Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Regulacje ESMA odnośnie tradingu CFD w Europie

Rok 2018 jest bardzo ważny dla traderów CFD w Unii Europejskiej. 1 czerwca 2018, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), opublikował nowe wymogi regulacyjne, które wszyscy brokerzy CFD oferujący usługi na terenie Unii Europejskiej będą musieli wdrożyć najpóźniej do 1 sierpnia 2018. Admiral Markets wprowadzi środki ESMA od 30 lipca 2018.

EUNGiPW stawia na pierwszym miejscu ochronę klientów detalicznych. Z punktu widzenia regulatora ESMA, trading CFD nie jest odpowiedni dla każdego klienta prywatnego, ponieważ zbyt wielu traderów, stosujących nadmierną dźwignią finansową straciło w przeszłości pieniądze.

W przyszłości będą istniały dwie główne grupy lub klasyfikacje traderów kontraktów na różnice kursowe: Klienci Detaliczni i Klienci Profesjonalni. Poznaj podobieństwa i różnice, a także przyszłe możliwości, jakie trading kontraktami różnic kursowych oferuje dla obu kategorii klientów.

trading CFD

Regulacje ESMA - Klient Detaliczny i Klient Profesjonalny

W sierpniu 2018 zostaną wprowadzone przez brokerów Forex i CFD różne oferty handlu na kontraktach na różnice kursowe. Klienci regulowanych w Unii Europejskiej brokerów (brokerzy ECN) są podzieleni na dwie grupy, mianowicie: grupę "domyślną" dla Klientów Detalicznych oraz grupę dla Klientów Profesjonalnych.

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji ESMA w Europie, Klienci Detaliczni będą korzystali z nieograniczonej ochrony przed dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi mogącymi powstać podczas tradingu instrumentami Contract for Difference.

Zdaniem ESMA (European Securities and Markets Authority), maksymalna dźwignia finansowa dla Klientów Detalicznych musi zostać ograniczona, ponieważ wielu z tych klientów traci zbyt dużo pieniędzy, jeśli stosowana przez nich dźwignia finansowa jest zbyt wysoka.

Klienci Profesjonalni są uważani za bardzo doświadczonych traderów CFD i mogą nadal korzystać z maksymalnej dostępnej dźwigni finansowej - 1:100 (obecnie) i 1:500 (wkrótce) w przypadku Admiral Markets w Polsce. Jeśli chodzi o nowe wytyczne ESMA klient profesjonalny nie jest uwzględniony.

Aby zostać włączonym do grupy Klientów Profesjonalnych, odpowiedni klient musi złożyć wniosek o sklasyfikowanie jako Klient Profesjonalny.

ESMA Dźwignia Finansowa - Nowe, Maksymalne Poziomy Lewarowania dla Klientów Detalicznych

Doświadczeni traderzy doskonale wiedzą, że efekt dźwigni finansowej zwiększa zyski, ale także straty. Ryzyko wzrasta zawsze proporcjonalnie do oczekiwanego zysku. Z punktu widzenia EUNGiPW (ESMA), klienci detaliczni to również klienci początkujący lub mniej doświadczeni, którzy nie zawsze są w stanie ocenić lewarowanie i ryzyko związane z handlem instrumentami CFDs.

W związku z tym, paneuropejski regulator ESMA postanowił, że klienci detaliczni w Unii Europejskiej skorzystają z maksymalnej dźwigni finansowej 1:20 dla CFD na najważniejsze indeksy akcyjne, takie jak niemiecki DAX30, nie później niż od 1 sierpnia 2018! Dotyczy to wszystkich brokerów oferujących instrumenty lewarowane w UE.

W związku z decyzją ESMA ograniczenie dźwigni dla indeksu DAX30 powoduje, że 1 procentowy ruch indeksu to zysk/strata rzędu 20% na kontrakcie na różnice kursowe.

ESMA Forex kiedy

W przypadku głównych par walutowych Forex, na których dokonywany jest największy obrót, maksymalna dostępna dźwignia finansowa ESMA została ustalona na 1:30. Obniżenie dźwigni Forex i CFD to już rzeczywistość. Poniżej znajduje się dokładny przegląd zawierający lewarowanie ESMA do poszczególnych klas kontraktów różnic kursowych.

ESMA CFD - Wymagania Względem Klientów Profesjonalnych

Brokerzy dostarczający kontrakty na różnice kursowe mają możliwość dalszego oferowania wysokiej dźwigni finansowej dla doświadczonych Klientów Profesjonalnych, gdyż ESMA decyzja nie uwzględnia ograniczenia lewarowania dla tych klientów.

Klienci Profesjonalni są uważani za niezwykle doświadczonych w tradingu kontraktami na różnice kursowe i Forex, stąd też brokerzy CFD nie muszą zapewniać żadnej ochrony przed dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi mogącymi powstać podczas tradingu instrumentami lewarowanymi. W zależności od dostawcy usług, może to oznaczać, że dla tych klientów istnieje ryzyko depozytu.

Admiral Markets UK zaktualizował Politykę Ochrony przed Ujemnym Saldem na długo przed tym, jak wytyczne ESMA CFD ujrzały światło dzienne, a jako jeden z nielicznych brokerów oferuje również istotną dodatkową ochronę dla Klientów Profesjonalnych.

Polityka ta chroni przed koniecznością uzupełnienia depozytu w przypadku powstania ujemnego salda w trakcie regularnej aktywności tradingowej na kontraktach na różnice kursowe, do łącznej kwoty 50 000 GBP na klienta.

Klienci, którzy sprawdzają różne oferty brokerów CFD dla Klientów Profesjonalnych, powinni zdecydowanie zadbać o środki ochrony, takie jak niniejsza polityka!

MetaTrader 4 download pl

ESMA Lewar - Dźwignia Finansowa w Tradingu

Dla wielu inwestorów i traderów, głównym powodem handlu instrumentami CFD jest dźwignia finansowa. W tradycyjnym inwestowaniu w akcje bez dźwigni finansowej, potencjalne stopy zwrotu rzędu 3% - 10% rocznie są realistyczne - z pominięciem skrajnych przypadków.

Jeśli chodzi o instrumenty lewarowane, takie jak kontrakty CFD, możliwe i powszechne są dzienne stopy zwrotu od 10% do 50%, w zależności od wielkości dźwigni finansowej, ale również i straty. Jedno i drugie idą w parze.

Ponieważ wysokość dźwigni finansowej również zwielokrotnia straty, począwszy od sierpnia 2018 niedoświadczeni Klienci Detaliczni również będą "chronieni przed samym sobą". Dla tej grupy klientów, z uwagi na zmiany ESMA, nie jest już dostępna dźwignia finansowa wyższa niż 1:30 dla głównych par walutowych Forex.

W tradingu CFD dźwignia finansowa odzwierciedla depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia danej pozycji na rynku. Handel kontraktami różnic kursowych, oparty na depozycie zabezpieczającym, pozwala na kupno (pozycja długa) oraz sprzedaż (pozycja krótka) instrumentu lewarowanego, a tym samym na ekspozycję na wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego.

Depozyt zabezpieczający, czyli margin, to kwota, którą trader musi posiadać jako zabezpieczenie na rachunku inwestycyjnym, aby zajmować i utrzymywać pozycje. Reszta środków jest pożyczana od brokera.

Dźwignia finansowa przykład: Dźwignia finansowa 1:100 pozwala osiągnąć 100 procentowy zysk lub stratę przy ruchu rynkowym na poziomie 1 procenta! Nowe regulacje ESMA leverage wprowadzają dźwignię 1:30 dla pary EURUSD, co oznacza, że przy ruchu 1% zysk/strata wyniosą 30%.

ESMA dzwignia

Efekt dźwigni finansowej umożliwia handel na rynkach finansowych, nawet przy niskim kapitale własnym, w obu kierunkach (kupno, gdy oczekujemy wzrostów lub krótka sprzedaż, gdy oczekujemy spadków).

To nie jest temat dla wszystkich! Konieczne jest rygorystyczne zarządzanie ryzykiem (z pomocą sprytnie ustawionego zlecenia stop loss) i odpowiednie doświadczenie. Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest wysoce spekulacyjny!

Wytyczne ESMA - Największa Dźwignia Forex i CFD dla Klientów Detalicznych

Zgodnie z rozporządzeniem ESMA, nowe maksymalne poziomy dźwigni finansowej dostępne w Europie prezentują się następująco (fragment):

  • 1:30 (depozyt zabezpieczający 3,33%) dla głównych par walutowych Forex
  • 1:20 (depozyt zabezpieczający 5%) dla (głównych) indeksów CFD, innych par walutowych Forex oraz CFD na złoto
  • 1:10 (depozyt zabezpieczający 10%) dla pozostałych indeksów i towarów CFD
  • 1:5 (depozyt zabezpieczający 20%) dla CFD na akcje i inne instrumenty bazowe
  • 1:2 (depozyt zabezpieczający 50%) dla CFD kryptowaluty

Główne pary walutowe Forex ESMA zdefiniowała 27 marca 2018 w FAQ. Zgodnie z definicją ESMA, główne pary walutowe to:

  • Wszystkie pary walutowe, które składają się z dowolnych dwóch następujących waluty: dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY), funt szterling (GBP), dolar kanadyjski (CAD) lub frank szwajcarski (CHF).

Wszystkie pozostałe pary walutowe są uważane za "mniej ważne".

Jakie są (główne) indeksy akcyjne (dźwignia finansowa do 1:20) i jakie są drugorzędne indeksy akcyjne (dźwignia finansowa do 1:10)?

Zgodnie z definicją ESMA z dnia 27 marca 2018, najważniejszymi indeksami giełdowymi są:

  • FTSE100, CAC40, DAX30, DJI30, SP500, NQ100, Nikkei225, ASX200 i STOXX50.

Wszystkie pozostałe indeksy są uważane za mniej znaczące.

handel DAX 30

ESMA Forex - Dodatkowe Zobowiązania Finansowe

Od początku 2017 niemieccy klienci detaliczni są chronieni przed dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi przez BaFin (Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych), a od kilku lat w podobny sposób z pośrednictwem oferowanej przez Admiral Markets UK Polityki Ochrony przed Ujemnym Saldem.

Regulacje ESMA Forex 2018 standaryzują obecnie ochronę przed dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi w całej Unii Europejskiej. Wszyscy klienci detaliczni w UE będą korzystać z nieograniczonej ochrony zgodnie z wymogami nakładanymi przez ESMA regulacje. Wydarzenia nadzwyczajne, znane również w branży jako "Czarne Łabędzie" (z ang. Black Swan Events), tracą swój "strach".

Nie istnieje ochrona regulacyjna dla klientów profesjonalnych, więc klienci profesjonalni mogą popaść w ryzyko podczas ekstremalnych wydarzeń rynkowych i być zobowiązani do uregulowania zobowiązania powstałego wskutek zdarzenia rynkowego.

W związku z tym, Admiral Markets UK zdecydował się zaoferować Politykę Ochrony przed Ujemnym Saldem również dla klientów profesjonalnych, jako rodzaj dodatkowego ubezpieczenia. Polityka ta obejmuje regularną aktywność tradingową do 50 000 GBP na klienta.

Forex ESMA Wytyczne - Wnioski

Rozsądne przepisy chroniące niedoświadczonych inwestorów i traderów są słuszne i należy je przyjąć z zadowoleniem! Od sierpnia 2018, wprowadzona przez ESMA interwencja produktowa chroni handlujących kontraktami różnicy kursowej w całej UE przed poważnymi ryzykami.

Bardzo doświadczeni traderzy CFD mogą (ale nie muszą) sprawdzić, czy status Klienta Profesjonalnego jest dla nich odpowiedni, aby uzyskać dostęp do wyższej dźwigni finansowej. Wniosek zawierający niezbędne pytania odnośnie spełnianych kryteriów można złożyć online w Admiral Markets.

Handel kontraktami CFD jest nadal możliwy dla każdego, kto zdecyduje się na ten rodzaj tradingu. Różnice od sierpnia 2018 dotyczyć będą stopnia zabezpieczenia oraz maksymalnej dostępnej dźwigni finansowej.

Niemniej, nadal można korzystać ze wzrostów i spadków cen za pomocą kontraktów różnic kursowych. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na możliwe ryzyka.

Aktualizacja informacji: 22.07.2018

konto demo Forex

Szkoła Inwestowania