Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Przed BoE 2016.09.15

Wrzesień 15, 2016 12:05

Rynek z 96 procentowym prawdopodobieństwem zakłada utrzymanie głównej stopy procentowej na niezmienionym poziomie. Konsensus ekonomistów również zakłada, że stopy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. Według ankietowanych cel dla programu skupu aktywów pozostanie również na niezmienionym poziomie, który w chwili obecnej wynosi 435 mld funtów.

Źródło: Bloomberg

Jeżeli doszłoby do ewentualnego zaskoczenia, czyli obniżki kosztu pieniądza, czy też zwiększenie celu skupu aktywów, to doprowadziłoby to do szybkiej deprecjacji funta szterlinga na szerokim rynku oraz wzrostu notowań na głównych indeksach światowych.

Na dzień dzisiejszy bazowym scenariuszem pozostanie kontynuacja wczorajszych wzrostów i obrona dziennego wsparcia 1.305-1.313.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych