Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator efsa fca

Kontrakty futures vs. CFD

Admiral Markets

Rynki finansowe przechodzą ciągłą ewolucję. W latach 80. nastąpił rozwój rynków terminowych w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej było dostępnych kontraktów na instrumenty finansowe, pary walutowe, stopę procentową etc. Jednak wciąż rynki finansowe były dostępne dla dużych inwestorów. Dopiero w latach 90. handel na rynkach finansowych stał się dostępny dla większego ogółu. Sprawił to rozwój kontraktów CFD, ale zacznijmy od początku, czyli od krótkiej charakterystyki rynków terminowych.

Rynek kontraktów futures

Pierwsze giełdy datuje się na XVI oraz XVII wiek. Zlokalizowane były w Belgii w mieście Antwerpia, w Holandii w Amsterdamie. Na giełdzie w Amsterdamie pojawiła się pierwsza bańka spekulacyjna, tak zwana bańka tulipanowa. Na owej giełdzie handlowano cebulkami tulipanów, które w pewnym momencie kosztowały tyle, że za kilka cebulek można było kupić amsterdamską kamienicę. Ludzie zadłużali się zarówno pod zakup jak i uprawę cebulek tulipanów, licząc oczywiście na ponadprzeciętny zysk. Naturalnie skończyło się ogromnych krachem i powrotem cen sprzed bańki, zresztą tak, jak przy każdej bańce spekulacyjnej. Historię pierwszej bańki spekulacyjnej datuje się na 1636 rok.

Współczesne giełdy towarowe powstały w XIX wieku. Zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Najstarszą giełdą działającą do tej pory jest Chicago Board of Trade (CBOT), a powstała w 1848 rok. Następnie w 1898 roku powstała giełda Chicago Mercantile Exchange (CME). W 2007 roku doszło do fuzji giełdy CME z CBOT. Ponadto dużo giełd terminowych zlokalizowanych jest w Nowym Jorku oraz cześć w Europie, chociażby w Londynie.

Kontrakt Futures jest to umowa między kupującym a sprzedającym na zakup bądź sprzedaż danego waloru w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowi pośredniczy giełda terminowa, która określa warunki kontraktu. Dostępne instrumenty to między innymi:

 • Kontrakty na stopę procentową
 • Akcje
 • Waluty
 • Towary
 • Derywaty pogodowe

Kontrakt futures jest wystandaryzowany, w którym określone jest:

 • Instrument bazowy
 • Wielkość kontraktu
 • Czas trwania kontraktu
 • Warunki dostawy itd.

Każdy kontrakt można zamknąć przed jego datą wygaśnięcia poprzez zajęcie pozycji przeciwstawnej np. kupiliśmy kontrakt na ropę, żeby go zamknąć musimy go odsprzedać, czyli zająć pozycję krótką.

Edukacja

Proces marking to market – inwestor w celu zakupienia kontraktu musi wpłacić określony kwotę, która jest wartością procentową całej kwoty kontraktu tzw. depozyt początkowy (initial margin). Ponadto codziennie rachunek jest korygowany in plus lub in minus. Ustalany jest również tzw. depozyt obowiązkowy (maintenance margin) o wartości nieco niższej niż depozyt początkowy. W momencie, gdy kwota na rachunku spadnie poniżej tego poziomu trzeba wpłacić tzw. depozyt uzupełniający (variation margin).

Cena teoretyczna kontraktu futures

Cena futures

F – futures price

S – cena instrumentu bazowego

S x r x n/360 – koszt przechowywania (cost of carry)

Przykłady kontraktów futures

Kontrakty futures

Rynek kontraktów terminowych powstał w celu zabezpieczania się przed ryzykiem. Przykładowo producent pszenicy mógł zawrzeć kontrakt terminowy na dostawę swojego towaru w określonym terminie po określonej cenie w przyszłości, jeżeli spodziewał się niskich cen pszenicy i tym samym obawiał się o swoje zyski. Oczywiście w momencie, gdy jego przewidywania okazały się mylne nie mógł partycypować w korzystnym dla niego ruchu ceny, gdyż musiał dostarczyć pszenicę po określonej w kontrakcie cenie.

Rynek kontraktów CFD

Rynek kontraktów CFD jest rynkiem pozagiełdowym, który charakteryzuje się tym, że nie posiada jednej siedziby, tak jak jest w przypadku giełd. Rynek OTC może działać 24 godziny na dobę np. rynek forex. Na rynku pozagiełdowym możemy często negocjować warunki kontraktu. Na giełdzie wszystkie instrumenty są z góry określone. Rynek ten tworzą brokerzy, banki, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe itd.

Rynek pozagiełdowy również ewoluował i obecnie oferuje szereg instrumentów, które możemy wykorzystać w celach zabezpieczenia przed ryzykiem np. kursowym, stopy procentowej, ale również do celów inwestycyjnych. Rolę pośrednika w inwestycjach pełnią brokerzy:

Rodzaje brokerów

 • Market Maker
 • STP/ECN

Market Maker - broker oferujący egzekucję transakcji w modelu Market Maker jest tak zwanym animatorem rynku. Oznacza to, że tworzy rynek i wszystkie transakcje bierze na siebie, jest drugą stroną transakcji. W większości przypadków nasza strata oznacza zysk dla brokera i odwrotnie. Jeżeli zajmiemy pozycję długą na parze EUR/USD, broker MM weźmie na siebie ryzyko i nie zabezpieczy tej pozycji, to w momencie spadku kursu oraz zamknięcia pozycji ze stratą broker księguje zysk. Oczywiście nawet w modelu market maker nie zawsze broker musi czerpać zyski z naszych stratnych pozycji. Jeżeli osoby zatrudnione w dealing desku uznają, że nasza pozycja jest właściwa, wtedy broker zajmie taką samą pozycję, jaką my posiadamy, a ze względu na to, że z pewnością uzyska lepszy spread od tego, który nam zaoferuje, to w tym przypadku jego zarobkiem będzie różnica w spreadzie. Jednak biorąc pod uwagę statystyki, te najbardziej optymistyczne, szacują, że ponad 80% traci na rynkach finansowych, zapewne gro transakcji nie jest zabezpieczona, co oznacza, że gdy tracimy broker zyskuje.

Główne zalety:

 • Duża płynność, którą zapewnia broker. Praktycznie każda transakcja jest realizowana.
 • Duża ilość instrumentów, nawet bardzo egzotycznych.
 • Zazwyczaj stały spread.
 • Zazwyczaj gwarantowane zlecenie stop-loss
 • Małe wymogi odnośnie depozytów, albo brak wymogów, można wpłacić każdą kwotę.

Główne wady:

 • Możliwość pojawienia się rekwotowań, jeżeli brokerowi nie będzie odpowiadać cena transakcji, to na platformie może pojawić się informacja "zła cena", zapewne po chwili nasza transakcja zostanie zawarta po gorszej cenie.
 • Oczywisty konflikt interesów, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do sytuacji, w której broker celowo przeszkadza w handlu sowim klientom.

STP/ECN - Electronic Communication Network jest to sieć pomiędzy brokerem jego dostawcami płynności, a klientem. Klient chcąc zrealizować transakcje przesyła za pomocą platformy informacje do brokera, a ten przekazuje je do swoich dostawców płynności, czyli do liquidity providers. W takim modelu broker nie jest drugą stroną transakcji, tylko pośredniczy w dokonywaniu transakcji, nota bene tłumacząc bezpośrednio słowo broker z języka angielskiego, to otrzymamy słowo pośrednik.

STP oznacza Straight Trough Processing, co oznacza, że broker przekazuje bezpośrednio transakcje klientów do dostawców płynności, lub mówiąc bardziej ogólnie na rynek. Skrót STP oznacza zatem proces przekazywania transakcji, a nie model biznesowy brokera, choć są różne opracowania, z których można dowiedzieć się, że brokerzy STP posiadają mniejszą ilość dostawców płynności. Tak, czy inaczej broker ECN lub STP, czy po prostu STP/ECN przekazuje zlecenia do dostawców płynności, z którymi ma podpisaną umowę.

Główne zalety:

 • Brak konfliktu interesu, broker zarabia na spreadzie bądź na prowizji.
 • Brak rekwotowań, zlecenie powinno wejść praktycznie zawsze, zwłaszcza na rynku forex, gdzie mamy ogromną płynność, ewentualnie po gorszej cenie, przy mniejszych pozycjach raczej niespotykane.

Główne wady:

 • Zazwyczaj zmienny spread, co oznacza, że przy niekorzystnych warunkach może się rozszerzyć.
 • Brak gwarantowanego zlecenia obronnego stop-loss.
 • Możliwość ujemnego salda.

Kontrakt CFD

Kontrakt CFD, Kontrakt Różnic Kursowych (Contract for Differences) - oznacza transakcję elektroniczną opartą na wahaniach cen aktywów bazowych, takich jak:

 • waluty
 • indeksy giełdowe
 • akcje
 • towary

Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu rynku pozagiełdowego (OTC – over-the-counter-market), a pośrednikiem w transakcjach jest broker. Kupujemy kontrakt to zarabiamy na wzroście cen, a strona sprzedająca traci i na odwrót. Nie nabywamy fizycznie danego waloru, spekulujemy odnośnie zmiany jego ceny w przyszłości i na tym zarabiamy.

Rozwój kontraktów CFD sprawił, że rynki, które do niedawana były zarezerwowane wyłącznie dla dużych inwestorów, stają się dostępne dla wszystkich. Jeszcze w latach 80. XX wieki dostępne były tylko rynki giełdowe, kasowe bądź terminowe.

Zalety kontraktów CFD

Możliwość gry na spadki i wzrosty - handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży.

Zabezpieczenie portfela akcji - w czasie bessy spadają zazwyczaj akcje wszystkich spółek, równie tych o dobrych fundamentach. Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na tradycyjnym rynku mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz akcje spółki XYZ. Jeżeli kurs akcji spadnie, stracisz, natomiast, gdy zabezpieczysz swoją pozycję na CFD to zyskasz przy spadku notowań akcji.

Wysoka dźwignia finansowa - dźwignia finansowa (z ang. leverage) to narzędzie, pozwalające Ci otworzyć większą transakcje, niż posiadany rachunek. Załóżmy, że Twój kapitał na rachunku opiewa na 1000 USD, a poziom dźwigni brokera to 1:100. Możemy zatem otworzyć pozycję o wartości wynoszącej nawet 100 000 USD. Dzięki dźwigni nie musisz posiadać całej kwoty, aby zainwestować w dany instrument. Niestety dźwignia działa w dwie strony. Jeżeli zbyt mocno będziesz się lewarował, Twoje straty mogą nawet przewyższyć posiadany depozyt.

Rachunek demo

Dostęp do rynków 24 godziny na dobę - rynek kontraktów CFD opartych o pary walutowe (forex) dostępny jest 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu.

Setki rynków w jednym miejscu - dzięki kontraktom CFD możliwy jest handel na wszystkich głównych giełdach i rynkach pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce. Możesz spekulować na rynku walutowym, rynku akcji, obligacji oraz rynku towarowym.

Przykłady kontraktów CFD

Kontrakty CFD

Kontrakty futures vs. CFD

Rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy. Na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym. Ściśle określone są warunki handlu. Przez to handel na tym rynku jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym.

Z kolei kontrakty CFD przeznaczone są dla osób mniej doświadczonych, posiadające niewielki kapitał. Rachunek u brokera kontraktów CFD można założyć z bardzo niewielką kwotą, nawet kilkadziesiąt złoty. Rynek kontraktów CFD jest rynkiem pozagiełdowym, który tworzą brokerzy, dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego partnera do handlu. Broker powinien mieć odpowiednie zezwolenia, doświadczenie, ugruntowaną pozycję na rynku, co gwarantuje bezpieczeństwo zdeponowanych środków. Admiral Markets działa na rynku od ponad 15 lat, ma globalny zasięg oraz jest nadzorowany przez szereg instytucji, chociażby FCA (Financial Conduct Authority), pełniący nadzór nad rynkami finansowymi w Wielkiej Brytanii.

Główne różnice między kontraktami futures a CFD

Futures vs. CFD

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.