylko ze sposobu pierwszego, to okazałoby się, że dokonalibyśmy jedynie dwóch transakcji na dwa rynki niedżwiedzia, podczas bessy z lat 2007-2009 nie dokonalibyśmy żadnej transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to najlepszy sposób do dokonywania transakcji.

Drugi sposób otwierania pozycji jest bardzo zbliżony do pierwszego, zatem nie poświęcimy mu więcej czasu, natomiast skoncentrujemy się na trzecim. Pozycja zostałaby otworzona jedynie wtedy, gdy korekta sięgnęłaby 4.78 procenta. Podczas pierwszej bessy (2000-2002) moglibyśmy otworzyć pięć pozycji. Drugi rynek byka wygenerował jedynie jeden sygnał, ale proszę zobaczyć – nawet po korekcie rzędu 8 procent indeks i tak zamknął się na minusie. Właśnie z tego powodu nie powinniśmy szukać korekty wzrostowej na rynku – lepiej grać z trendem.

Take profit

Zasady zawarcia krótkiej pozycji zostały opisane. Nie są zbyt wymagające, tak naprawdę – są banalne. Nie powinny stwarzać nam większego problemu. Pora na przyjrzenie się możliwości realizacji zysku. Po pierwsze z wcześniejszych obliczeń wiemy, że bessa trwa trzy razy krócej niż hossa. Tymże tym sposobem możemy ustalić, w którym momencie będziemy chcieli ewakuować się ze swoich krótkich pozycji.

1.Pierwszym momentem wyjścia z pozycji może być czas, a dokładniej bessa trwa 1/3 czasu hossy, czyli właśnie tyle możemy trzymać swoją krótką pozycję.

Po drugie dowiedzieliśmy się, że bessa znosi przeważnie połowę wcześniejszego ruchu wzrostowego. Zatem:

2.Zamknięcie pozycji powinno nastąpić po spadku indeksu o 50 punktów bazowych liczonych od ostatniego szczytu.

Niemniej jednak opisane metody są dla osób bardziej spokojnych i wytrwałych w swoich postanowieniach. Pozycja może zostać zamknięta na jeszcze kilka sposobów. Dzięki odpowiedniej analizie wiemy, że średnio pod rząd możemy spodziewać się trzech kwartałów spadkowych, zatem:

3.Zamknięcie pozycji po trzech kwartałach spadkowych.

Kolejnym sposobem może być pomnożenie trzech kwartałów przez średnią stopę zwrotu liczoną tylko z kwartałów spadkowych. W dwóch poprzednich rynkach niedźwiedzia oscylowała w okolicy 9.46 procenta.

4.Stopa zwrotu może zostać ustalona 27 procent od poziomu wejścia.

Stop Loss

Stop loss może być o wiele trudniejszy do ustalenia. Wynika to z faktu, że bessa jest o wiele bardziej zmienna niż hossa. Gdy wczytamy się w tabelę, to zauważymy, że średnia korekta jest mała, ale maksymalna jest kilka razy większa. Dany fakt odzwierciedla również wykres, na którym 10 procentowe korekty nie są problemem. Niemniej jednak możliwe dobranie odpowiedniego poziomu cięcia strat zostanie opisane pod sam koniec tego artykułu.

Interwał miesięczny

Otworzenie pozycji

Na interwale miesięcznym też mamy kilka możliwości otwarcia pozycji krótkiej. Pierwszy sposób jest bardzo prosty, czekamy na miesiąc wzrostowy po czym dokonujemy sprzedaży indeksu. Według tabeli numer dwa statystycznie mamy do czynienia jedynie z jednym miesiącem spadkowym pod rząd – tak mówi mediana,natomiast średnia dla interwału miesięcznego wynosi 1,41, czyli znacznie więcej niż mediana. Dzięki temu wiemy, że od czasu do czasu występuje kilka korekt większych niż jedna świeczka wzrostowa pod rząd. Zatem możemy dokonać transakcji wtedy gdy:

1.Mamy do czynienia z jednym miesiącem wzrostowym.

Kolejnym miesiącem może być uśredniona stopa zwrotu, aczkolwiek tak samo jak w przypadku interwalu kwartalnego lepszym wyborem będzie uśredniona stopa zwrotu dla tego interwału. Średnia korekta wynosi 3.58 procenta.

2.Otworzenie pozycji po korekcie rzędu 3.58 procenta

Spójrzmy jak to wygląda na wykresie.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie interesują nas dwa okresy, a dokładniej dwa ostatnie rynki niedźwiedzia. Gdybyśmy sprzedawali po jednym miesiącu wzrostowym, to owszem – osiągnęlibyśmy profit, ale często spotykaliśmy się z dwoma miesiącami wzrostowymi pod rząd. Warto mieć to na uwadze. Reasumując, podążanie za systemem zezwalającym na otworzenie pozycji po jednym miesiącu spadkowym jest zyskowne, ale trzeba mieć przy tym mocne nerwy.

Lepszym sposobem będzie wykorzystanie średniej korekty z interwału miesięcznego lub kwartalnego, proszę spojrzeć na poniższy wykres.

Źródło: Bloomberg

Jeżeli stosowalibyśmy się do średniej korekty z miesięcznego interwału, to owszem – uzyskalibyśmy dodatkową stopę zwrotu, aczkolwiek musielibyśmy być przygotowani na bardzo duże ruchy w przeciwnym kierunku. Najlepszym sposobem zatem jest połączenie korekty jednego miesiąca oraz dołożenie do niego wartości średniej korekty z interwału kwartalnego. W ten sposób będziemy mogli obronić się przed zbyt duża korektą na rynku oraz zminimalizować ryzyko poniesienia straty.

Kolejnym sposobem na otworzenie pozycji może być połączenie średniej korekty z interwału kwartalnego oraz dodatnie do tego prostego oscylatora stochastycznego, który pokaże wykupienie rynku. Przykład został przedstawiony poniżej.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500 w latach 2000-2003. Wykres przedstawia interwal tygodniowy. Na dole został pokazany oscylator stochastyczny wolny oraz szybki. Pozycje krótkie powinniśmy otwierać zgodnie ze statystyką oraz odchyleniem oscylatora stochastycznego.

1.Korekta osiągnęła średnią korektę kwartalnego, czyli 4,78 procenta.

2.Oscylator stochastyczny wolny lub szybki wskazuje na wykupienie rynku.

Jeżeli ktoś chciałby zaglądać na wykres raz w miesiącu, to mógłby dołożyć do tego warunek jednego miesiąca wzrostowego, a dopiero potem zbadać uśrednioną stopę zwrotu oraz wskazania oscylatora stochastycznego. Na pierwszym rynku byka moglibyśmy otworzyć cztery pozycję, trzy zostałby zakończone na plusie, jedna na zerze lub na minusie.

Wykres dla rynku byka z lat 2006-2009 przedstawiałby się następująco:

Źródło: Bloomberg

Podczas ostatniej bessy otrzymalibyśmy tylko jeden sygnał, ponieważ sam spadek był relatywnie krótki. Ilość sygnałów podczas tej wyprzedaży powinna być relatywna w stosunku do długości trwania bessy. Z kolei długość spadków uzależniona jest od wcześniejszych wzrostów.

Take profit

Dla lepszego zysku jego realizacja powinna odbywać się na zasadach interwału kwartalnego, niemniej jednak do wyznaczenia tego poziomu możemy się także posłużyć danymi z interwalu miesięcznego. Nasz poziom take profit może zostać ustawiony na następujące sposoby:

1.Zniesienie 50 procent wcześniejszych wzrostów.

2.Czasowo – 1/3 czasu trwania hossy.

3.Czasowo – dwa miesiące spadkowe pod rząd.

4.10 procent poniżej naszego wejścia.

Niemniej jednak najlepszym sposobem będzie zastosowanie danych z interwału kwartalnego, w ten sposób będziemy mogli zwielokrotnić stopę zwrotu.

Stop loss

Do wyznaczenia poziomu cięcia strat z łatwością możemy użyć oscylatora stochastycznego. Jeżeli oscylator pokazuje wyprzedanie rynku, to nasze zlecenie ochronne powinno być równe średniej korekcie miesięcznej, czyli 3.58 procent od naszego zlecenia sprzedaży. Możemy także zastosować inne techniki z analizy technicznej, aczkolwiek należy pamiętać abyśmy połączyli je z podaną wyżej statystyką.

Podsumowanie

Powyższa analiza została przeprowadzona jedynie dla dwóch z trzech opisanych interwałów czasowych. Powód jest jeden, analiza roczna dla takiej dużej zmienności mija się z celem. Dany system transakcyjny może zostać połączony z analizą techniczną, powinno to spowodować jeszcze większą jego skuteczność. W tym momencie największym wyzwaniem przed osobami stosującymi daną statystykę jest czas.

Należy mieć również na uwadze fakt, że dana analiza została przeprowadzona tylko dla indeksu S&P 500, zatem nie powinniśmy jej wdrażać na inny rynek. Każdy rynek oraz giełda charakteryzuje się czymś innym. Z całościowej analizy wynika, że najlepszym sposobem na pokonanie rynku niedźwiedzia będzie statystyka z interwału kwartalnego, natomiast otwarcie pozycji powinno nastąpić z interwału tygodniowego. Jako potwierdzenie powinniśmy zastosować dwa oscylatory stochastyczne – szybki oraz wolny. Oscylator pokazujący wykupienie rynku oraz korekta odpowiedniej wartości powinna dać nam wysokie prawdopodobieństwo sukcesu na rynku.

Edukacja Admiral Markets

Do lepszego zarządzania ryzykiem możemy użyć dodatki Supreme. Należy pamiętać, że rozszerzenie Supreme Edition dla platformy MT4 jest autorskim programem Admiral Markets, który będzie działał tylko z rachunkiem demonstracyjnym lub rzeczywistym Admiral Markets. W pełni funkcjonalna platforma MetaTrader 4 Supreme Edition jest darmowa. Jedyne, co należy zrobić, to posiadać jeden z rachunków Admiral Markets. Na rachunku demonstracyjnym rozszerzenie będzie aktywne przez 30 dni. Jeżeli jednak uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na przetestowanie nakładki okres może zostać wydłużony.

Powiązane artykuły: