76% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator CySEC efsa fca

Cła na import z Meksyku - paliwo dla niedźwiedzi na indeksach

Maj 31, 2019 14:33

Najnowsze dane spływające z amerykańskiej gospodarki są mało pocieszające. Wznowiona z impetem nowa fala przeceny amerykańskich akcji zyskuje uzasadnienie. Głównym źródłem problemu są nowe decyzje prezydenta Donalda Trumpa. Wprowadzenie ceł na import towarów z Meksyku to nowy etap szczególnej polityki prezydenta.

Trump wprowadza nowe cła

10 czerwca mają wejść w życie przepisy podnoszące do poziomu 5 proc. cła na towary napływające z Meksyku. Czym uzasadniona jest ta decyzja? Czym konflikt na linii Meksyk-USA różni się od wałkowanej od miesięcy wojny handlowej Chiny-USA? O ile w przypadku argumentów Amerykanów wobec Chin można znaleźć takie, które uznaje się na uzasadnione, jak choćby wątek własności intelektualnej, to już w przypadku zrodzonego właśnie konfliktu z Meksykiem trudno o podobne myśli.

Podniesienie ceł na towary z Meksyku nie jest związane ściśle z wątkami gospodarczymi, ale czysto politycznymi. Okazuje się, że decyzją prezydenta cła pozostaną podwyższone do chwili, gdy nie wygaśnie fala imigracji na granicy Meksyk-USA. Innymi słowy, Meksyk jest karany i zobowiązany w ten sposób do podjęcia działań w celu zatrzymania napływu imigrantów z Ameryki Południowej. Tylko, czy faktycznie będzie za to płacił tylko Meksyk? Pomijam tu wątki uzasadnienia tej decyzji, bo to zupełnie inny temat, Skupmy się na samych potencjalnych skutkach gospodarczych, by zrozumieć, dlaczego amerykańskie indeksy zareagowały tak wyraźnie.

Meta_trader

Negatywne skutki podniesienia ceł

Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że powiązania firm między Stanami, a Meksykiem przypominają nieco powiązania firm między Niemcami, a Polską. Poziom kooperacji jest bardzo wysoki, a tym samym cła nie uderzą tylko w firmy meksykańskie, ale także w znacznym stopniu w firmy amerykańskie. Ciągi technologiczne w wielu przypadkach są tak zbudowane, że ten sam przedmiot w różnych fazach swojej produkcji przekracza granicę więcej niż raz. Tym samym w takim wypadku obciążenie jednostkowe wspomnianym cłem będzie wyższe.

Źródło: Deutsche Bank Research

Powyższy wykres pokazuje, jak silne są powiązania kapitałowe między Meksykiem, a Stanami Zjednoczonymi. Dwie trzecie importu z Meksyku odbywa się wewnątrz grup właścicielskich.

Po drugie, co już przerabiamy od dłuższego czasu w kontekście Chin, podniesienie ceł przekłada się wprawdzie na osłabienie po stronie producentów, ale także skutkuje to podniesieniem cen dla końcowego odbiorcy. Zatem ponownie obciążony zostanie amerykański konsument. Tym razem jednak, skoro wspomniany poziom kooperacji jest wysoki, inaczej niż w przypadku fabryk chińskich, osłabieniu ulegną fabryki w wielu przypadkach należące do kapitału amerykańskiego.

Mamy wreszcie trzeci czynnik, o którym warto pamiętać. Ograniczenie handlu z Meksykiem może skutecznie osłabić część amerykańskiej, która na tym handlu się opiera. Poniższa mapka przedstawia skalę zagrożenia z punktu widzenia rynku pracy w podziale na poszczególne stany.

Źródło: MarketWatch

Pomijając jednak wszystko, co napisano powyżej, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który straszy posiadaczy akcji i skłania do wyprzedaży. Chodzi o czas podjęcia i opublikowania tej decyzji. Jest on delikatnie mówiąc mocno nieszczęśliwy. Ostatnie publikacje danych opisujących stan amerykańskiej gospodarki trudno uznać za pocieszające, a właśnie na taką pociechę liczono. Wcześniejszy niepokój był łagodzony wyciszeniem negatywnych zmian w odczytach, ale teraz Trump podjął decyzję, która jeszcze może pogłębić problemy amerykańskiej gospodarki i wyraźnie utrudnić proces wyjścia z fazy słabości.

Paradoksalnie, Trump może w końcu się doczekać obniżki stóp procentowych, ale niestety byłoby to związane w dużym stopniu z ujawnieniem się skutków jego własnych decyzji. Wojna handlowa z Chinami ma swoje globalne konsekwencje. Teraz dojdzie jeszcze problem z konsekwencjami lokalnymi konfliktu z Meksykiem.

Wpływ na rynki akcji w USA

Z punktu widzenia amerykańskich rynków akcji ciąg ostatnich wiadomości ma wymowę negatywną, co wywołuje reakcję przemodelowania portfeli na bardziej defensywne. Innymi słowy pojawiła się awersja do ryzyka.

Spadające indeksy dla spekulantów to oczywiście nie problem, bo można zarabiać na krótkich pozycjach. Szczególnie, gdyby dzisiejsze notowania w USA zakończyły się na aktualnych poziomach notowań tamtejszych kontraktów indeksowych.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, SP500, wykres tygodniowy, od 14 maja 2017 roku do 31 maja 2019, Uwaga: wyniki odnotowane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

W przypadku tych na indeks S&P500 blisko jest bowiem do przełamania rocznej średniej ruchomej. Sygnał jeszcze nie padł, ale ewentualne słabe zakończenie dzisiejszych notowań na Wall Street aktualną tygodniową świecę na wykresie potwierdzi. Wtedy zagrywanie na krótko będzie możliwe. Gdy indeks jest nad swoją średnią roczną, statystycznie raczej obarczone jest to nieco większym ryzykiem porażki. Gdy indeks jest pod średnią, to już inna historia.

Kamil Jaros

Główny Analityk Admiral Markets Polska

Warunki_handlu_admiral_markets

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admiral Markets, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
  4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admiral Markets ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admiral Markets, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
  7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admiral Markets jest dostępny na stronie internetowej Admiral Markets.
  9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.