Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Rezerwa Federalna dostosowała się do rynkowych oczekiwań

Wrzesień 22, 2016 12:55

Bardziej gołębia Rezerwa Federalna osłabiła dolara amerykańskiego na szerokim rynku oraz doprowadziła do wzrostów na światowych giełdach. Najnowsze projekcje makroekonomiczne zostały dostosowane do oczekiwań inwestorów.

Wczorajszy komunikat najważniejszego Banku Centralnego na świecie nie zmienił się znacząco w porównaniu do tego z lipca. W dokumencie Rezerwy Federalnej pojawiło się jedynie jedno nowe zdanie na temat perspektyw podwyżek stóp procentowych. FOMC przyznało w nim, że szanse na normalizacje polityki monetarnej są większe niż wcześniej, ale potrzeba dalszych potwierdzeń takiego ruchu.

Na posiedzeniu zostały również zaprezentowane opinii publicznej projekcje makroekonomiczne FOMC. Najważniejszy jest dot-chart. Została obniżona mediana podwyżek stóp procentowych na kolejne lata. W tym roku Rezerwa Federalna przystosowała się do oczekiwań rynku i zamierza dokonać jedynie jednej podwyżki kosztu pieniądza. W lipcu tego roku mediana na 2016 rok spadła z poziomu 0,875 proc. do poziomu 0,625 proc.

Dot-chart lipcowy i wrześniowy

Źródło: Bloomberg

Natomiast mediana stóp procentowych na 2017 rok została obniżona z 1,6 proc. do poziomu 1,1 proc. Rezerwa Federalna poprzez bardziej gołębi ton osłabiła dolara amerykańskiego na szerokim rynku oraz wsparła rynek akcji. Inwestorzy po raz kolejny mogą odetchnąć z ulgą, ryzyko podwyżki kosztu pieniądza zostało odsunięte w czasie. Kontynuacja luźnej polityki monetarnej doprowadzi do coraz większych baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości, akcji oraz obligacji. Historia już niejednokrotnie pokazała jak to się może skończyć.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych