Krajobraz po referendum w Wielkiej Brytanii

Czerwiec 29, 2016 12:21

Brexit

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że pomimo zwiększonej zmienności na wszystkich instrumentach finansowych, spowodowanej wynikiem brytyjskiego referendum przeprowadzonego w dniu 23.06.2016 dotyczącego opuszczenia UE:

  • nie zarejestrowaliśmy żadnych wyjątkowych sytuacji związanych ze świadczonymi przez nas usługami,
  • nie odnotowaliśmy negatywnego wpływu na wyniki finansowe naszej firmy,
  • wszystkie rachunki Klientów, którzy wskutek niepoprawnego zarządzania ryzykiem musieli skorzystać z naszej polityki ochrony przed ujemnym saldem zostały w dniu 27.06.2016 wyzerowane.

Należy również pamięta, że zostały już uchylone wcześniejsze ograniczenia dotyczące warunków handlu, podczas gdy rynki nadal próbują znaleźć punkt równowagi. Dziękujemy wszystkim za nieustanne wsparcie i życzymy owocnego handlu.

Z poważaniem,

Admiral Markets