79% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Regulator CySEC efsa fca

Smart Money na rynkach finansowych

Admiral Markets

Rynki finansowe składają się z setek tysięcy uczestników. Jednak tylko garstka z nich ma wpływ na to, co się na nim dzieje. Praktycznie 80% obrotu na rynku walutowym jest generowana przez inwestorów instytucjonalnych. Podobne statystyki można spotkać na innych rynkach, chociażby rynku akcji, na którym również większość wolumenu jest generowana przez duże instytucje. Ta niewielka grupa, pod kątem liczebności, a nie kapitału, potrafi poruszać rynkiem, niezależnie od informacji. Media wykorzystuje do akumulacji bądź dystrybucji papierów wartościowych oraz manipuluje rynkiem. Inwestorzy ci określani są mianem Smart Money. Tak naprawdę do końca ciężko stwierdzić, kto dokładnie jest Smart Money. Od razu nasuwa się myśl, że Smart Money to banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, hedgingowe, banki centralne. Jednak nie brak opinii, że nawet fundusze inwestycyjne stają się często mięsem armatnim dla tak zwanych Smart Money. Wcale nie chodzi o teorie spiskowe, w których staramy się udowodnić istnienie małej grupy osób trzęsącej ster nad rynkami. Fundusze inwestycyjne są mocno skrępowane przepisami. Trudno im odwracać pozycję, czy sprzedawać na krótko. Co innego duzi gracze posiadający ogromny kapitał, bądź fundusze hedgingowe, których swoboda działania jest znacznie większa. Istotniejszą kwestią od nazwania po imieniu Smart Money jest ich wykrycie na rynku, albo próba zdemaskowania ich zamiarów. Dokładnie mówiąc, gdzie płynie kapitał, ale nie planktonu, jakby to brutalnie nie zabrzmiało, tylko kapitał tych największych graczy. W co gra Smart Money?

Kluczowe fazy rynku

Już Charles Dow amerykański dziennikarz i założyciel czasopisma The Wall Street Journal zauważył kluczowe fazy rynku. Określił je jako akumulacja, ruch zgodnie z trendem, dystrybucja.

W fazie akumulacji aktywność inwestorów jest niska, choć złe informacje napływające na rynek są już zdyskontowane. Większość boi się nawet pomyśleć o giełdzie mając w pamięci ostatnie spadki oraz fakt, że utraciło oszczędności życia. W tej fazie doświadczeni inwestorzy skupują akcje od spanikowanego tłumu. Po jakimś czasie spadki wyhamowują i wszyscy patrzą z niedowierzaniem na postępującą zwyżkę

Kontynuacja trendu. W tej fazie ruch jest już widoczny większemu gronu inwestorów, którzy dokonują zakupów na podstawie przeprowadzonych analiz oraz zwabionych na rynek pozytywnymi wiadomościami gospodarczymi, a ceny podlegają licznym korektom.

W fazie dystrybucji optymistycznym danym publikowanym w mediach towarzyszy masowy udział inwestorów, doświadczeni inwestorzy zaczynają sprzedawać akcje i realizować wysokie zyski. Smart Money muszą komuś sprzedać swoje akcje, które zostały zakupione w akumulacji, stąd powtarzane w mediach dobre informacje o rynku akcji. Jeżeli słyszysz, że praktycznie wszyscy zaczynają interesować się giełdą, pan taksówkarz, pani w sklepie spożywczym, oznacza to jedno, czas sprzedać wszystkie akcje. Po pewnym czasie tłum jest sfrustrowany brakiem wzrostów, a ceny osiągają swoje szczyty i zaczynają spadać.

Szkolenia Admiral Markets

Spadek cen następuje, gdy Smart Money pozbędzie się większość akcji zakupionych w fazie akumulacji. Cena gwałtownie spada, spread dramatycznie się rozszerza. Pojawia się panika wśród inwestorów. Wolumen rośnie podczas spadków, a spada podczas wzrostowych korekt. Bessa może trwać miesiącami, ale zazwyczaj jest krótsza dwukrotnie od trwającej wcześniej hossy.

Wolumen, kluczem do rozpoznania Smart Money

Smart Money można zauważyć na rynku dzięki informacji o wolumenie, który widoczny jest u dołu wykresu. Wolumen dostarcza nam cennych informacji, gdzie lokowany jest kapitał największych graczy. Słynną metodą analizy wolumenu jest Volume Spread Analysis. VSA to metodologia analizująca wielowymiarowo rynek pod kątem ceny, zakresu oraz wolumenu. VSA opiera się na pionierskich pracach Richarda D. Wyckoff'a, słynnego gracza giełdowego z lat 20. XX wieku. Oparł on swoje decyzje inwestycyjne o występujący popyt oraz podaż generowany przez profesjonalnych uczestników - Smart Money. W każdej biznesie, w który jest zaangażowany kapitał i liczy się na zyski, tylko profesjonaliści przetrwają. Lekarze specjalizują sie w konkretnych medycznych specjalizacjach. Rynki finansowe nie różnią się w tym względzie niczym. Na rynkach finansowych można spotkać specjalistów w handlu akcjami, obligacjami, kontraktami futures, walutami etc. Aktywność tych profesjonalistów, a co ważniejsze, ich prawdziwe intencje, są wyraźnie widoczne na wykresie cenowym, jeśli trader wie jak je odczytać. Wolumen jest głównym wskaźnikiem dla profesjonalnych graczy.

Volume Spread Analysis stara się ustalić przyczyny zmian cen i na ich podstawie przewidzieć przyszły kierunek zmian. Owe przyczyny to po prostu brak równowagi pomiędzy popytem i podażą na rynku, który jest kreowany przez aktywność profesjonalnych podmiotów. Należy skupić się na badaniu reakcji tych specjalistów, tworzących ruchy cen, co pozwoli zrozumieć przyszłe zmiany. VSA patrzy na wzajemne powiązania między trzema zmiennymi na wykresie cenowym w celu ustalenia, kto ma przewagę na rynku popyt lub podaż oraz prawdopodobnego kierunku cenyyw najbliższym czasie. Zmienne te to wysokość wolumenu na konkretnej świecy (słupku - bar), spread na tej świecy (nie mylić z spreadem oznaczającym różnicę między ceną BID a ASK) oraz cena zamknięcia owej świecy. Należy pamiętać, że wolumen to połowa potrzebnej informacji, aby odkryć na wykresie Smart Money. Druga połowa to tak zwany range ceny. Wolumen zawsze pokazuje, jak duża jest aktywność, a spread ukaże objętość ceny na tym wolumenie.

Czy VSA działa na wszystkich rynkach? VSA skupia się na cenie oraz wolumenie starając się odnaleźć aktywność profesjonalnych graczy. Jeżeli rynek oferuje wiarygodne dane na temat ceny oraz wolumenu oraz działają na nim grupy profesjonalnych inwestorów, to z pewnością metoda VSA ma zastosowanie. Praktycznie wszystkie rynki finansowe, rynek akcji, obligacji, futures, opcji pasują do tego opisu.

Amiral.Markets

Używanie metody VSA wymaga sporego doświadczenia. Wielu znanych traderów spędziło lata studiując metodę zapoczątkowaną przez Jesse Livermore'a oraz Richarda Wyckoffa . Niemniej jednak podstawowe pojęcia VSA są proste to opanowania i na nich się skupimy.

Podstawowe pojęcia VSA

VSA polega na analizowaniu każdej świecy, słupka w połączeniu z wolumenem, zakresem ceny oraz ceną zamknięcia. Ignorowane jest cena otwarcia. Ponadto analizowana jest reakcja ceny na każdym słupku oraz ogólne zachowanie rynku.

Oto przykład zależności wolumenu, spreadu oraz ceny zamknięcia:

VSA Bar

Na samym początku omówmy podstawowe pojęcia dotyczące zakresu ceny tworzonego podczas trwania baru lub świecy.

 • Upbar - słupek, którego cena zamknięcia jest wyżej, niż cena zamknięcia poprzedniego słupka.
 • Downbar - słupek, którego cena zamknięcia jest poniżej ceny zamknięcia poprzedniego słupka.
 • Spread - jest to różnica między maksimum a minimum danego słupka
 • Szeroki spread - jeżeli spread około dwa razy większy od średniego zakresu cenowego, wtedy będzie nazywany szerokim.
 • Wąski spread - jeżeli zakres cenowy na danym słupku jest w stosunku 0,8 do średniego spreadu, wtedy będzie nazywany wąskim spreadem.

VSA Bars

Ponadto cena zamknięcia może zatrzymać się blisko szczytów, w połowie lub nisko minimów.

 • Up close oznacza, że cena zatrzymała się blisko maksimów, powyżej 70% słupka
 • Down close oznacza, że cena zatrzymała się blisko minimów, poniżej 30% słupka
 • Mid close oznacza, że cena zatrzymała się w połowie słupka, pomiędzy 30% a 70%

Cena

Przejdźmy do omówienia wolumenu. Kiedy wolumen jest wysoki, a kiedy niski? Najlepiej sprawdzić średni wolumen na wykresie dzienny z ostatnich 30 dni. Pojedyncze słupki w połączeniu z wolumenem dają nam kilka nowych formacji. Oto kilka prostych koncepcji VSA:

Upthrust bar - jest to słupek z dużym zakresem cenowym, wysokim wolumenem oraz niską ceną zamknięcia, co może być oznaką słabości strony popytowej. Należy szukać upthrust bar, jeżeli:

 • Duży wolumen.
 • Szeroki zakres cenowy.
 • Cena zamyka się blisko minimów.
 • Istotne jest również zachowanie następnego słupka.
 • Mamy trend wzrostowy.

Upthrust

Reverse upthrust - jest odwrotną sytuacją upthrust bar. Wysoki wolumen, wysoki zakres cenowy, a cena zamknięcia wypada wysoko, co może świadczyć o odwróceniu ruchu spadkowego.

 • Duży wolumen.
 • Szeroki zakres cenowy.
 • Cena zamyka się blisko maksimów.
 • Istotne jest również zachowanie następnego słupka.
 • Mamy trend spadkowy.

Reverse upthrust

No demand bar (brak popytu), brak popytu obrazowany na wzrostowych świecach będzie zobrazowany zmniejszającym się zakresem cenowym oraz wolumenem. Rynek będzie pokazywał brak przewagi popytu. Bez wyraźnej siły ze strony popytu rynek prawdopodobnie skieruje się w dół. Oznak słabości popytu należy szukać na wykresie poprzez:

 • Cena zamyka się wyżej, niż poprzednia świeca.
 • Wolumen jest niższy, niż w dwóch poprzednich świecach.
 • Zakres ceny zmniejsza się.

No demand

No supply bar (brak podaży), brak presji sprzedaży będzie obrazować spadający rynek z coraz mniejszym zakresem cenowym i spadającym wolumenem. W takiej sytuacji inwestorzy nie są zainteresowani dalszą sprzedażą i prawdopodobnie ruszy w przeciwną stronę. Oznak słabości podaży należy szukać na wykresie poprzez:

 • Cena zamyka się niżej, niż poprzednia świeca.
 • Wolumen jest niższy, niż dwie poprzednie świece.
 • Zakres cenowy się zmniejsza.

No supply

Podsumowanie

Analiza wolumenu znana jest w finansach już od XIX wieku, ale w ostatnim czasie nieco została zapomniana. Jednak wolumen dostarcza nam informacji o siłach popytu i podaży na rynku, czyli dwóch podstawowych siłach, które poruszają rynkiem. Wolumen jest cenną informacją, którą z pewnością nie powinniśmy ignorować. Ignorowanie wolumenu może być niebezpieczne, gdyż obraz zupełnie inaczej może wyglądać na wykresie, gdy go naniesiemy. Jednak wolumen nie jest panaceum na wszelkie sytuacje na rynku. Wolumen zawsze będzie dodatkową informacją, która uzupełnia ruch ceny, Price Action. Analiza wolumenu z pewnością ulepszy Twój codzienny handel, ale z pewnością nie stanie się to z dnia na dzień.

Anlizę wolumenu warto połączyć z narzędziami rozszerzenia Supreme Edition, które oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:
Admiral Markets Cyprus Ltd
Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ
Admiral Markets AS
Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ
Admiral Markets UK Ltd
Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.