Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

​W oczekiwaniu na EBC

Lipiec 20, 2016 12:55

Jutro odbędzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym raczej nie należy spodziewać się zmian stóp procentowych. Niemniej jednak prezes EBC może zasugerować przyszłe działania na konferencji po posiedzeniu.

Europejski Bank Centralny prawdopodobnie pójdzie w ślady Banku Anglii i nie zmieni stóp procentowych w strefie euro. Może jednak zapowiedzieć przyszłe działania, które podejmie na wrześniowym posiedzeniu. Możliwe jest wydłużenie oraz rozszerzenie programu QE. Program ma trwać do marca 2017 roku i wynosi 80 mld miesięcznie. Może też dojść do zmniejszenia obostrzeń dotyczących skupu obligacji. Obecnie nie mogą być kupowane obligacje, których rentowność jest niższa od stopy depozytowej.

EBC może też zapowiedzieć cięcie stóp procentowych, choć bardziej prawdopodobna jest modyfikacja programu QE, gdyż pole do działania w przypadku kosztu pieniądza jest dużo mniejsze. Obecnie stopa referencyjna wynosi 0,00%, a depozytowa jest ujemna i znajduje się na poziomie -0,4%.

Dzisiaj rynki akcji wracają do wzrostów po wczorajsze spadkowej korekcie spowodowanej głównie wyprzedażą ropy naftowej. Inwestorzy obawiają się wzrostu zapasów w Stanach Zjednoczonych, choć wczorajsze dane publikowane przez API tego nie potwierdzają. Dzisiaj ukażą się oficjalne dane publikowane prze państwową agencję EIA (U.S. Energy Information Administration).

Na poprawie nastrojów zyskuje również polski złoty, który ma bardzo dobrą passę w tym tygodniu. Najpierw pojawiła się pozytywna decyzja agencji Fitch, a wczoraj dobre dane z polskiej gospodarki, potwierdzające siłę konsumpcji w Polsce. Nasza rodzima waluta zyskuje do wszystkich walut G10, o czym więcej pisaliśmy w wczorajszym komentarzu. Najmniej do dolara amerykańskiego, co jest jednak związane bardziej z ogólnym sentymentem na rynku. Amerykańska waluta charakteryzuje się relatywną siłą mimo, że Fed może nie podnieść stopy funduszy federalnej w tym roku, ale ze względu na oczekiwania na mocniejsze luzowanie polityki pieniężnej ze strony innych głównych banków centralnych, EBC, Banku Anglii czy chociażby Banku Japonii, dolar zyskuje.

Procentowa zmiana wartości walut krajów z G10 do PLN od początku tygodnia

Źródło: Bloomberg


Bartosz Zawadzki
Szef Działu Analiz