Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej informacji Akceptuję
79% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Strategie hedgingowe na rynku Forex, czyli hedging walutowy FX

hedging

Zastanawiasz się co to jest hedging i czym są strategie hedgingowe? Dobrze się składa! Właśnie na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule.

A więc hedging co to jest w dwóch słowach - ograniczanie ryzyka. To właśnie jest esencja wszystkich strategii hedgingowych. A jak określa hedging definicja klasyczna? Opisuje go jako pozycję zajętą przez uczestnika rynku w celu redukcji jego ekspozycji na ruchy cen.

Przykładowo linie lotnicze są eksponowane na ryzyko zmiany cen paliwa, jako nieodłącznego kosztu prowadzenia działalności. Linie te mogą kupić kontrakty futures na ropę, w celu obniżenia rosnących cen paliwa. Takie działanie, pozwoli im skupić się na swojej rdzennej działalności, czyli przewozie pasażerów. Dzięki temu działaniu zahedgowali swoją ekspozycję na ceny paliwa.

W tym znaczeniu, hedgujący jest przeciwieństwem spekulanta. Jak już powiedzieliśmy, hedgujący zawiera pozycję w celu zredukowania lub uniknięcia ryzyka. To kontrast w stosunku do spekulanta, który podejmuje ryzyko w nadziei na osiągnięcie zysków.

Ale czy jest sposób by mieć ciastko i zjeść ciastko? Czy istnieją hedging Forex strategies, które pozwalają na zajęcie pozycji w nadziei na zysk, ale jednocześnie ograniczają ryzyko?

Mimo, że niemożliwa jest całkowita eliminacja ryzyka, odpowiedź brzmi: tak. Istnieje szeroki wybór, różnorodnych strategii hedgingowych, stanowiących skuteczne zabezpieczenie transakcji walutowych

Prawdziwym wyzwaniem każdej strategii hedgingu walutowego, jest takie ograniczenie ryzyka, by nie konsumowało ono zysków. Czy istnieją więc skuteczne strategie Forex?

Pierwsza strategia, której się przyjrzymy ma na celu dywersyfikację ryzyka poprzez zajęcie rynkowo neutralnej pozycji. Jest ona dokładnie tym co nazywam podejściem funduszy hedgingowych. Ze względu na jej złożoność, nie będziemy przyglądać się dokładnie jej specyfikacji, ale skupimy się na mechanice.

Hedging - pozycja rynkowo neutralna przez dywersyfikację

Pozycja długa i krótka na rynku walutowym wykorzystywane są przez fundusze hedgingowe, w celu osiągnięcia zysków przy minimalnej ekspozycji na ryzyko. Sercem tej strategii jest asymetria ceny. Generalnie, strategia ta ma na celu dwie rzeczy:

  1. Zażegnanie ekspozycji na ryzyko rynkowe przez trading na wielu skorelowanych instrumentach
  2. Użycie asymetrii cenowych do osiągnięcia zysku

Ta strategia hedgingu polega na założeniu, że ceny w końcu wrócą do równowagi, przynosząc zysk. W innych słowach strategia ta jest formą arbitrażu statystycznego. Pozycję dobierane są w taki sposób, by całe portfolio było możliwie rynkowo neutralne. Oznacza to, że fluktuacje ceny mają mały wpływ na całkowity zysk lub stratę.

Innym sposobem opisania tej strategii, jest hedging przeciwko zmienności rynkowej. Kluczową zaletą tego typu strategii jest, fakt że w swej naturze są one wewnętrznie neutralne. W teorii, powinny one chronić Cię, przed wieloma ryzykami. W praktyce jednak, bardzo ciężko jest utrzymać stałą neutralność rynkową.

Z czego to wynika? Przede wszystkim korelacje pomiędzy instrumentami są dynamiczne. W konsekwencji wyzwaniem jest już samo badanie zależności pomiędzy instrumentami. Dalszym wyzwaniem jest działanie zależne od wiadomości, we właściwym czasie, bez znacznego zwiększenia kosztów transakcyjnych.

Hedge fundy opierają funkcjonowanie tego typu strategii na dużych pozycjach akcyjnych. Przy akcjach, powiązania pomiędzy firmami operującymi w tym samym sektorze są silne i oczywiste. Identyfikacja tak bliskich cech wspólnych pomiędzy walutami nie jest łatwa. Co więcej, wybór instrumentów jest mniejszy.

Dobrą nowiną jest fakt, że Meta Trader 4 Supreme Edition wśród wielu nowoczesnych narzędzi posiada Correlation Matrix (macierz korelacji pomiędzy walutami), która bardzo ułatwia badanie stosunków pomiędzy walutami.

MT4 Supreme Edition

Handel opcjami w hedging strategies

Innym sposobem na hedging ryzyka jest użycie derywatów, które powstały specjalnie w tym celu. Doskonałym przykładem derywatów są opcje, które stanowią świetne narzędzie, działające jak polisa ubezpieczeniowa. Jako takie, mają wiele zastosowań w strategiach hedgingowych.

Opcje są skomplikowanym tematem, ale przyjrzyjmy się im z podstawowego poziomu. W celu dyskusji nad tym, jak mogą nam one pomóc przy zabezpieczeniu transakcji walutowych, musimy wprowadzić trochę terminologii.

Przede wszystkim, zdefiniujmy czym jest opcja. Opcja walutowa to prawo, ale nie zobowiązanie do kupna lub sprzedaży pary walutowej po określonej cenie, w określonym terminie w przyszłości. Prawo do kupna nazywamy opcją call. Prawo do sprzedaży nazywamy opcją put. Określona cena, po której opcja uprawnia do sprzedaży lub kupna, nazywana jest ceną strike lub ceną wykonania. Określona w przyszłości data, nazywana jest datą wygaśnięcia.

Hedging walutowy przykład

Opcja call 1.2900 GBP/USD daje nam prawo do kupna 1 lotra GBP/USD po cenie 1.2900. Cena lub premia opcyjna jest określona poprzez popyt i podaż, tak jak wszystkie instrumenty, którymi obraca się na rynkach.

Możemy jednak określić dwa komponenty wpływające na cenę akcji:

  1. Wewnętrzną wartość
  2. Wartość czasową

Wewnętrzna wartość określa to, ile opcja jest warta gdy jest wykonana na rynku. Opcja call będzie miała wartość wewnętrzną tylko wtedy, gdy cena wykonania opcji będzie niższa niż obecna cena instrumentu bazowego. Przeciwnie dla opcji put, będzie ona posiadała wartość wewnętrzną, jeżeli cena wykonania będzie wyższa niż obecna cena instrumentu bazowego.

Opcja o wartości wewnętrznej równej więcej niż 0, nazywaną jest 'in the money'. Opcja o wartości wewnętrznej równej 0, nazywana jest 'out of the money'. Bardzo często jednak cena opcji przekroczy jej wartość wewnętrzną. Dlaczego tak się dzieje? Opcja oferuje jej kupcowi korzyści ochronne. Z tego powodu traderzy są skłonni zapłacić dodatkowe pieniądze za wartość czasową. Przy niezmiennych warunkach, im więcej czasu pozostaje do wygaśnięcia opcji, tym wyższa jest jej wartość czasowa.

Rozważmy naszą opcje call 1.2900 GBP/USD. Cena spot GBP/USD jest jej instrumentem bazowym. Jeżeli instrument bazowy jest handlowany po cenie 1.2730, nasza opcja jest 'out of the money'. Jej wartość wewnętrzna wynosi 0. Jednakże, jeśli GBP/USD jest handlowana po cenie 1.3050, nasza opcja call posiada wartość wewnętrzną 150 pipsów. Wynika to z faktu, że jeśli wykonalibyśmy opcję, zapłacilibyśmy za GBP/USD 1.2900, cenę strike naszego call'a. Co pozwoliłoby nam na sprzedaż GBP/USD po 1.3050 z zyskiem 150 pipsów.

Poznawszy powyższe podstawy, przejdźmy do sposobów użycia opcji w hedgingowych strategiach walutowych, chroniących przed stratą.

Interesującą ceną opcji jest asymetryczny sposób w jaki zmienia się ich cena, w zależności, czy rynek porusza się w górę, czy w dół. Opcja call będzie zwiększać swoją wartość bez limitu, jeśli rynek będzie rosnąć. Jeżeli jednak rynek zawiedzie (spadnie), premia za opcję call nie może spaść poniżej 0. Oznacza to, że zakup calla pozwala na nieskończone wzrosty, z konkretnie limitowaną stratą. Otwiera to drzwi do morza możliwości, kiedy myślimy o strategiach hedgingowych Forex.

Spójrzmy na poniższy przykład

Kupno opcji chroni nas przed skokami ceny. Powiedzmy, że masz pozycję długą na AUD/USD. Twoja pozycja zakłada zyski z pozytywnej różnicy między stopami procentowymi Australii i USA. Dla przykładu, jeśli wartość SWAPowa dla pozycji długiej wynosi 0.17 pipsa, oznacza to, że każdego dnia w którym mamy pozycję długa, zarabiamy na odsetkach. Jednakże utrzymywanie pozycji eksponuje nas także na ryzyko zmiany ceny. Jeżeli para walutowa porusza się w trendzie bocznym, lub lepiej - rośnie, nic nam nie będzie. Jednakże jeśli całkowity ruch jest spadkowy, o więcej niż 0,17 pipsa dziennie, będziemy ponosili stratę. Naszym prawdziwym zmartwieniem będzie ostry spadek, który mógłby znacznie przekroczyć wszystkie korzyści związane z dodatnim SWAPem.

Bezpłatne Szkolenia Online

Ryzyko ceny najłatwiej ograniczyć poprzez hedging finansowy. W naszym przykładzie jedną z łatwiejszych dróg jest kupno opcji put AUD/USD, która jest 'out of the money'. Ponieważ opcja jest 'out of the money', jej cena (premia) składać się będzie jedynie z wartości czasowej. Im bardziej opcja będzie 'out of the money', tym mniejszą cenę trzeba będzie zapłacić za put'a. Profil ryzyka opcji put jest stały, wynosi koszt zakupu opcji. Jednakże od momentu w którym raz zapłaciliśmy premię, opcja dostarcza ochrony przed nagłymi spadkami rynku.