Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Wprowadzenie do analizy fundamentalnej na Forex

Analiza fundamentalna na rynku Forex jest metodą prognostyczną. Analiza fundamentalna FX skupia się na analizie danych gospodarczych takich jak: stopy procentowe, poziom bezrobocia, wzrost gospodarczy, eksport netto oraz poddaniu ocenie tych danych, jak wpływają na rynek w długim terminie.

Głównym założeniem jakie panuje na rynku Forex, a także na innych rynkach finansowych jest to, że ceny instrumentów bazowych (aktywów) mogą odbiegać od ich rzeczywistej wartości. Aktualna cena instrumentu bazowego może być czasami zaniżona, a czasami przewartościowana. Fundamentaliści twierdzą, że cena instrumentu bazowego w długim terminie zawsze zmierza do swojej wartości.

Głównym celem analizy fundamentalnej jest prawidłowe wycenienie danego instrumentu finansowego i porównanie go z bieżącą ceną na rynku. Jest to kluczowa różnica między analizą fundamentalną, a techniczną. Analiza techniczna nie zwraca uwagi na dane gospodarcze, natomiast analiza fundamentalna bada wszystko, co znajduje się w aktualnej wycenie. Jeżeli chodzi o krótki termin, to analiza fundamentalna nie jest zbyt dobra, za to świetnie sprawdza się przy inwestycjach długoterminowych.

Metodologia

W analizie fundamentalnej nie chodzi tylko o porównanie wskaźników ekonomicznych z poprzednimi odczytami. Istnieje bardzo wiele teorii ekonomicznych, które skupiają się wokół analizy fundamentalnej.

Najbardziej rozpowszechnioną teorią dot. analizy fundamentalnej na FX jest teoria parytetu - należy każdą walutę dostosować do lokalnych czynników ekonomicznych takich jak inflacja i stopy procentowe.

Dobre nowiny oraz złe nowiny

Mogłeś zauważyć, że z praktycznego punktu widzenia informacje gospodarcze są szybko dyskontowane na rynku walutowym. Dlaczego tak się dzieje?

Każdego dnia publikowane są wskaźniki ekonomiczne, które pokazują w jakim stanie jest gospodarka danego kraju. Publikacje takich danych makroekonomicznych można znaleźć w przeróżnych serwisach informacyjnych. Niektóre są publikowane raz na tydzień, inne raz na miesiąc, a jeszcze inne raz na kwartał. Publikacje danych znajdziesz również w naszym kalendarzu inwestora.

Porównajmy częstotliwość aktualizacji danych w analizie technicznej oraz fundamentalnej. W przypadku analizy technicznej, nowe informacje napływają w każdej sekundzie, natomiast w analizie fundamentalnej poszczególne wskaźniki makroekonomiczne napływają przeważnie raz na tydzień.

Kapitał przepływa przeważnie z krajów, gdzie wzrost gospodarczy jest mniejszy do krajów gdzie wzrost gospodarczy może być większe lub już jest wyższy. To wszystko zależy od siły danej gospodarki. Jeżeli przewiduje się, że dana gospodarka będzie silna, to będzie to ciekawe miejsce do zainwestowania zagranicznego kapitału, ponieważ potencjalny zysk może być większy. Podążając za tą myślą, inwestorzy na samym początku będą musieli wymienić walutę. Zakup innej waluty będzie generował popyt.

Niestety ekonomia nie jest taka prosta, dlatego przykłady silnej gospodarki o słabej walucie są znane. Waluty nie są jak ceny akcji firm, które bezpośrednio odzwierciedlają zdrową sytuację filmy. Waluty mogą być niestety manipulowane przez dużych graczy na rynku – takich jak banki centralne, a nawet prywatnych inwestorów jak George Soros.

Kiedy raporty ekonomiczne są publikowane, traderzy oraz inwestorzy wyszukują oznak słabych i mocnych stron gospodarki. Jeżeli nastroje rynkowe przed wypuszczeniem raportu popadają w optymizm lub też pesymizm to wtedy możemy mówić o tym, że „wszystko jest w cenie". Powoduje to trochę zamieszania po publikacji danych makroekonomicznych. Odwrotne zjawisko możemy zaobserwować wtedy, kiedy rynek nie jest pewny lub też kiedy dane są inne od prognoz. Dlatego początkującym traderom odradza się inwestowanie podczas publikacji danych makroekonomicznych.

Szkolenia z Analizy Fundamentalnej

Główne wskaźniki ekonomiczne

Dane makroekonomiczne, tak jak wspomniano powyżej, mogą wskazać nam główny trend na rynku i kierunek zachodzących zmian gospodarczych.

Stopy procentowe

Stopy procentowe są głównym wskaźnikiem pokazującym kierunek poruszania się rynku w analizie fundamentalnej. Istnieje kilka rodzajów stóp procentowych, ale dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o nominalnych stopach procentowych oraz bazowych, które są ustalane przez banki centralne. Dla wszystkich tych, którzy tego nie wiedzą, banki centralne są kreatorami pieniądza. Pieniądze stworzone przez bank centralny następnie są pożyczane przez banki komercyjne. Banki komercyjne płacą bankowi centralnemu odsetki oparte na stopie nominalnej. Zawsze, gdy usłyszysz "stopy procentowe" to powinieneś wiedzieć już o co chodzi.

Manipulacja stopami procentowymi – w dużej mierze krajowa polityka pieniężna i fiskalna zależy od banków centralnych. Stopy procentowe są głównym narzędziem banku centralnego. Czym stopy są wyższe tym waluta kraju jest silniejsza, czym niższe tym waluta krajowa jest słabsza, choć zdarzają się wyjątki. Stopy procentowe wpływają na poziom inflacji, inwestycji, handlu międzynarodowego oraz na poziom bezrobocia. A oto jak działają.

Banki centralne na ogół mają zadanie pobudzić gospodarkę oraz osiągnąć inflacje około 2%, dlatego czasem obniżają lub też podwyższają stopy procentowe. Obniżone stopy procentowe stymulują pożyczki udzielane przez banki komercyjne dla osób prywatnych, zatem konsumpcja się zwiększa. Niskie stopy procentowe mogą być dobrą taktyką, ale jako długoterminowe strategie wypadają gorzej. W długiej perspektywie niskie stopy procentowe mogą nadmiernie napompować gospodarkę gotówką, co będzie skutkowało powstaniem bańki gospodarczej, która wcześniej czy później pęknie. Aby tego uniknąć banki centralne mogą również podwyższyć stopy procentowe tym samym zmniejszając podaż pieniądza w bankach komercyjnych.

Z punktu widzenia analizy fundamentalnej, najlepszym miejscem do poszukiwań zatem będzie analiza stóp procentowych.

Inflacja

Informacje na temat raportu inflacyjnego wpływają na koszt towarów przez pewien okres czasu. Należy pamiętać, że każda gospodarka ma przyjęty poziom inflacji, który uważa za „zdrowy". Przez długi okres czasu wzrostu gospodarczego bank centralny powinien zwiększać obieg pieniądza w gospodarce. Sztuczka polega na tym, że to banki i rządy ustalają poziom „zdrowej inflacji" oraz ilość pieniądza w obiegu.

Odwrotną sytuacją jest deflacja, jednak z tego również nic dobrego nie wynika. W czasie deflacji, wartość pieniądza rośnie podczas gdy towary oraz usługi stają się coraz tańsze. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bardzo dobre dla każdego. Jednak w długim okresie dla gospodarki jest to tak samo wyniszczające zjawisko jak inflacja.

Pieniądze są paliwem dla gospodarki. Im jest mniej paliwa tym gospodarka zwalnia. W pewnym momencie deflacja może pogrążyć kraj tak bardzo, że nie będzie można utrzymać jej na chodzie oraz nie będzie można nią kierować.

Otwórz konto Demo

Produkt Krajowy Brutto PKB

Produkt Krajowy Brutto jest miarą wszystkich towarów i usług generowanych przez dany kraj w danym okresie. PKB uważa się za najlepszy ogólny wskaźnik kondycji gospodarki. Może to dziwić, że PKB jest w zasadzie pomiarem produkcji towarów oraz usług, ale nie bierze pod uwagę popytu na te towary i usługi. Ogólna idea jest taka, że PKB odzwierciedla w większym stopniu podaż niż popyt. Nierozsądnie by było wierzyć, że PKB odzwierciedla obie strony rynku. Dlatego wzrost PKB bez odpowiedniego wzrostu eksportu netto oraz popytu krajowego jest przeciwieństwem zdrowej gospodarki.

Stopy procentowe, inflacja oraz PKB są głównymi wskaźnikami ekonomicznymi, które stosowane są w analizie fundamentalnej. Jeżeli chodzi o ważność ich publikacji to nie mają sobie równych. Ponadto, niektóre z tych wskaźników korelują ze sobą.

Musisz być świadomy tego, że istnieje bardzo dużo wskaźników oraz danych makroekonomicznych, które są ważne z punktu widzenia analizy fundamentalnej. Czy chcesz czy nie, musisz się tego nauczyć żeby skutecznie przewidywać ruchy na rynku walutowym. Aby dobrze poznać wskaźniki analizy fundamentalnej, weź udział w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez Dział Analiz.