Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Wprowadzenie do analizy technicznej na Forex

Na rynku Forex, tak jak na wielu innych rynkach, jedną z metod prognozowania przyszłego ruchu ceny jest analiza techniczna. Na pary walutowe patrzymy pod kątem pięciu informacji historycznych: ceny otwarcia, ceny zamknięcia, ceny maksymalnej i ceny minimalnej. Piątą informacją jest wolumen, jednak na rynku Forex może okazać się to problematyczne, gdyż jest to rynek pozagiełdowy, tym samym nie możemy zmierzyć wolumenu w analogiczny sposób jak na akcjach. Analiza techniczna ma charakter statystyczny, ponieważ analizuje dane ilościowo, można je dalej łatwo przedstawić w formie wykresu.

Początki analizy technicznej

Analiza techniczna istnieje od dawna. Pierwsze historyczne zapisy AT datowane są na ok. XVII wiek, korzystali z niej holenderscy kupcy, a w XVIII wieku korzystali z niej japońscy handlarze ryżem. Pod koniec XIX wieku zyskała na popularności i dotarła do indywidualnych inwestorów dzięki założycielowi The Wall Street Journal. Następnie analiza techniczna była promowana przez Ralpha Nelsona Elliott, czy też Williama Delbert Ganna – twórcy toerii Gann`a , a także Richarda Demille Wyckoff'a.

Wyckoff był najprawdopodobniej pierwszym psychologiem na rynku, który uznał, że wszystkie historyczne dane zapisane na wykresie najlepiej rozpatrywać jako jeden organizm. Jego nauki są nadal wykładane na kilku najlepszych uniwersytetach w USA.

Przez większość XX wieku i na przestrzeni dziejów analiza techniczna była ograniczona do tworzenia wykresów, jako że obliczenia statystyczne ogromnych ilości danych były niedostępne. Oznaczało to brak jakichkolwiek dodatkowych wskaźników. Oznacza to także, że obecną erę cyfrową można uznać za złoty wiek analizy technicznej.

Elementy ogólne

Analiza techniczna wykorzystuje wiele narzędzi, technik i metod, wszystkie odnoszą się do wykresu. Wykresy są niczym innym, jak graficzną prezentacją historycznych cen. Dzięki temu można w łatwy sposób poszukiwać pewnych określonych wzorców. Wzorce te nazywa się formacjami cenowymi. Formacje te dzielą się między innymi na formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu. Zwiększają one prawdopodobieństwo wygranej transakcji. Głównym zadaniem dla analityka technicznego jest identyfikacja trendu i próba prognozy czasu jego trwania. Do identyfikacji głównych wzorców opracowano i udoskonalono szereg narzędzi pomocnych w tworzeniu wykresów. Zaczynając od linii wsparcia czy oporu, poprzez wskaźniki techniczne, które nanoszone są na wykresy rzeczywiste.

Wskaźniki

Wskaźniki techniczne to statystyczne dodatki do platform transakcyjnych, które w sposób matematyczny analizują relacje między różnymi elementami, starając się pomóc w przewidywaniu cen. Ogólnie rzecz biorąc istnieją cztery grupy wskaźników. Najpopularniejsze z nich to:

  • wskaźniki trendu: średnie ruchome (MA), kierunkowe średnie ruchome (ADX), Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Parabolic SAR
  • wskaźniki momentum: RSI, Oscylator Stochastyczny, Williams % Range
  • wskaźniki oparte na zmienności: ATR, Bollinger Bands, odchylenie standardowe
  • wskaźniki oparte na wolumenie: MFI, wskaźnik Akumulacja/Dystrybucja, On Balance Volume

Należy także podkreślić znaczenie ostatniej wymienionej grupy, gdyż analiza wolumenu jest podstawowym źródłem danych.

Niewątpliwie jest to prawda, że analiza wolumenu to bardzo ważne narzędzie na giełdzie, rynku kontraktów terminowych lub rynku towarowym. Jednak na rynku Forex może to nie do końca się sprawdzać, jako że rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym i całkowity wolumen nie jest dostępny. Oznacza to, że inwestor na platformie posiada dane dotyczące jakiegoś ułamka rzeczywistego obrotu.

Analiza techniczna to metoda powszechnie używana przez inwestorów na całym świecie. Jest to także metoda, z której korzysta większość inwestorów na rynku Forex ze względu na możliwość jej stosowania w różnych ramach czasowych, nawet niższych niż jeden dzień. Wiele osób lekceważy jednocześnie jej znaczenie twierdząc, że metoda ta jest niezdolna do jakiegokolwiek przewidywania cen. Inwestorzy dostępni na rynku walutowym wierzą jednak, że analiza techniczna jest potężnym narzędziem do analizy teraźniejszości, dzięki której mogą odnosić stałe zyski.

Otwórz rachunek Demo

Podstawowe założenia analizy technicznej

Cena dyskontuje wszystko

Logiczna struktura i uzasadnienie analizy technicznej wywodzi się z jednego z postulatów Dow`a, który twierdzi, że cena odzwierciedla wszystkie istotne informacje. Tak więc wszystkie czynniki, które wpływają na popyt i podaż widoczne są na wykresie.

Rynek porusza się w trendach

Kolejnym twierdzeniem Dow`a jest fakt, że rynki poruszają się w trendach. Trend może być wzrostowy – wtedy gdy tworzą się coraz wyższe dołki i coraz wyższe szczyty, a z szerszej perspektywy widać jak cena porusza się w korytarzu wzrostowym. Podobnie zachowuje się trend spadkowy – z tym, że podczas niego tworzą się coraz niższe dołki i coraz niższe szczyty.

Natomiast najmniej pożądanym trendem z punktu widzenia inwestora jest trend horyzontalny. To dlatego, że praktycznie nie ma pewności co wydarzy się w bliskiej przyszłości. Taki trend oznacza, że siła byków i niedźwiedzi jest podobna i żadna ze stron nie jest na tyle silna żeby zdominować drugą.

Rynki w trendzie horyzontalnym poruszają się przez około 60% czasu, dlatego też identyfikacja trendu jest tak ważna. Warto pamiętać, że analiza statystyczna nie odpowiada na pytanie "dlaczego?". Było by to rozsądne pytanie, ale dla inwestora bazującego na technice jest ono bez znaczenia. Poza tym, trader techniczny tak naprawdę nie wie jak odpowiedzieć. Dla niego najważniejsze jest istnienie trendu.

Historia się powtarza

W celu omówienia trzeciej podstawowej zasady analizy technicznej musimy przejść w sferę psychologii i postarać się udowodnić, że ludzie działają na podstawie wzorców.

Analitycy techniczni zgadzają się, że inwestorzy jako całość działają na podstawie określonych wzorów. Dzięki temu wierzą, że są w stanie zidentyfikować formacje i mogą dokonać transakcji o większym prawdopodobieństwie sukcesu. Wszystko co im potrzebne to niewielka przewaga statystyczna.

Czysta analiza techniczna na rynku Forex nie jest chyba najlepszym pomysłem. Powinna być raczej używana w kombinacji z analizą fundamentalną lub analizą sentymentu. Analiza techniczna powinna być wykorzystywana do identyfikacji i potwierdzenia trendów, natomiast fundamentalna do określenia przyszłych długoterminowych zmian ceny.

Ostatnią rzecz, która należy rozważyć to analiza historyczna, bardziej znana jako testowanie strategii na danych historycznych. Korzystamy tu z historycznych notowań aby ocenić skuteczność naszej strategii technicznej. Jak w przypadku każdej metody opartej na statystyce osiągnięte wyniki nie gwarantują osiągania podobnych w przyszłości. Jest to tylko narzędzie i o tym należy pamiętać. Dodatkowo testowanie danej strategii, opartej na analizie technicznej wymaga oczywiście określenia dokładnych warunków wejścia i wyjścia z pozycji.

Pobierz MT4 Supreme

Wnioski

Analiza techniczna na rynku Forex jest metodą oceny kierunku poruszania się instrumentów inwestycyjnych poprzez analizę statystyczną i zapis historii cen. Analityka technicznego nie interesują czynniki wpływające na cenę. Analityk techniczny opiera się tylko na tym, co już się stało i dzięki temu może osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Historyczne ceny przedstawiane są na wykresie jako japońskie świece. Różne narzędzia, takie jak linie wsparcia czy oporu, linie trendu, czy wskaźniki techniczne są wykorzystywane do analizy wykresów w celu zidentyfikowania wzorców.

Mimo to analiza techniczna jest krytykowana przez część inwestorów za swoją subiektywność, niemniej jednak najlepsi traderzy korzystają przynajmniej z jakiejś jej formy, zwykle w połączeniu z innymi metodami.Jeżeli w dalszym ciągu jesteś zainteresowany zapoznaniem się z najlepszymi narzędziami wykorzystywanych w analizie technicznej to zapraszamy na bezpłatne szkolenia.