Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Podstawy handlu na rynku Forex

Podstawy handlu na rynku Forex

Handel na Forex - również nazywany handlem FX, obrotem walutami, handlem walutami - to określenie dla kupna, sprzedaży i wymiany walut na rynku walutowym.

Poniższy artykuł będzie obejmował kluczowe pojęcia i zagadnienia dotyczące rynku Forex, czyniąc z niego istotną bazę informacji na temat między innymi słownictwa używanego na tym rynku, podstaw handlu oraz tego jak to możliwe, że jako inwestor detaliczny masz dostęp do największego rynku na świecie. Niemniej jednak, zanim zanurzymy się w terminologię proponujemy krótki rys historyczny odnośnie runku walutowego i jego struktury, z którą obecnie mamy do czynienia.

Narodziny rynku Forex

W 1950 roku świat finansów zrozumiał, że nadchodzą fundamentalne zmiany w kwestii międzynarodowego handlu i co za tym idzie wymiany walutowej. XX wiek przyniósł ze sobą rewolucyjne zmiany w takich dziedzinach jak nowoczesne technologie, logistyka, przekaz informacji. To uczyniło ze świata miejsce, gdzie praktycznie w jednym momencie możesz otrzymać dosłownie nieograniczoną liczbę dóbr. Jeszcze w latach 70-tych jednym z głównych problemów był brak swobodnego przepływu gotówki na świecie.

W ciągu istnienia całej historii monetarnej, także po wynalezieniu drukowanych pieniędzy w XI wieku w Chinach, rządy oczekiwały, że ich środek płatniczy będzie miał całkowite pokrycie w innych zasobach, co umożliwiało wycenę pieniądza. Najczęściej tym zasobem było złoto. To stanowiło pewnego rodzaju granicę, dla rozwoju polityki monetarnej. W 1971 roku prezydent USA Richard Nixon zniósł parytet złota i od tego czasu dolar stał się walutą płynną i jest wyceniany względem innych różnych walut oraz kruszców. Od tamtego czasu kredyty bankowe mogą być udzielane przez banki, nawet jeśli nie posiadają one odpowiednich rezerw waluty. Te zmiany pozwoliły także na stworzenie zdecentralizowanego obrotu walutowego.

Co sprawiło, że Forex wygląda tak jak obecnie? Ciągły, stały rozwój świata finansów wraz z postępem technologicznym, przede wszystkim rozwojem i upowszechnieniem Internetu i urządzeń mobilnych.

Jednym z największych osiągnięć epoki komputerów jest zamiana papierowych pieniędzy na formę cyfrową. Teraz, aby coś kupić lub sprzedać, nie musisz dokonywać tego plikami banknotów – wystarczy jedno kliknięcie lub nawet tylko dotknięcie ekranu. Początkowo World Wide Web łączyła kilka komputerów, obecnie łączy ponad 3 miliardy osób.

W latach 90-tych dostrzeżono dzięki temu wielkie możliwości, jakie stwarza globalna wymiana walutowa. Z możliwości tych skorzystało kilka organizacji, które stworzyły ramy organizacyjne rynku Forex. Firmy te znane są obecnie jako brokerzy Forex i to dzięki nim możesz handlować na tym rynku za pośrednictwem Internetu.

Właśnie dlatego, pomimo że Forex jest bardzo młodym rynkiem, osiągnął wielką popularność i zainteresował tak ogromną rzeszę inwestorów. Obrót na rynku walutowym rósł w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie. Początkowo służył do pobudzania handlu i dostarczania odpowiedniej waluty. Zmiany napędzały rozwój technologii, co w ostatecznym rozrachunku pozwoliło wygenerować niespotykaną nigdzie indziej płynność.

Pomimo faktu, że początkowo globalna wymiana przeznaczona była bieżącym potrzebom handlowym, dziś ponad 80% transakcji na rynku Forex to transakcje spekulacyjne.

Poznaj więcej informacji o Forex podczas szkoleń

Kluczowe pojęcia i zagadnienia na rynku Forex

Znajomość żargonu używanego na rynku Forex, oczywiście nie uczyni z Ciebie tradera, ale może pomóc w poruszaniu się po tym rynku. Rynek Forex to zdecentralizowany globalny rynek wymiany walut. Forex to mieszanka rynku Spot, kontraktów Forward i Futures.

„Rynek Spot" – rynek natychmiastowy – to największa część rynku Forex, która pozwala od razu dokonywać wymiany walutowej. Dwie inne części są mniej znane, ale również warte poznania. Zarówno kontrakty Forward jak i Futures pozwalają zawierać transakcje, których rozliczenie nastąpi w określonym czasie w przyszłości. Rynek terminowy Forward wykorzystywany jest przy zindywidualizowanych transakcjach, podczas gdy kontrakty futures są wystandaryzowane.

Para walutowa – to kluczowe pojęcie, z którym spotkasz się na rynku Forex. Dla uproszczenia wyobraź sobie, że to para powiązanych ze sobą instrumentów. Na przykład EUR/USD. Walutą bazową (główną) w tej parze jest Euro. Druga waluta, dolar amerykański to tak zwana waluta kwotowana. Natomiast notowanie na rynku Forex to cena waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej.

W tym momencie, gdy weźmiesz pod uwagę jakąkolwiek parę walutową dostępną na Twojej platformie zobaczysz dwie liczny, cenę bid i cenę ask. Będzie to wyglądać mniej więcej tak EUR/USD 1.12345 / 1.12347. Takie notowanie wskazuje, że możesz kupić 1 EUR po cenie sprzedaży (cenie ASK) za 1.12347 USD. Możesz także sprzedać 1 EUR po cenie kupna (cenie BID) za 1.12345 USD. Zauważ, że bank sprzedaje Tobie walutę po cenie wyższej, od tej, po której może ją od Ciebie odkupić. Banki mogą tak robić, ponieważ na ogół mają silniejszą kartę przetargową. Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że to nie one przyszły handlować z Tobą, tylko Ty przyszedłeś handlować z nimi.

Będąc całkowicie obiektywnym, nie możesz po prostu kupić lub sprzedać EUR/USD, tak jak na przykład kupić lub sprzedać udziałów w jakiejś firmie, ponieważ z merytorycznego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak EUR/USD - waluty istnieją samodzielnie, nie w parach czy crossach. Więc co się dzieje kiedy decydujesz się kupić lub sprzedać na swojej platformie transakcyjnej jakąś parę walutową? Można powiedzieć, że wręcz mamy do czynienia z cudem technologicznym.

Kiedy kupujesz, pewna kwota środków zostaje pobrana z Twojego rachunku jako depozyt zabezpieczający transakcję zakupu euro i sprzedaży dolara. Spodziewając się, że rynek pójdzie w planowanym przez Ciebie kierunku, co oznacza, że euro umocni się w stosunku do dolara, tym samym dolar amerykański osłabi się względem wspólnej waluty. Gdy tak się stanie możesz zamknąć transakcję. Teraz, gdy wartość euro wzrosła możesz za tą samą kwotę nabyć więcej dolarów.

Z drugiej strony, kiedy składasz ofertę sprzedaży, przewidując że dolar powinien umacniać się względem euro, pośrednik najpierw sprzedaje euro za dolary, a następnie odkupuje euro w momencie kiedy zdecydujesz się zamknąć transakcję.

Dwie rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Pośrednicy mogą oferować waluty, których tak naprawdę fizycznie nie posiadają. Po drugie, kupno i sprzedaż odbywa się podczas każdej transakcji – kiedy Ty na przykład kupujesz, druga strona sprzedaje i na odwrót. Tak w skrócie można przedstawić mechanikę rynku Forex.

Sprawdź handel Forex na Demo

Ważne pojęcia na rynku Forex

Pips lub punkt – podstawowa jednostka zmiany ceny, chyba podstawowy termin, jaki musisz znać chcąc inwestować na rynku Forex. Przykładowo, gdy notowanie pary EUR/USD zmieni się z 1.1234 na 1.1235 mówimy wtedy, że kurs wzrósł o jednego pipsa. Wartość pipsa obliczyć można bardzo łatwo, dodatkowo warto wspomnieć, że zależy ona od wielkości pozycji.

Wielkość pozycji – suma kupionej lub sprzedanej waluty, mierzona w jednostkach zwanych lotami. 1 lot oznacza transakcję w wysokości 100.000 jednostek waluty bazowej, w takim przypadku 1 pips ma wartość 10 jednostek waluty kwotowanej. Czyli zajmując pozycję w wysokości 1 lota na EUR/USD kuujemy lub sprzedajemy 100.000 euro, a jeden pips ma wartość 10 dolarów.

Spread – to różnica pomiędzy ceną Bid a ceną Ask. Jak wcześniej wspomnieliśmy na kwotowanie składają się dwie ceny – cena kupna i cena sprzedaży. Cena Ask jest zawsze wyższa od ceny Bid. Wartość spreadu jest uzasadnieniem tego, dlaczego od razu po otwarciu pozycji jej wynik jest ujemny. Jednym z zasadniczych aspektów rynku Forex jest to, że cena musi pokonać najpierw odpowiednią odległość, aby pozycja zaczęła przynosić zysk.

Spread jest nieodłączną częścią całego łańcuch pokarmowego na rynku Forex, przechodzi od dostawcy płynności do brokera i od brokera do tradera. Spread występuje w dwóch wariantach – może być stały lub zmienny, który występuje u większości współczesnych brokerów. Spread zmienny lepiej odzwierciedla aktualną sytuację na rynku i zmienność cen, czyli lepiej odzwierciedla zmiany podaży i popytu.

Płynność i odrobina niestabilności to jedne z głównych aspektów na rynku walutowym. W niedzielę wieczorem (czasu GMT), gdy otwiera się rynek Forex spread jest przeważnie wyższy, z powodu dość niewielkiej obecności inwestorów. Wraz ze wzrostem liczby aktywnych uczestników, a co za tym idzie ze wzrostem wolumenu transakcyjnego, płynność się zwiększa, a spready zawężają się.

Spread może się rozszerzyć podczas publikacji ważnych danych makroekonomicznych, bądź innych gwałtownych i niespodziewanych wydarzeń.

Depozyt – najprościej można to przedstawić jako zaangażowane środki. Przeciętny indywidualny inwestor nie posiada wystarczającej ilości kapitału aby handlować na rynku Forex bezpośrednio, gdzie próg wejścia wynosi około 100.000 dolarów. Dlatego wykorzystywany jest mechanizm depozytu zabezpieczającego oraz dźwigni finansowej.

Dźwignia finansowa to kolejny termin, który musisz dokładnie zrozumieć, zanim przystąpisz do handlu na rynku walutowym. Można w skrócie powiedzieć, że dźwignia jest mnożnikiem pieniądza. Przy dźwigni 1:100 posiadając 100 USD na rachunku możesz kontrolować pozycję o wielkości 10.000 USD, przez co nawet najmniejsza zmiana ceny może przynieść spory profit. Należy jednak pamiętać, że działa to także w drugą stronę. Dlatego, jeśli rynek pójdzie w złą stronę, a Twój depozyt będzie za niski, broker zamknie Twoją pozycję ze stratą.

Którymi walutami możemy handlować na rynku Forex?

Ten krótki artykuł byłby niekompletny gdybyśmy nie wspomnieli jakie są najpopularniejsze instrumenty na tym rynku.

Kombinacje pięciu najważniejszych światowych walut – dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego, jena japońskiego i franka szwajcarskiego tworzą grupę tak zwanych majors, czyli głównych par walutowych: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY i USD/CHF. Zauważ, że wszystkie te pary zawierają dolara amerykańskiego.

Pary walutowe złożone z głównych walut, nie zawierające dolara to pary cross (pary krzyżowe): EUR/GBP, GBP/JPY, GBP/CHF itd.

Dodatkowe trzy waluty popularne na Forex to dolar nowozelandzki, dolar australijski i dolar kanadyjski. Z dolarem amerykańskim tworzą one tak zwane pary minors: NZD/USD, CAD/USD, AUD/USD.

Wszystkie inne pary walutowe na rynku Forex są ogólnie określane jako egzotyczne. Obrót na tych parach to mniej niż 10% łącznego obrotu rynku walutowego.

Podsumowując, jeśli ten artykuł to Twój pierwszy krok w drodze do nauki podstaw Forex – nie zatrzymuj się na nim. Zarabiający trader bez przerwy poszukuje nowych informacji i stale poszerza swoją wiedzę. Przejdź zatem do materiału dla bardziej zaawansowanych inwestorów.