Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Autochartist

Autochartist to najbardziej zaawansowane narzędzie do rozpoznawania wzorców formacji i Fibonacciego. Technologia pozwala obserwować klientom tysiące instrumentów 24 godziny na dobę , automatycznie identyfikując okazje do zajęcia pozycji, jeśli takie wystąpią. Z mechanizmem rozpoznawania formacji, stale monitorowanych rynków takich jak Forex, Akcji, Indeksów i Rynków Towarowych, inwestorzy są informowani w ciągu kilku minut o wykrytych formacjach. Autochartist oferuje ponadto funkcję umożliwiającą inwestorom poznawanie ważnych informacji statystycznych o instrumentach, na których handlują. Pomaga to przy ustalaniu poziomów stop loss lub take profit oraz zapewnia lepszą ocenę ryzyka i zmienności.

Przegląd podstawowych funkcji narzędzia Autochartist

Oto wstęp do niektórych kluczowych funkcji i korzyści z używania narzędzia Autochartist. Jeśli uważasz, że funkcje te mogą być dla Ciebie przydatne, rozważ skorzystanie z 30 dniowej próbnej wersji, dostępnej bezpośrednio z Twojego Gabinetu Inwestora Admiral Markets.

Dodatki do MetaTrader:

Wszystkie funkcje Autochartist mogą być dołączone do MT4 lub MT5 dzięki specjalnej wtyczce, której instalacja zajmuje 30 sekund. Obejmuje ona formacje cenowe, formacje Fibonacciego i statystyki. Inwestorzy mogą teraz łatwo uruchomić wersję przeglądarkową Autochartist bez konieczności ponownego logowania się na platformę. Pozwala to w sposób bardzo prosty oferować Autochartist posiadaczom rachunków w Admiral Markets. Ten sposób dostarczania sygnałów Autochartist jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów regularnie korzystających z platformy MetaTrader i dla których Autochartist odgrywa ważną rolę podczas handlu.


Formacje cenowe

Jak już wcześniej wspomniano, narzędzie to odpowiada za automatyczne rozpoznawanie najczęściej pojawiających się na wykresie cenowym formacji technicznych, niezależnie od rodzaju instrumentu. Admiral. Autochartist dokona również oceny siły danego sygnału transakcyjnego oraz prawdopodobieństwa jego realizacji, jak również wskaże najbardziej dogodne poziomy zajęcia pozycji rynkowej oraz zdefiniowania poziomów TakeProfit / StopLoss. W momencie rozpoznania formacji cenowej system powiadomi inwestora o tym fakcie poprzez sygnał dźwiękowy oraz wizualny, jak również wykreśli przybliżony kształt formacji cenowej. Jeśli poszukujesz narzędzia, które pomaga zidentyfikować formacje techniczne na wykresie, Autochartist z pewnością spełni Twoje wymagania.

Formacje Fibonacciego

Autochartist to wskaźnik mający na celu rozpoznanie formacji Fibonacciego. Admiral. Autochartist ma za zadanie pomóc w identyfikacji formacji takich jak ABCD, Gartley oraz Butterfly, jak również w zdefiniowaniu kluczowych poziomów wsparcia, oporu oraz poziomów Stop Loss i Take Profit. Pomaga także w procesie identyfikacji formacji, które wciąż się jeszcze tworzą.

Kluczowe poziomy

Kluczowe Poziomy na platformie Autochartist to analiza techniczna poziomów wsparcia i oporu. Inwestorzy są powiadamiani, gdy cena zbliża się lub oddala od ważnego poziomu, który jest automatycznie identyfikowany przez Autochartist.

Statystyki

Funkcja Statystyki czyni Autochartist świetnym narzędziem, szczególnie dla traderów poszukujących oprogramowania rozpoznającego formacje cenowe. Jest to bardzo przydatna funkcja w procesie tworzenia nowego trading planu lub przeglądu i ponownej oceny już istniejącego.

Statystyki oferują m.in.:

  • Średni ruch w określonych okresach czasu
  • Prawdopodobieństwa spadków lub wzrostów (oparte na historii)
  • Maksymalne przewidywane ruchy cenowe (statystyczne wzrosty i spadki) w różnych ramach czasowych
  • Prognozowane ruchy cenowe dzienne i godzinowe

Jako istotna cecha Autochartist, obok Formacji Cenowych i i Fibonacciego, Statystyki pomagają inwestorom ustalić poziomy stop loss i take profit, jak również określić poziom ryzyka i wybrać odpowiednie dla nich instrumenty finansowe.

Raporty rynkowe

Raporty Rynkowe są generowane automatycznie przy użyciu zaufanego mechanizmu rozpoznawania formacji. Są one porównywalne pod każdym względem do raportów analizy technicznej stworzonych przez człowieka (poza tym, że nie są one stronnicze).

Pozwala to brokerom na zapewnienie raportów terminowych (z możliwością ich oznakowania) za pośrednictwem e-maila lub strony internetowej, w różnych językach. Rynki i instrumenty określone w raportach można wcześniej zdefiniować, aby przygotować zawartość odpowiednio do określonych odbiorców.

Menedżerowie również mogą korzystać z Raportów Rynkowych Autochartist aby pokazać klientom, że skupiają się na tym, co dzieje się na rynkach podczas całego dnia.

Podsumowując:

  • Dostarczane we wcześniej ustalonym czasie i w regularnych odstępach czasu
  • Konfigurowalne dla niektórych rynków/instrumentów
  • Szeroka gama języków
  • Dostarczane przez stronę web
  • Możliwość otrzymywania na e-mail

Analiza wpływu wydarzeń

Autochartist współpracuje z Econoday, aby zaoferować klientom nowe i innowacyjne narzędzie - Event Impact Analysis. Jest to proste narzędzie pozwalające na odczytywanie raportów wizualnych pokazujących wpływ wydarzeń rynkowych na rynek Forex. To narzędzie daje inwestorom treściwy przegląd aktualnego wpływu wydarzeń gospodarczych mających rzeczywisty wpływ na poszczególne pary walutowe. Narzędzie Event Impact Analysis jest dostępne na stronie internetowej Econoday. Możliwości filtrowania informacji według kraju, wydarzeń i par walutowych pozwala inwestorowi na handel z lepszą świadomością wydarzeń ekonomicznych.