Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Ponowna zmiana poziomu depozytów zabezpieczających w związku z sytuacją w Grecji

Lipiec 09, 2015 10:47

Drogi Kliencie,

Ze względu na niepewność co do bieżących negocjacji greckiego zadłużenia i oczekiwanej wyjątkowej niestabilności i zmienności na Euro, Admiral Markets będzie dokonywał następujących zmian wymaganych depozytów zabezpieczających w piątek, 10 lipca 2015 o godzinie 18:00 GMT (21:00 czasu platformy / 20:00 czasu polskiego). Wymagania co do depozytu zabezpieczającego na WSZYSTKICH dostępnych do obrotu instrumentach zostaną zwiększone o współczynnik 2. Tak więc, przykładowo, jeśli Twój obecny wymóg depozytu zabezpieczającego wynosi 2%, nowy wymóg depozytu zabezpieczającego będzie wynosił 4%. Nowy wymóg odnośnie depozytu zabezpieczającego będzie odnosił się zarówno do posiadanych zleceń, jak również nowych zleceń otwieranych po godzinie 18:00 GMT (21:00 czasu platformy / 20:00 czasu polskiego). Polityka depozytu zabezpieczającego będzie ponownie poddana przeglądowi w niedzielę, 12 lipca o godzinie 22:15 GMT (13 lipca godz. 01:15 czasu platformy / 00:15 czasu polskiego).

Dodatkowo, w trakcie nienormalnych warunków rynkowych, ze względu na brak płynności, spready rynkowe wzrosną poza ich normalną wielkość. Istnieje również zwiększone ryzyko poślizgu w realizacji zleceń, co może skutkować tym, że ceny realizacji będą mniej korzystne niż pierwotne ceny zlecenia.

Jeśli obecnie posiadasz otwarte pozycje lub zamierzasz otworzyć nowe wysoko lewarowane pozycje, prosimy, abyś dostosował wielkość kontraktu (wolumen zlecenia) i/lub dokonał wpłaty dodatkowych środków na twój rachunek w celu utrzymania nowych wymogów depozytu zabezpieczającego.

Z poważaniem,

Admiral Markets